Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

DOKUMENTI

 

Županijska skupština

 

Materijali sa sjednica

Objavljeno: 26.2.2015. u 12:49
Prikaza: 2995

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Jučer je održana 11. Sjednica Županijske skupštine. Nakon usvajanja zapisnika o radu prošle Sjednice i prihvaćanja Dnevnog reda Sjednica je započela uobičajenim Aktualnim satom na kojem su vijećnici postavljali pitanja iz djelokruga županije.

 

Josip Marunica (GRUPA BIRAČA)

 1. Da li je izrađen Pravilnik o općim uvijetima dodjele donacija subvencija i pomoći iz proračuna županije kako s županija obevzala u izvješću Državnog ureda za reviziju
 2. Kada će se riješiti Županijska cesta Donja Vrba - Zadubravlje Gornja Vrba riješila sve imovinsko pravne odnose osim jedne osobe 230 metara cesta kako bi općina mogla izgraditi pješačku stazu


Odgovor : Antun Dukić (ŽUC)

Županijska cesta ne može u ovom slučaju ići na izvlaštenje jer se ne radi o državnoj cesti niti autocesti. Ishođena je lokacijska dozvola i projektnu dokumntacija i čim se riješe svi imovinsko pravni odnosi pristupit će se rekonstrukciji.

Mario Pejić, mag.rel.publ. (GRUPA BIRAČA)

 1. Kakvo je stanje s nasipima duž rijeke Save koji su oštećeni u prošlogodišnjim poplavama?

 

Odgovor Pitanje će se uputiti nadležnim institucijama i vijećniku će biti dostavljn pismeni odgovor.

 

Mirko Duspara, dr.med. (GRUPA BIRAČA)

 1. Kako je od početka ove godine mala škola postala obvezna, a država i županija se obvzale sufinancirati je sa po 20 kn po djetetu, kada će županija krenuti s dogovorenim uplatama,

 

Odgovor: Anica Vukašinović v.d pročelnice UO za obrazovanje,šport i kulturu

Županija će krenuti s uplatama kada se podaci usklade s Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa te kada se utvrdi realan broj školskih sati.

 

Damir Klaić, dipl.ing. zamjenik Tee Tomas-Teskera, dipl.oec. (GRUPA BIRAČA)

 1. Kada će biti održana Javna rasprava o feasebility studiji za budući regionalni centar za gospodarenje otpadom Šaguljama, i da li već postoje neki podaci kojima će se moći odrediti cijena gospodarenja otpadom.
 2. Kako je Vlada RH krenula u izmjene Plana za gospodarenjem otpadom prema kojem bi se određeni županijski centri za gospodarenje otpadom objedinili i pretvorili u regionalne, kada će županija krenuti u izmjene i dopune Županijskog plana za gospodarenjem otpadom kao i Prostornog plana koji također mora biti usklađen s projektom?

 

Odgovor: zamjenik župana Davor Vlaović:

Naručitelj takve studije su Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša, stoga nije u ingerenciji županije donositi rokove. Nadalje, čeka se donošenje Zakona i Plana za gospodarenje otpadom koji su u Vladinoj i Saborskoj proceduri. Pošto lokacija za centar za gospodarenje otpadom i dalje ostaje u Šaguljama nije potrebno mijenjati županijski Prostorni plan, jedino će jedinice lokalne samouprave koje su obuhvatu, a u kojima su u predstudiji definirane pretovarne stanice trebati to ugraditi u svoje prostorne planove.

 

Zlatko Bunjevac, zamjenik Davora Vlaovića, univ.spec.oec.(HSS)

 1. Postoji li mogućnost proširnja mreže javne zdravstvne zaštite s jednim timom obiteljske medicine za općinu Dragalić, za koju je Općina sprmna osigurati prostor i financijska sredstva za otvaranje ambulante?
 2. Da li se nešto može učiniti po pitanju naplate parkinga ispred zgrade županije?


Odgovor: Klara Šćuka pročlnica UO za zdravstvo i socijalnu skrb

1.Općina Dragalić treba tim obiteljske medicine, a Županijska skupština Brodsko-posavske županija se 2012. godine usuglasila da se od Ministarstva zdravlja zatraži proširenje mreže javne zdravstvene zaštite, a zahtjev treba opetovati jer je ministarstvo nadležno za proširenje mreže javne zdravstvene zaštite.

2.Diobom imovine, parkiralište ispred županije je pripalo Gradu Slavonksom Brodu, tako da županija nema ingernciju nad naplatom parkinga. Pitanje će biti proslijeđeno Gradonačlniku Grada Slavonskog Broda.

 

Mato Dikanović (HDZ)

 1. Da li se županija i ove godine planira prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća?

 

Odgovor: Miroslav Jarić, pročelnik UO za za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

 

 

Županijskim proračunom za 2015. godinu predviđeno je sufinaciranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama. Županija će se svakako i ove godine prijaviti na natječaj ukoliko bude raspisan, no prema najnovijim informacijama iz Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i enrgetsku učinkovitost, Fond će najvjerovatnije ove godine dirktno raspisati natjčaj na koje će se javljati fizičke osobe.

 

Mihajla Šunić, dipl.ing.prehram.tehnologije (HDZ)

 

1.Koliki je broj zaposlnih u sigurnoj kući?

 

Odgovor: Pitanje će biti proslijeđno nadležnoj instituciji te će na njga biti pismeno odgovoreno

 

Berislav Balen, upr.prav. (HDZ)

 

1Prošli tjedan na sjednici Vlade RH je uspojen program poticanja poduzetništva i obrta tzv. Poduzetnički impuls za 2015. kojim će poduzetnicima i obrtnicima biti dostupno 4 milijarde kuna. Što županija čini da bi dio tih sredstava postalo dostupno i poduzetnicima i obrtnicima s područja Brodsko-posavske županije?

Odgovor: Stjepan Bošnjaković, pročelnik UO za gospodarstvo

Po tom pitanju maksimalno ćemo informirati poduzetnike o mogućnostima koj im se ovim programima pružaju i o načinima pripreme i prijave projekata. S tim u vezi bit će organizirane i dvije informativne radionice, prva 3. ožujka u Velikoj vijećnici županijske uprave, a druga 13. ožujka u Novoj Gradiški na kojojima se očekuje velik odaziv poduzetnika. Osigurat ćemo i nekoliko djelatnika CTR-a koji će besplatno pomagati poduzetnicima pri prijavi projekata na javne natječaje.

 

Anita Kladarić - Štivić, dipl.učit. (HDZ)

1.Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET objavila je javni poziv za iskaz interesa o sudjelovanju osnovnih i srednjih u pilot-projektu e-škole odnosno uspostavi sustava digitalno zrelih škola. Ima li županija podatak koliko se škola kojima je županija osnivač prijavilo na ovaj projekt i koje od njih su izabrane?

Odgovor: Anica Vukašinović, v.d. pročlnice UO za obrazovanje , šport i kulturu

Prijavilo se 18 osnovnih i 6 srednjih škola s područja Brodsko posavsk županije. Pet škola je izabrano: OŠ Vladimir Nazor iz Adžamovaca, OŠ „Ante Starčević" iz Rešetara, OŠ „Ljudevit Gaj" iz Nove Gradiške, OŠ „Stjepan Ilijašević" iz Oriovca i Gimnazija „Matija Mesić" iz Slavonskog Broda

 

Dario Pavić (HSP AS)

1.Da li županija raspolaže s podatkom o broju osoba koje su napustile Brodsko-posavsku županiju i otišli na rad u inozemstvo i koja je to populacija.

2.Na lokalnoj cesti između Malina i Slavonskog Kobaša u mjstu Malino postoji cestovni prijelaz preko kanala koji je neadekvatno izrađen. Postoji veliki interes poslovnih subjekata koji djluju na tom području za proširenjem prijelaza kako bi s omogućilo kvalitetnije prometovanje kamiona. Može li se proširenje ovog prijelaza uvrstiti u planove Županijsk uprave za ceste?

Odgovor:

1.Pitanje ćemo uputiti nadležnim institucijama poput Policije i Zavoda za zapošljavanje te će vijećniku biti pismno odgovoreno

 

2.Antun Dukić (ŽUC) Ne postoji mogućnost proširenja zbog propisa i tehničkih mogućnosti, jedino se može ići u izradu novog prijelaza.

 

Mijo Kladarić, dipl.iur. (SDP)

 1. U toku prošle godine općina je dobila obavijest od ŽUC-a o pristupanju izrade projektne dokumentacije za dva autobusna ugibališta u Gundincima. Do koje faze je došla izrada projektne dokumentacije?

Odgovor: Antun Dukić (ŽUC):

Županijska uprava za ceste je tijekom prošle godine pristupila izradi projektne dokumentacije za nekoliko ugibališta na području Brodsko-posavsk županije uključujući i Gundince. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole, a po njenom ishođenju, pristupit će se izradi tehničke i projektne dokumentacije.

 

Krunoslav Hoffer, ing.arh. (SDP)

     1.Kada će biti izrađene iskaznice za vijećnike?

 1. Koja su mjerila i kriteriji za dodjelu srdstava za medije iz Proračuna BPŽ?
 2. Da li se sporazumno može riješiti problm parkiranja za vijećnike?

Odgovor: Župan Danijel Marušić

 1. Samo dva vijećnika su do sada dostavili slike.
 2. Mjerila i kriteriji će biti dostavljeni pismeno
 3. Župan će po pitanju parkinga razgovarati sa gradonačelnikom

 

Borislav Kovačević, dipl.ing.stroj. (SDP)

1. Kolike su bile financijske pomoći županijskom Proračunu od strane Ministarstva financija izuzevši decentralizirana sredstva ? Koliki su bili izvorni prihodi Brodsko-posavske županije u 2014. godini?

2.Da li su obavljeni radovi modrnizacije kotlovnice i izrađena projektna dokumentacija za dogradnju stacionara –hospicija i objekta za oboljele od Alzeheimerove bolesti, a koji su predviđeni planom kapitalnih ulaganja Doma za starije i nemoćne u Slavonskom Brodu i koliki su troškovi?

Odgovor: Župan Danijel Marušić

Nakon uvida u evidenciju i razgovora s nadležnim institucijama, vijećnik će na oba pitanja dobiti odgovor u pismenom obliku.

Igor Safundžić (SDP)

 1. Zašto CTR d.o.o. o svojim natječajima ne obavještava javnost putem medija, već to čini samo putem vlastite web stranice, koji broj projekata je odobren na natjčajima i koji aplikanti su prošli?

Odgovor: zamjenik župana Davor Vlaović:

Razvojna agencija Brodsko-posavske županije ne raspisuje natječaje, već samo prenosi informacij o natječajima koje raspisuju ministarstva i drugih institucija, te samo pruža tehničku pomoć aplikantima pri pripremi natječaja.

Melita Milenković, mag.iur. (HNS)

 

 1. Što županija čini po pitanju edukacije općina odnosno jedinica regionalne samouprave, te pravnih i fizičkih osoba kako bi se mogli prijaviti na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i enrgetsku učinkovitost za obnovu kuća po pitanju energetsk učinkovitosti?

Odgovor: Miroslav Jarić pročelnik UO za za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

Županija putem korespondencije i svoje službene WEB stranice obavještava javnost o svim natječajima koje provode Ministarstvo zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i enrgetsku učinkovitost. Također, na zahtjev jedinica lokalne samouprave pruža i dodatnu edukaciju o projektima.

Ivan Terzić (HDSSB)

1. Mjesni odbori Banićevac djeca na putu do škole i pri povratku moraju prlaziti cestu županijske razine gdje je promet vrlo intezivan i nema obilježenog pješačkog prelaza te se tako dovode u opasnost. Što se može učiniti po tom pitanju?

2. U Cerničkoj Šagovini u dužini na cesti dužine 800 metara oštećen je asfalt.Kada će se krenuti u sanaciju?

 

Odgovor: Župan Danijel Marušić

U dogovoru s načelnikom općine i uvažavajući opravdane razloge, župan će pokušati riješiti oba problema navdena u pitanjima.

 

Božidar Bosančić, dipl.uč. zamjenik Bore Grubišića, dr.med (HDSSB)

 1. Da li na cesti Donja Vrba - Zadubravlje koja je zbog izgradnje podvožnjaka dodatno opterećena prometom, ima mogućnosti postavljanja naizmjenične svjetlosne prometne signalizacije?
 2. Da li, zbog opasnosti za djecu i ostale pješake na županijskoj cesti u selu Jaruge, postoji mogućnost postavljanja prometne signalizacije odnosno bijelih vibrirajućih traka?
 3. Koliko košta najam zajedničkog prostora Dubrovačko-nretvanske županije u Briselu i koje su koristi imanja takvog ureda?

Odgovor: Antun Dukić (ŽUC)

1. Na području donje vrbe nij postavljena svjetlosna signalizacija ali je postavljena tzv .„riblja kost" što je vozačima sasvim dovoljno.

2. U Jarugama je sva prometna signalizacija postavljena po propisima.

 

Župan Danijel Marušić

1. Suradnja s Dubrovačko-neretvanskom županijom je evidentna na svim razinama, pa tako Staru Kapelu posjti i do 500 turista godišnje s područja te županije. Ova županija nam je financijski pomogla i tijekom poplava, te su njihovim srdsvima nabavljena dva vatrogasna vozila. Najam prostora ureda u Briselu je 6000 kn mjesčno i nalazi se na deset minuta od Europskog parlamenta.

 

Dubravko Kolundžić, dipl.ing.prom. (HDSSB)

 1. Kada će se Osnovna škola u Jarugama priključiti na vodovodnu mrežu?
 2. U kojoj j fazi realizacije pilot projekta navodnjavanja u Orubici?
 3. Možemo li, s obzirom na istek gotovo pola mandata izvršne vlasti dobiti informaciju o izvršenju izbornih obećanja?

 

Odgovor: zamjenik župana Davor Vlaović:

1. Projekt je spreman za prijavu na natječaje, došlo se do faze izrade građevinske dotzvole, a Hrvatske vode pripremaju aplikaciju za prijave na natječaje.

2. Na ostala pitanja vijećniku će biti pismeno odgovoreno 

Joža Biščanić (HDSSB)

 1. Kada će se izvršiti izmuljivanje malih kanala uz županijsku cestu na istočnom dijelu Brodsko-posavske županije?

Odgovor: Antun Dukić (ŽUC)

Problem je u nadležnosti jdinica lokalne samouprave

 

Martin Miloloža (Hrvatska konzervativna stranka)

 1. Zašto se ne koristi aparat za srčane/koronarne bolesti, Opće bolnice „Dr. Josip Bnčević" u Slavonskom Brodu?
 2. Da li se na jednoj od budućih sjednica koordinacije župana i načelnika otvoriti tema pasa lutalica?

 

Odgovor: Župan Danijel Marušić

 Pitanja će se uputiti nadlžnim institucijama a vijećniku ć biti pismno odgovoreno

 

Mirko Tomac, dipl.iur. (HDZ)

1. S obzirom na novonastale prilike u Republici Hrvatskoj i činjenici da je većina kandidiranih projkata prema fondovima Europske unije odbijena, da li je ugrožen i najavljeni projekt Termoelektrane unutra Luke Brod.

 

Odgovor: Stjepan Bošnjaković, pročelnik UO za gospodarstvo

S obzirom na trenutne okolnosti ovaj strateški važan projekt za Brodsko-posavsku županiju je nažalost u stanju „mirovanja". Iako nismo, kao županija, direktno involvirani u vlasničku strukturu Luke Brod, trebamo sva nastojanja usmjeriti ka što bržoj ralizaciji ovog projekta. Uputit ćemo upite nadležnom ministarstvu jer je razvidno da se neke investicije stavljaju u povlašteniji položaj u odnosu na druge.

 

Ružica Vidaković, struč. spec. oec. (HSLS)

 1. Može li županija putem GSV-a ili predstavnika sindikata u pomoći u restruktuiranju i pozicioniranju novonastale situacije u tvrtci Elektromont?

 

Odgovor: zamjenik župana Davor Vlaović:

Prijedlog se prihvaća te će zajedno sa socijalnim partnerima biti razmotrene daljnje mogućnosti postupanja.

 

U nastavku Sjednice

1.Prihvaćen je Program rada Županijske skupštine za 2015.

2.Usvojeno je Izvješće o realizaciji "Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva (MSPO sektora) Brodsko-posavske županije" za 2014. godinu

3.Usvojeno je i Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije u 2014. godini

4.Donesena je Odluka o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača za 2015.

5.Donesena jeOdluka o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana

6.Prihvaćen je prijedlog plana o izmjenama i dopunama Plana mreže dječjih vrtića ma području Brodsko-posavske županije

7.Donesena je Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2015. godini na području Brodsko-posavske županije

8.Donesena je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske županije i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini

9.Donesena je Odluka o kriterijima, mjerilima, te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2015. godinikao i

b) Odluka o rasporedu sredstava za rashode na nefinancijskoj imovini Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2015. godini

10.Donesena je Odlukao kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini na području Brodsko-posavske županije kao i

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola u 2015. godini na području Brodsko-posavske županije

11.Donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i kriterijima za davanje i uzimanje na korištenje prostora i opreme u školskim i drugim objektima

12.Donesena je Odluka o osnivanju Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije


 

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

14. svibnja 2018. u 9:53
Slavonski Brod, 14. svibnja 2018. 9,00 sati Usvajanjem Dnevnog reda današnje kao i Zapisnika o radu prošle, započela je s radom 8. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. U tijeku je Aktualni sat u sklopu kojeg vijećnici postavljaju pitanja iz djelokruga rada žu
Brodsko-posavska županija : 4. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ

4. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ

7. ožujka 2018. u 12:44
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Brodsko-posavske županije održat će sutra 4. sjednicu. Na Dnevnom redu Sjednice bit će rasprava o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova s naglaskom na Istambulsku konvenciju. Izvjestiteljica o ovoj točki bit će pravobraniteljica za ravnopr
Brodsko-posavska županija : Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

27. veljače 2018. u 14:54
Slavonski Brod, 27. veljače 2018. Usvajanjem Dnevnog reda uz nadopunu 2. točke podtočkom c (imenovanje v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja) na prijedlog v.d. pročelnice za obrazovanje, šport i kulturu Anice Vukašinović, kao i usvajanjem Zapisnika o radu prošle Sjednice, sa r
Brodsko-posavska županija : 19. Sjednica Županijske skupštine

19. Sjednica Županijske skupštine

23. svibnja 2016. u 11:09
Brodsko-posavska županija : 17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

21. prosinca 2015. u 19:06
usvojen proračun za 2016.
Brodsko-posavska županija : Održana 16.sjednica Županijske skupštine

Održana 16.sjednica Županijske skupštine

25. studenog 2015. u 16:57
Usvajanjem Zapisnika o radu prošle sjednice Županijske skupštine kao i prihvaćenjem Dnevnog reda današnje, 25. studenog u 9,00 sati s radom je započela 16. Sjednica županijske skupštine Brodsko-posavske županije.
Brodsko-posavska županija : 14. Sjednica Županijske skupštine

14. Sjednica Županijske skupštine

29. lipnja 2015. u 16:56
Donosimo pregled Aktualnog sata
Brodsko-posavska županija : Završena 12. sjednica Županijske skupštine

Završena 12. sjednica Županijske skupštine

8. travnja 2015. u 14:52
Na današnjoj 12. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije koja je s radom započela u 9,00 sati, nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja Zapisnika o radu prošle sjednice prešlo se na Aktualni sat. Vijećnici su i ovaj puta postavili brojna pitanja iz djelokruga lokalne
Brodsko-posavska županija : Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

16. prosinca 2014. u 18:50
Na današnjoj sjednici Županijske skupštine sa većinom od 33 glasa „ZA“, 5 glasova „PROTIV“ i jednim suzdržanim usvojen je Proračun za 2015. godinu. Proračun u iznosu od212.236.778,13 kuna je usvojen je s 2 amandmana Nezavisne liste dr. Mirka Duspare, te s tri od ukupno devet pred
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

15. srpnja 2014. u 9:47
Na početku sjednice, predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić utvrdio je da je nazočno 35 od 42 vijećnika te time potvrdio valjani kvorum. Prihvaćen je prijedlog te je većinom glasova vijećnika skinuta točka br. 8 s dnevnog reda, pod nazivom „Odluka o izmjenama i dopunama
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :