Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

DOKUMENTI

 

Županijska skupština

 

Materijali sa sjednica

Objavljeno: 29.6.2015. u 16:56
Prikaza: 2725

14. Sjednica Županijske skupštine

Materijali sa sjednica : 14. Sjednica Županijske skupštine

Uz ispravak Zapisnika o radu prošle sjednice Županijske skupštine sjednice gdje je vijećnik Slišurić sugrirao kako je na popisu nazočnih navedena Dinka Matijević umijesto Damira Japundžića, Zapisnik je prihvaćen. U ime Odbora za Statut, poslovnik i propise vijećnik Slišurić zatražio je da se točka 9 Dnevnog reda primenuje iz „Prijedloga za osnivanje društva „Slavonska mreža" d.o.o." u „Informaciju o mogućnosti osnivanja društva „Slavonska mreža" d.o.o. i Dnevni red je jednoglasno usvojen.

 

Aktualni sat:

PITANJE Mato Dikanović (HDZ)

 1. Koje aktivnosti provodi BPŽ vezane uz jačanje kapaciteta na lokalnoj i regionalnoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje sredstava EU fondova na području obrazovanja?

ODGOVOR:

 1. v.d. pročelnice Anica Vukašinović: Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu dogovorio je s Razvojnom agncijom CTR projekt edukacije školskih timova kojom će se ravnatelji i školski timovi moći podrobnije upoznati s načinima i mogućnostima ostvarivanja EU projekata. 19. svibnja održan je sastanak na kojem je predstavljen projekt mogućnosti razvoja i finaciranja projekata osnovnih i srednjih škola usmjerenih ka podizanju kvalitete obrazovnog sustava bpž. Do 15 svibnja, za edukaciju se prijavilo 19 osnovnih i 4 škole. Zbog velikog zanimanja za ovakvu vrstu edukacije, radionice će se održavati i tijekom rujna i listopada 2015. godine.

PITANJE Berislav Balen (HDZ) :

 1. koji projekti koje je županija prijavila na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada su prihvaćeni za sufinaciranje?
 1. Koje je projekte županija kandidirala prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije i koji su prihvaćeni?

ODGOVOR:

 1. pročelnik Miroslav Jarić: županija se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada prijavila sa maksimalna dva projekta i to projekta obnove ovojnice Upravne zgrade Brodsko-posavske županije i obnove ovojnice zgrade Projektbiroa. Odobrena su oba projekta u iznosu od 1.400.000,00 kuna.
 1. zamjenica župana Dunja Magaš: Na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice kandidirana su 2 projekta; rekonstrukcija i dogradnja Muzeja Brodskog Posavlja i energetsku obnovu Srednje poljoprivredne škole „M.A.Reljković" . Na natječaju je prošao drugi projekt koji će Ministarstvo sufinacirati sa 350.000,00 kuna a županija sa 90.000,00 kuna

PITANJE: Božidar Bosančić (HDSSB)

 1. Ima li Dom zdravlja trenutno Upravno vijeće? Da li je održana redovna sjednica za lipanj na kojoj se prema Statutu razmatra financijsko izvješće ustanove za prethodni mjesec i donose operativne odluke za funkcioniranje ustanove?
 2. S obzirom na povećan broj zmija otrovnica na području županije ove godine, da li regionalna samouprava poduzela korake za izdavanje koncesije za hvatanje zmija i njihovo puštanje u prirodno stanište s obzirom na činjenicu da su zmije zaštićene?

ODGOVOR.

župan Danijel Marušić

 1. Inzistiramo na zakonitosti rada Doma zdravlja i istina je da je jedan član Upravnog vijeća te ustanove prošli tjedan podnio ostavku. Upravno vijeće postoji u sastavu preostalih članova, a sva izvješća zatražena u pitanju vijećnik će dobiti pismenim putem.
 2. Brodsko-posavska županija nema zakonsku ingerenciju za izdavanje koncesije, ali će kontaktirati nadležnu instituciju po ovoj problematici.

PITANJE: Ivan Terzić (HDSSB)

 1. Mještani mjesta Šumetlica oskudjevaju s pitkom vodom i pitaju da li je moguće da se zadrži i obnovi postojeći vodovod, te na koji se način problm opskrba vodom može trajno riješiti?

 ODGOVOR

 1. pročelnik Miroslav Jarić: Za pitanja vodoopskrbe i vodoodvodnje nadležne su jedinice lokalne smouprave odnosno općine. Pitanje dokle se stiglo s izgradnjom i zašto j došlo do pomanjkanja vode u sustavu bit će upućeno opskrbljivaču vodom.

PITANJE: Igor Safunđić (SDP)

 1. Koji su problemi u realizaciji projekta dogradnje Doma za starije i nemoćne?
 2. Koliko škola na području Brodsko –posavske županije ima energetski certifikat?
 3. Koliko često djelatnici Brodsko-posavske županije mjesečno ili kvartalno obilaze male poljoprivredne poljoprivredne proizvođače i obrtnike kako bi ih upoznali s mjerama i poticajima koje nude županija i Vlada RH ?

ODGOVOR:

 1. Na prvo pitanje vijećniku će biti odgovoreno pismenim putem
 2. Pročelnik Miroslav Jarić: Još samo 5 škola s područja županije nema energetski certifikan, no prošli tjeda n sa APN-om dogovorena je izrada energetskih pregleda i za ovih 5 preostalih škola. . Tako će sve škole s područja županije imati energtska izvješća, odnosno certifikate.
 3. zamjenik župana Davor Vlaović: Brodsko-posavska županija prednjači po broju kontakata i održanih radionica putem kojih poljoprivrednike upoznaje sa spomenutim mjerama i informira o postojećim mogućnostima Europskih fondova i programa ruralnog razvoja. Edukacij i radionice održavaju se putm upravnih odjela za poljoprivredu i razvoj i europske integracije, t putem Razvojne agencije CTR– d.o.o.

PITANJE : Borislav Kovačević (SDP)

 1. Koliko sredstava županija izdvaja za sufinaciranje i organizaciju obilježavanja značajnijih datuma vjerskih zajednica odnosno obnavljanje sakralnih objekata i koliko je od tih sredstava izdvojeno za pravoslavnu i muslimansku vjersku zajednicu?
 2. Ima li župan podatak kolika su ulaganja Vlade RH na području cijele Brodsko-posavske županije u protkle dvije godine?
 3. Koliki je broj osoba u 2014. i prvoj polovici 2015. godine obuhvaćeno mjerom Vlade RH o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa?

ODGOVOR:

Vijećnik će na sva pitanja dobiti pismeni odgovor

PITANJE: Krunoslav Hoffer (SDP)

 1. Planira li se što učiniti po pitanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja u Slavonskom Brodu koji ne dolazi na sjednice te se iste tako ne mogu održati?
 2. Tko je predsjedniku Upravnog vijeća Doma zdravlja u Slavonskom Brodu „naredio" da se sjednice ne održavaju i da li je na njega vršen politički pritisak kako je to na tiskovnoj sjednici izjavio ravnatelj Doma zdravlja Ivica Tečer?

ODGOVOR:

Župan Danijel Marušić:

 1. U vezi sve problematike Doma zdravlja zatražena su pismena očitovanja, i ukoliko bude potrebe, o svemu će biti obavještno i mjerodavno tijelo odnosno inspekcijska služba Ministarstva zdravlja koje je nadležno za sve eventualne nepravilnosti oko provedbe natjčaja.
 2. Po pitanju eventualnih političkih pritisaka, vijećnik bi trebao izravno pitati predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja

PITANJE: Damir Japundžić (HDSSB)

 1. Što se može poduzeti po pitanju objedinjenog Hitnog prijema koji nedostaje na lokaciji Bolnice u Novoj Gradiški?
 2. Da li se kao privremeno rješenje na području općine Oriovac, mogu postaviti odbojni zidovi kao prevencija štete od poplava dok se ne izgradi adkvatan nasip?
 3. Da li se stadioni „Marsonije" i u Novoj Gradiški u dogledno vrijeme planiraju obnoviti i urediti?

ODGOVOR:

Pročelnica Klara Šćuka

 1. Županija također uviđa problem oko Hitnog medicinskog prijema, no zbog slabe komunikacije, odnosno ne dobivanja odgovora na pojedina pitanja upućena sanacijskom upravitlju opće bolnice „Dr. Josip Benčević", trenutno ne možemo pronaći rješenje.

zamjenik župana Davor Vlaović:

 1. Na županijskom Stožeru zaštite i spašavanja zatražena je izrada odnosno snimak stanja nastalih šteta i stanja obalo-utvrda i nasipa ne samo na području rijeke Orljave već i na cijelom području županije, te zatraženo da se ta aktivnost prioritetno ugradi u godišnji plan i proračun Hrvatskih voda. Upit za žurnim postupanjem na području rijeke Orljav bit će upućen Hrvatskim vodama.
 2. Na treće pitanje vijećnik će dobiti pismeni odgovor.

PITANJE. Dubravko Kolunđić (HDSSB)

 1. Kada će biti realiziran amandman HDSSB-a prihvaćen prilikom usvajanja Proračuna za 2015. na Županijskoj skupštini a koji se odnosi se na isplatu sredstava (70.000,00 kuna) Turističkoj zajednici Nove Gradiške
 2. Što će se učiniti po pitanju odnosno da li će predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja u Slavonskom Brodu biti pozvan na odgovornost zbog sazivanja sjednicai onda ne dolaženja na iste.

ODGOVOR:

pročelnik Stjepan Bošnjaković

 1. Amandman je ugrađen u konačni Proračun za 2015. godine na razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo odnosno projekata u turizmu. Turistička zajednica NG također je uputila i zahtjev za isplatu navedneih sredstava za planirana 4 projekta. No sobzirom na dinamuku punjenja proračuna, odnosno pad prihoda, sredstva će biti isplaćena u dva dijela.
 2. župan Danijel Marušić:

Kao što je već prethodno odgovoreno, kada se prikupe sve činjenice o navedenom slučaju odlučit će se o daljenjm postupanju i mogućim sankcijama.

PITANJE: Rade Bosanac (SDP)

 1. Postoji li mogućnost da se u skorije vrijem asfaltira županijska cesta Donji Bogićevci Pivare i Stara Gradiška?
 2. Postoji li nekakav projekt koji bi se kandidirao prema Europskim fondovima za obnovu društvenih domova i sakralnih objekata na području Općine Dragalić 

ODGOVOR:

Antun Dukić (ŽUC)

 1. Županijska uprava za ceste će prilikom usvajanja općinskog proračuna prosincu predložiti i usvajanje projekta asfaltiranja spomnut ceste

Župan Danijel Marušić:

 1. Pitanje je u djelokrugu Općinskog vijeća, no postoje potencijalne mogućnosti za apliciranje projekata obnove u sklopu programa ruralnog razvoja. Općina Dragalić treba izraditi projekt, a u tome će imati podršku i pomoć Brodsko-posavske županije.

PITANJE: Ružica Vidaković (HSLS)

 1. Može li se opetovano dobiti odgovor koliko su u prošloj godini umirovljeničke udruge s područja Brodsko-posavske županije dobile sredstava za rad, pošto se, prema navodima spomenutih udruga, brojke iz prethodnog odgovora Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb ne slažu sa stvarnim stanjem?
 1. Na koji se način Turistička zajednica Brodsko-posavske županije uključila u osnivanje i kako će djelovati u okviru nedavno osnovane PPS destinacije koju je inicirala Turistička zajednica Slavonskog Broda temeljm javnog poziva Hrvatske turističke zajednice?

Vijećnici će na njeno vlastito traženje na oba pitanja biti odgovoreno pismenim putm.

PITANJE: Martin Miloloža (Konzervativna stranka)

 1. Kada će se na razgovor pozvati sanacijski upravitelj Opće bolnice „Dr. Josip Benčević te mu se na sastanku uputiti pitanje zašto se toliko dugo čeka na Hitnom prijemu?

ODGOVOR:

 1. Župan Danijel Marušić: Svi prijašnji zahtjevi za sastankom su propali i kako je ranije rečeno nema gotovo nikakv komunikacije između županije i sanacijskog upravitelja. Župan će upravitelja pozvati na slijedeću sjdnicu Županijske skupštine. Za pojedine informacije o radu Bolnice a koji su relevantni za daljnje projekte morali smo se pozivati i na Zakon o pravu na pristup informacijama.

PITANJE: Mirko Duspara (GRUPA BIRAČA)

 1. Da li je istinita informacija o smjeni ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu u Slavonskom Brodu?
 2. Kada se može očekivati uplata sredstava namijenjenih za „malu školu" u Slavonskom Brodu?

ODGOVOR:

 1. Župan Danijel Marušić: Ravnatljica nije smijenjena, već joj je istekao mandat, a izabran je ravnatelj u drugoj osobi, odnosno novi ravnatelj je g. Branko Godić.
 2. v.d. pročelnice Anica Vukašinović: Kada se okonča provođenje programa „male škole" županija će krenuti s planiranom isplatom od 20 kn po djetetu. Sva sredstva bit će uplaćena do kraja srpnja 2015.

PITANJE: Mario Pejić (GRUPA BIRAČA)

 1. Može li nas pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb izvjestiti o izmjenama i dopunama Zakona o zdrav. zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvnom osiguranju predstavljenom na Simpoziju u Opatiji 18. 19. lipnja.?

ODGOVOR.

 1. Pročelnica Klara Šćuka: Najbitije izmjene ovih zakona odnose sena činjnicu da Domovi zdravlja iznimno mogu obavljati djelatnost primarne zdravstvne zaštite u djeltanosti obiteljske i dentalne medicine, pedijatrije i ginekologije. Druge izmjene odnose se na izmjene djelatnosti pojedinih zdravstvenih ustanova, po kojima Zavodi za javno zdravstvo mogu obavljati samo preventivne djelatnosti, dok se druge, dosadašnje djelatnosti (poput prevncije ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja) sele u Domove zdravlja. Također do sada je HZZO zdravstvenu zaštitu dogovarao s"mrežom zdravstvenih ustanova", a zbog izmjena Zakona, Ministarstvo zdravlja će moći sklapati takve ugovore s privatnim zdravstvenim ustanovama mimo mreže. Sve pojedinosti vijećnik će dobiti i pismenim putem.

PITANJE: Josip Marunica (GRUPA BIRAČA)

 1. Zbog čega je toliko problma oko smjene ravnatelja?
 2. Zašto je župan dirktorom Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ imenovao vijećnika Marka Šimića kada je znao da se radi o „nespojivim dužnostima" , te zašto je bez suglasnosti Županijske skupštine, vlasništvo nad tim trgovačkim društvom odlučio prepustiti na druge dvije pravne osobe?

ODGOVOR:

Vijećnik će na oba pitanja dobiti pismeni odgovor.

PITANJE: Zrinka Kodžoman,(GRUPA BIRAČA)

 1. Imate li saznanja da li će se graditi cesta koja bi povzivala industrijsku zonu „Bjeliš" i selo Ruščicu, i ako da u kojoj je fazi projekt njene izgradnje?
 2. Postoji li mogućnost da se preispita neadekvatna preraspodjela prostora za rad Domu zdravlja i Zavodu za hitnu medicinu?

ODGOVOR:

Župan Danijel Marušić:

 1. Zajedno sa ravnateljem „Luke Brod" smo u pregovorima oko izgradnje spomenute ceste koja bi uvelike olakšala prometovanje stanovnicima tog dijela županije
 2. Zajedno s ravnateljima tih ustanova problem preraspodjele prostora može se dogovorno riješiti.

PITANJE: Damir Klaić, (GRUPA BIRAČA)

1.Koji je službeni županov stav oko problmatike osnivanja Sveučilišta u Slavonskom Brodu?

2.Koji je kontrolni period za ugrađenu opremu dobivenu putm programa poticanja energetske učinkovitosti koji je županija provodila zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost?

ODGOVOR:

Župan Danijel Marušić:

 1. Slavonski Brod zaslužuje i treba Sveučilište, a županija je i financijski sudjelovala i u izradi Elaborata o opravdanosti osnivanja Sveučilišta. Samu organizaciju Sveučilišta treba prepustiti struci.
 2. Kontrolni period je 5 godina, tijekom kojih korisnici moraju dostavljati izvješća o utrošenim energentima.

PITANJE: Jerko Janković (HSS)

 1. U kojoj je fazi asfaltiranje ceste Stružani – Zoljani?

ODGOVOR:

Antun Dukić (ŽUC)

 1. U tijeku je ishođenje potrebnih dozvola i projekt asfaltiranja ove ceste u sklopu koridora VC bit će raliziran do kraja tkuće godine.

Pod točkom Kadrovska pitanja tajnim glasovanjem izabrani su članovi Savjeta mladih Brodsko-posavske županije i njihovi zamjenici: Ivan Opačak (zamjenik Andrija Alković), Sanda Livia Maduna (zamjenik Marina Huskić), Eva Roso (zamjenik Petar Mišanec), Šime Marijić (zamjenik Zvonko Tunić), Monika Safundžić (Marko Marinović), Ana Rečić (zamjenik Ana Lović), Helena Janković (zamjenik Marko Novoselović)

 

U nastavku sjednice usvojene su slijedeće točke:

3.Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2014. godini Regionalnog centra zabiotehnološki razvoj i istraživanja Brodsko posavske županije


4.Davanje prethodnog mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe


5.Prijedlog nacrta Socijalnog plana 2015. – 2020. za Brodsko-posavsku županiju


6.Razmatranje Nacrta prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske


7.Izvješće o stanju u poljoprivredi Brodsko-posavske županije u 2014.:

I. Analiza poljoprivrede Brodsko-posavske županije u 2014.

II. Analiza poticajnih mjera vlade RH na području Brodsko-posavske županije u 2014.

8. Informacija o provedenim projektima:

 

a)"Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba na području Brodsko-posavske županije" u 2014.

b)"Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama u Brodsko-posavskoj županiji"

10. Izvješće o gospodarenju zajedničkim lovištima na području Brodsko-posavske županije u lovnoj 2014./2015. godini

 

9. točka u ovakvom obliku skinuta je s Dnevnog reda, te je većinom glasova odlučeno da Upravni odjel za gospodarstvo oformi radnu skupinu koja će dati očitovanje i primjedbe na društveni ugovor o osnivanju društva „Slavonska mreža" d.o.o do slijedeće Sjednice.

Većinom vijećničkih glasova NIJE prihvaćena točka11:
Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

14. svibnja 2018. u 9:53
Slavonski Brod, 14. svibnja 2018. 9,00 sati Usvajanjem Dnevnog reda današnje kao i Zapisnika o radu prošle, započela je s radom 8. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. U tijeku je Aktualni sat u sklopu kojeg vijećnici postavljaju pitanja iz djelokruga rada žu
Brodsko-posavska županija : 4. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ

4. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ

7. ožujka 2018. u 12:44
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Brodsko-posavske županije održat će sutra 4. sjednicu. Na Dnevnom redu Sjednice bit će rasprava o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova s naglaskom na Istambulsku konvenciju. Izvjestiteljica o ovoj točki bit će pravobraniteljica za ravnopr
Brodsko-posavska županija : Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

27. veljače 2018. u 14:54
Slavonski Brod, 27. veljače 2018. Usvajanjem Dnevnog reda uz nadopunu 2. točke podtočkom c (imenovanje v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja) na prijedlog v.d. pročelnice za obrazovanje, šport i kulturu Anice Vukašinović, kao i usvajanjem Zapisnika o radu prošle Sjednice, sa r
Brodsko-posavska županija : 19. Sjednica Županijske skupštine

19. Sjednica Županijske skupštine

23. svibnja 2016. u 11:09
Brodsko-posavska županija : 17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

21. prosinca 2015. u 19:06
usvojen proračun za 2016.
Brodsko-posavska županija : Održana 16.sjednica Županijske skupštine

Održana 16.sjednica Županijske skupštine

25. studenog 2015. u 16:57
Usvajanjem Zapisnika o radu prošle sjednice Županijske skupštine kao i prihvaćenjem Dnevnog reda današnje, 25. studenog u 9,00 sati s radom je započela 16. Sjednica županijske skupštine Brodsko-posavske županije.
Brodsko-posavska županija : Završena 12. sjednica Županijske skupštine

Završena 12. sjednica Županijske skupštine

8. travnja 2015. u 14:52
Na današnjoj 12. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije koja je s radom započela u 9,00 sati, nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja Zapisnika o radu prošle sjednice prešlo se na Aktualni sat. Vijećnici su i ovaj puta postavili brojna pitanja iz djelokruga lokalne
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

26. veljače 2015. u 12:49
Jučer je održana 11. Sjednica Županijske skupštine. Nakon usvajanja zapisnika o radu prošle Sjednice i prihvaćanja Dnevnog reda Sjednica je započela uobičajenim Aktualnim satom na kojem su vijećnici postavljali pitanja iz djelokruga županije.
Brodsko-posavska županija : Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

16. prosinca 2014. u 18:50
Na današnjoj sjednici Županijske skupštine sa većinom od 33 glasa „ZA“, 5 glasova „PROTIV“ i jednim suzdržanim usvojen je Proračun za 2015. godinu. Proračun u iznosu od212.236.778,13 kuna je usvojen je s 2 amandmana Nezavisne liste dr. Mirka Duspare, te s tri od ukupno devet pred
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

15. srpnja 2014. u 9:47
Na početku sjednice, predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić utvrdio je da je nazočno 35 od 42 vijećnika te time potvrdio valjani kvorum. Prihvaćen je prijedlog te je većinom glasova vijećnika skinuta točka br. 8 s dnevnog reda, pod nazivom „Odluka o izmjenama i dopunama
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :