Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

DOKUMENTI

 

Županijska skupština

 

Materijali sa sjednica

Objavljeno: 28.5.2015. u 23:45
Prikaza: 2260

Održana 13. sjednica Županijske skupštine

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine kojom je predsjedavao zamjenik predsjednika Tomislav Vlajnić, a  na kojoj je od 42 člana pribivalo 37, kod usvajanja Dnevnog reda, na prijedlog vijećnika HDSSB-a, što su nakon petominutne stanke jednoglasno prihvatili svi klubovi vijećnika, S Dnevnog reda skinuta je 8. točka te njome zamijenjena 16. točka. Razlog tomu bio je potencijalno postojanje sukoba interesa vijećnika Marka Šimića. Iako se u 11,30 sastao Odbor za statut i poslovnik na kojem je zaključeno kako u slučaju vijećnika Šimića ne postoji sukob interesa s  obzirom da Županija nije većinski vlasnik Centra za biotehnološki razvoj, te da vijećnik Šimić može nastaviti s radom iaktivno sudjelovati u raspravama i donošenju odluka, nešto iza 12 sati vijećnici Grupe birača Mirka Duspare kao i vijećnici SDP-a napustili su sjednicu nezadovoljni ovakvim obrazloženjem.

Aktualni sat:
PITANJE : Dubravko Kolundžić  (HDSSB)
1.Tko je odgovoran za naknadno poništenje pozitivnih rješenja za stambeno zbrinjavanje i darovanje građevinskog materijala pojedincima (na području od posebne državne skrbi) uz apel da župan stupi u kontakt s Uredom državne uprave BPŽ?
2.Može li se uputiti apel Hrvatskim cestama za izgradnju zaštitne ograde kod nogometnog igrališta u Batrini uz neposrednu blizinu ceste Batrina Pleternica?

ODGOVOR: Župan Danijel Marušić
Žurno će se uputiti upit za pojašnjenjem  što je dovelo do poništenja pozitivnih rješenja nadležnom Ministarstvu regionlnog razvoja kao Uredu državne uprave u BPŽ .
Iako se o ovom pitanju već raspravljalo, opetovano će se uputiti upit Hrvatskim cestama

PITANJE: Mirko Duspara (LGB)
1. Kada će se postaviti semafor kod Područne škole "Bogoslav Šulek" u Vranovcima na županijskoj cesti 4202?
2.Kada će županija platiti izradu elaborata o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji je izrađen zajedno s Gradom Slavonskim Brodom?
3. Da li je županija spremna ustupiti zemljište kod Srednje poljoprivredne škole "M.A. Reljković" u svrhu izgradnje kampusa za brodsko Sveučilište?
4. Kada će županija uvesti reda u autobusnom prometu na području grada Slavonskog Broda a vezano uz autobusna stajališta?

ODGOVOR:
1. Antun Dukić: Prema zakonu o cestama postavljena je sva potrebna prometna signalizacija. Kako je u tu svrhu za ovu godinu odobreno 800.000,00kn, dodatna signalizacija bit će postavljena tamo gdje je to potrebno u suradnji s prometnom policijom.
2. Župan Danijel Marušić Iako smo opterećeni novim poreznim nametima te je županijski proračun u ovom dijelu godine manji za 5 mil kuna u odnosu na prošlu, svoje obveze županija će izmiriti u roku kako bi i Grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija postali sveučilišna središta.
3. Iako odluku o dodjeli zemljišta donosi Školski odbor, županija će nastojati posredovati kako bi se spomenuta potencijalna lokacija iskoristila u svrhu izgradnje kampusa.
4. Županija je donijela rješenja sukladno odluci Gradskog vijeća, no iste je poništilo nadležno Ministarstvo kao drugostupanjsko tijelo temeljem žalbi autoprijevoznika.

PITANJE: Mario Pejić (LGB)
1. Da li se može stupiti u kontakt s izvođačem radova na školi u Gundincima koji deponira građevinski otpad u dvorište pored igrališta čime se u opasnost dovode djeca koja tamo dolaze?
2. Na mjesto ravnateljice "Ljekarni Slavonski Brod" izabrana je osoba koja nije farmaceutske struke i ne dolazi iz dotične ustanove. Kako se na poslu nije pojavila s datumom predviđenim u natječaju, za v.d. ravnateljice odlukom i bez poništenja natječaja izabrana je prijašnja ravnateljica. Upravno vijeće nedugo zatim poništava svoju odluku o odabiru v.d. ravnateljice, te bez ponovljenog natječaja  ponovno postavlja ravnateljicu odabranu prvotnim natječajem.Kakvo je stanje tamo?

ODGOVOR: Župan Danijel Marušić
1. Na problem je već prvotno upozoreno, no bit će upućen i opetovani upit, vjerujući kako je i nadzor radova upoznat s postojećim problemom.
2. Upit će biti upućen predsjedniku Upravnog vjieća, a o odgovoru će vijećnik biti shodno obavješten.

PITANJE: Josip Marunica (LGB)
1. Što župnija može učiniti po pitanju autobusnog ugibališta u naseljima Klis i Donja Vrba?
2. Kolike su naknade voditelja sudaca i delegata u Županijskom nogometnom savezu?

ODGOVOR: Župan Danijel Marušić
1.Potreba je da sva djeca imaju kvalitetne uvjete prijevoza stoga će se provjeriti kod nadležnih institucija što se može učiniti po tom pitanju.
2. Navedeni upit nije u nadžežnosti  županije no sukladno vijećnićkom pitanju, bit će upućen dopis nadležnoj instituciji.

PITANJE: Damir Klaić (LGB)
1.Koliko financijski iznosi osnovni ugovor za izvođenje radova na Osnosvnoj školi u Gundincima, koliki je ugovoreni rok i kada on ističe, koliko je prema ugovoru do sada fakturirano, koliki je zahtjev za izvantroškovničke radove i okojim se radovima radi?

VIJEĆNIK ĆE ODGOVOR DOBITI U PISANOM OBLIKU

PITANJE: Damir Princip (HDZ)
1. Zašto nije započet projekt izgradnje mikrobiološkog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo BPŽ iako je potpisan Sporazum između brodske Bolnice i Zavoda a Županijska skupština dala suglasnost za njegovu izgradnju?

ODGOVOR: Klara Šćuka
1. Unatoč svim ostvarenim  preduvjetima, već godinu dana čeka se izmjena urbanističkog plana od strane Grada Slavonskog Broda. Projekt će krenuti istog trenutka kada se ostvare potrebne izmjene.

PITANJE: Mato Dikanović (HDZ)
1. Kakav je vlasničko-pravni status zemljišta odnosno parkirališta oko zgrade Brodsko-posavske županije i što je poduzeto da se sporna problematika korištenja riješi?

ODGOVOR: Zamjenica župana Dunja Magaš
1. Još u 4 mjesecu 2010. godine županija je uputila zahtjev nadležnom tijelu Grada Slavonskog Broda za utvrđivanje zemljišta za redovnu uporabu zgrade županije. Sukladno tada važećem Zakonu o prostornom uređenju, nadležno tijelo dužno je izdati takvo rješenje vodeći računa da građevna čestica oblikom i veličinom omogućava redovno korištenje. Nadležno tijelo Grada SLavonskog Broda u 7. mjesecu 2010. godine izdalo je rješenje u suprotnosti s traženjem županije, utvrđujući pojas od samo 3 metra oko zgrade za korištenje, što ne odgovara ni pravilima struke ni važećim zakonima, jer svaka zgrada mora imati direktan pristup na prometnu površinu. Županija se žalila i nadležno ministarstvo poništilo je odluku prvostupanjskog tijela i predmet vratilo na početni postupak. Isti slučaj ponovio se i u travnju 2015. godine te je Županija primorana sudskim putem tražiti ono što joj pripada.

PITANJE: Zdravko Mitrović (HDZ)
1. Kako je županija raspisala natječaj za sufinaciranje medija, kada će biti donešena odluka i kada će započeti isplata dotacija?

ODGOVOR: Anica Vukašinović
1.Povjerenstvo je ovaj tjedan završilo vrednovanje pristiglih ponuda sukladno odredbama natječaja i Pravilnika. 27. 5.2015. donesena je i Odluka o raspodjeli  sredstava, a rzultati će do kraja tjedna biti objavljeni na stranicama Brodsko-posavske županije. Nakon potpisivanja ugovora, isplatit će se dotacije za siječanj, veljaču i ožujak.

PITANJE: Ruža Vidović (HDZ)
1. Kako su počeli upisi u srednje škole koliko je upisnih mjesta predložila županija kako bi svi učenici bili upisani?

ODGOVOR: Anica Vukašinović
1. U suradnji sa srednjim školama kojima je županija osnivač, MZOŠ je predloženo 27 upisnih mjesta po razredu, što je Ministarstvo korigiralo na 26, što je značilo 3 razreda manje na razini županije.

PITANJE: Vinko Kuzmić (SU)
1. Pitanje upućeno vlasniku kina "Hrvatski Dom": U čijem je objekt vlasništvu i da li je zaštićen kao spomenik kulture?
2. Koliko je u prvih 5 mjeseci tekuće godine podneseno zahtjeva za potporama koje zavod omogućava prilikom otvaranja obrta?

VIJEĆNIKU ĆE BITI ODGOVORENO PISMENIM PUTEM

PITANJE: Davorin Slišurić (HDZ)
1. Da li je i županija kao i mnoge druge JLS potpisnica Master plana održivog razvoja prometa?

ODGOVOR: župan Danijel Marušić
1.Županija ne samo da je kandidirala već joj je i odobreno oko 960 mil kuna za izradu Master plana i već u ponedjeljak 1. lipnja ministar Hajdaš -Dončić dolazi na potpisivanje ugovora. Tome je prethodilo i potpisivanje ugovora s gradovima Slavonskom Brodom i Novom Gradiškom.

PITANJE: Martin Miloloža (Konzervativna stranka)
 1. Može li se u pisanom obliku dobiti izvješće Državnog ureda za reviziju Doma za starije i nemoćne?
2.Kada će početi s radom novi aparat za snimanje srca, i  je li moguće, obzriom da imamo sanacijsku upravu, dobiti preslik izvješća ili pozvati sanacijskog ravnatelja na Skupštinu, o poslovanju bolnice 2012., 2013., 2014. 

ODGOVOR: Župan Danijel Marušić
1. Mi nemamo ingerenciju nad bolnicom niti uvid u njeno finacijsko poslovanje. Ono što naravno dopire do nas je da vlada kaos u organizacionom i financijskom smislu i u brodskoj ali i u novogradiškoj bolnici. Prema nekim našim neslužbenim podacima bolnica ima preko 50 milijuna kuna minusa što ako je točno ispada da smo u gorem stanju nego li prije odlaska u sanaciju. Inače, dugovi naših bolnica nastali su zbog HZZO a ponajmanje zbog rada djelatnika. Mi jesmo zvali g. Bišćevića na razgovor, pokazao nam je neke tablice ali ih  nismo mogli dobiti. Uputit ćemo poziv ravnatelju da se pojavi u vjećnici i podnese izvješće o financijskom stanju bolnice.

PITANJE BOŽIDAR BOSANČIĆ (HDSSB)
1. Što se konkretno poduzima po pitanju Regionalnog odlagališta otpada u Šaguljama?
2. Postoji li mogućnost da Brodsko-posavska županija utječe ili traži od Ministarstva unutarnjih poslova da PU Brodsko-posavska bude u trećem a ne u četvrtom rangu kao do sada?
3. Pomaže li županija Općini Sikirevci pri naplati vodne naknade od Grada Vinkovaca s obzirom da je nastali dug prema toj općini 200.000,00 kn?

ODGOVOR: Miroslav Jarić
1. Studija predizvodivosti za istočnu slavoniju je prošla,Vlada RH usvojila je izmjene i dopune plana gospodarenja otpadom po kojom će  naša, Požeško-slavonska i istočni dio Sisačko -moslavačke županije odlagati otpad na Regionalnom odlagalištu. Sa ostale dvije županije pokrenuti su pregovori kako bi postali suosnivači naše tvrtke Centar za gospodarenje otpadom. Nakon toga krenut će se u naručivanje studija izvodivosti, idejnih projekata, lokacijskih dozvola i svega ostalog. Temeljem glavnog programa, županija će do kraja godine usvojiti svoje programe za gospodarenje otpadom.

 ODGOVOR: župan Danijel Marušić
2. Uputit ćemo opetovani dopis Ministarstvu, no već i prije zalagali smo se za izgradnju Policijske upave u Slavonskom Brodu temeljem brojnih kriterije, no nadležno Ministarstvo ima svoje kriterije.
3. Nisam razgovarao s načelnikom Sikirevaca u vezi spomenute naplate, no ukoliko dug postoji, za njegovu naplatu treba koristiti pravne instrumente.

PITANJE: Damir Japundžić (HDSSB)
1. U svjetlu prošlogodišnjih poplava što se čini u prevenciji eventualnih novih poplava i izljevanja rijeke Orljave na području Ciglenika i Bečica?
2.Može li se što učiniti kako bi se ubrzalo ishodovanje potrebne dokumentacije za stavljanje u rad nedavno doniranih uređaja "Eurobiker Charity-a" bolnici u Novoj Gradiški?

ODGOVOR: Župan Danijel Marušić
1. Nezadovoljni smo radom Hrvatskih voda, nedavno smo imali sjednicu Stožera po tom pitanju i uputit ćemo opetovani upit Hrvatskim vodama što se radi po pitanju regulacije  toka Orljave i prevencije poplave.
2. Usmjerit ćemo sva svoja nastojanja kako bi ubrzali ishođenje potrbne dokumentacije za stavljanje u rad bolničkih uređaja na korist svim žiteljima naše županije.

PITANJE: Joža Biščanić (HDSSB)
1. Dokle se stiglo s izradom potrebne dokumentacije za športsku dvoranu u Sikirevcima?
2. Kada će biti završena ograda osnovne škole u Jarugama?

ODGOVOR: zamjenica župana Dunja Magaš
1. Projektna dokumentacija je gotova, postoji građevinska dozvola, no ona je istekla i trebalo bi ju obnoviti. Ne znamo da li je zahtjev za obnovu upućen, no postoji i problem finaciranja športskih dvorana jer je Ministarstvo obrazovanja i športa ustvrdilo kako s Europskom unijom nije ugovoren model takvog finaciranja, već je moguće finacirati samo strukovne škole.
2. Radovi na školi u Jarugama su u tijeku, oni se moraju intezivirati a materijal, odnosno željeznu o.gradu odradila bi Industrijska škola.

PITANJE: Mijo Kladarić (SDP)
1. Kada stručne službe pripremiti pregled stanja  gospodarstva, poljoprivrede, zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja koje će poslužiti kao podloga za izradu strategije razvoja županije?
2. Da li su sva vozila hitne pomoći opremljena ENC uređajem, jer zbog čekanja na naplatnim kućicama može se značajno ugroziti životi pacijenata koji se prevoze sanitetskim vozilom? Ako to nije napravljeno onda to treba učiniti kako bi se spasili životi pacijenata?
3.Koliko ustanova čiji je osnivač županija trnutno za ravnatelje ima vršitelje dužnosti, koliko je županijskih pročelnika v.d. i kada se namjerava raspisati natječaj za popunu ovih radnih mjesta?

ODGOVOR: župan Danijel Marušić
1.  Županija ima važeću razvojnu strategiju temeljenu na dugogodišnjim analizama, kao i podatke o postojećim segmentima rada izuzev onih područja u koje nema upliva. Županijska razvojan strategija mora biti dio Nacionalne strategije radi usuglašavanja projekata. Nadležno ministarstvo nije izradilo spomenutu strategiju o čemu ovisi sve drugo.
2. Kola Hitne pomoći su oslobođena plaćanja cestarine, ali da li mogu ići na tzv "brzi ulaz" to ćemo provjeriti. U svakom slučaju pokušat ćemo taj problem riješiti s HAC-a.

3. NA TREĆE PITANJE VIJEĆNIK ĆE DOBITI PISMENI ODGOVOR
PITANJE: Krunoslav Hoffer

1. Zašto nije dostavljeno izvješće o Centru gospodarenju otpadom?
2. Zašto je iz bolnice u Novoj Gradiški premješten uređaj EMNG?

ODGOVOR: Miroslav Jarić
1. Još uvijek nismo dobili izvješća od svih jedinica lokalne samouprave,a slijedeći tjedan ih  trebamo slati nadležnom Ministarstvu, tako da će izvješće biti prezentirano dasjednici Županijeka skupštine u rujnu.
2. župan Danijel Marušić
Svjesni smo loše komunikacije s bolnicama koje nisu u našoj ingerenciji a prenošenje spomenutog uređaja je i potvrda jednog kaotičnog stanja pri upravljanju bolnicama.

PITANJE: Melita Milenković (HNS)
1.Zašto je i dalje direktor Turističke zajednice osoba koja je stekla pravne uvjete za mirovinu?

ODGOVOR: župan Danijel Marušić
1. Pravno gledano zakonski je moguće s nadležnim tijelom dogovoriti produljenje ugovor do tri mjeseca, što je potvrdila i Županijska skupština. Razlog tomu je i potencijalni preustroj TZ županija i prenošenje ovlasti na gradske.

PITANJE: Igor Safundžić (SDP)
1. Može li se u nastavne planove i curriculum osnovnih i srednjih škola uvesti posjet Galeriji umjetnina u Vrpolju kao oblik interaktivne nastave hrv. jezika, povijesti i likovnog odgoja?
2. Može li se uvesti autobusna linija Vrpolje - Slavonski Brod i obrnuto pri čemu će autoprijevoznik imati koncesiju za stajanje na ugibalištima u gradu?

ODGOVOR: Anica Vukašinović
1. Moguće je dogovoriti posjete ne samo spomenutoj galeriji već i Muzeju Brodskog  posavlja što će biti dogovoreno s ravnateljima.
Miroslav Jarić
2.Trenutno ne postoji mogućnost uvođenja takve linije jer se temeljem Odluke Ministarstva, autobusne linije baziraju na staroj mreži.

PITANJE: Zoran Jukić (HSS)
1. Kako je financijski poslovala OB "Dr. Josip Benčević" u siječnji, veljači i ožujku 2015. godine pošto, po sadašnjim saznanjima bolnica bilježi gubitke u iznosu od 50 mil kn godišnje što će postati teret županije kada joj se ona ponovno vrati na upravljanje?
ODGOVOR ĆE VIJEĆNIK DOBITI U PISANOM OBLIKU

PITANJE: Dario Pavić (HSP AS)
1. Koliki je broj nezaposlenih evidentiran na Zavodu za zapošljavanje uzimajući u obzir pojedince koji su iz evidencije obrisani zbog kašnjenja prijave?
VIJEĆNIK ĆE DOBITI ODGOVOR U PISANOM OBLIKU
U nastavku Sjednice usvojene su slijedeće točke:

3. Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2014. godinu s Prijedlogom godišnjeg obračuna proračuna

4. Godišnjak 2014. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod – Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju u Brodsko-posavskoj županiji u 2014. godini

5.a) Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2014. godini Doma zdravlja Slavonski Brod

   b) Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2014. godini Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška

   c) Izvještaja o rezultatima rada i financijskom poslovanju po godišnjem obračunu za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2014. godine Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod

   d) Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2014. godini Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

   e) Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije za razdoblje siječanj –prosinac 2014. godine

6. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod za 2014. godinu

7.a) Izvješće o ostvarenom programu rada u 2014. godini Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod

   b) Izvješće o ostvarenom programu rada i financijskom poslovanju u 2014. godini Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

   c) Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije za 2014. godinu

   d) Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2014. godini Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije

   e) Izvješće o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog instituta za povijest-Zagreb, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod za siječanj-prosinac 2014.
16. Informacija o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije

9. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog crvenog križa Brodsko-posavske županije za 2014. godinu

10. Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije za 2014. godinu

11. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. godinu Turističke zajednice Brodsko-posavske županije

12. Izvješće o radu CTR - Razvojne agencije Brodsko-posavske županije d.o.o. za 2014. godinu

13. Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 2015.

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica

15. Prijedlog Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije – davanje prethodne suglasnosti


Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Održana  8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

14. svibnja 2018. u 9:53
Slavonski Brod, 14. svibnja 2018. 9,00 sati Usvajanjem Dnevnog reda današnje kao i Zapisnika o radu prošle, započela je s radom 8. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. U tijeku je Aktualni sat u sklopu kojeg vijećnici postavljaju pitanja iz djelokruga rada žu
Brodsko-posavska županija : 4. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ

4. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ

7. ožujka 2018. u 12:44
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Brodsko-posavske županije održat će sutra 4. sjednicu. Na Dnevnom redu Sjednice bit će rasprava o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova s naglaskom na Istambulsku konvenciju. Izvjestiteljica o ovoj točki bit će pravobraniteljica za ravnopr
Brodsko-posavska županija : Održana  6. sjednica Županijske skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

27. veljače 2018. u 14:54
Slavonski Brod, 27. veljače 2018. Usvajanjem Dnevnog reda uz nadopunu 2. točke podtočkom c (imenovanje v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja) na prijedlog v.d. pročelnice za obrazovanje, šport i kulturu Anice Vukašinović, kao i usvajanjem Zapisnika o radu prošle Sjednice, sa r
Brodsko-posavska županija : 19. Sjednica Županijske skupštine

19. Sjednica Županijske skupštine

23. svibnja 2016. u 11:09
Brodsko-posavska županija : 17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

21. prosinca 2015. u 19:06
usvojen proračun za 2016.
Brodsko-posavska županija : Održana 16.sjednica Županijske skupštine

Održana 16.sjednica Županijske skupštine

25. studenog 2015. u 16:57
Usvajanjem Zapisnika o radu prošle sjednice Županijske skupštine kao i prihvaćenjem Dnevnog reda današnje, 25. studenog u 9,00 sati s radom je započela 16. Sjednica županijske skupštine Brodsko-posavske županije.
Brodsko-posavska županija : 14. Sjednica  Županijske skupštine

14. Sjednica Županijske skupštine

29. lipnja 2015. u 16:56
Donosimo pregled Aktualnog sata
Brodsko-posavska županija : Završena 12. sjednica Županijske skupštine

Završena 12. sjednica Županijske skupštine

8. travnja 2015. u 14:52
Na današnjoj 12. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije koja je s radom započela u 9,00 sati, nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja Zapisnika o radu prošle sjednice prešlo se na Aktualni sat. Vijećnici su i ovaj puta postavili brojna pitanja iz djelokruga lokalne
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

26. veljače 2015. u 12:49
Jučer je održana 11. Sjednica Županijske skupštine. Nakon usvajanja zapisnika o radu prošle Sjednice i prihvaćanja Dnevnog reda Sjednica je započela uobičajenim Aktualnim satom na kojem su vijećnici postavljali pitanja iz djelokruga županije.
Brodsko-posavska županija : Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

16. prosinca 2014. u 18:50
Na današnjoj sjednici Županijske skupštine sa većinom od 33 glasa „ZA“, 5 glasova „PROTIV“ i jednim suzdržanim usvojen je Proračun za 2015. godinu. Proračun u iznosu od212.236.778,13 kuna je usvojen je s 2 amandmana Nezavisne liste dr. Mirka Duspare, te s tri od ukupno devet pred
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

15. srpnja 2014. u 9:47
Na početku sjednice, predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić utvrdio je da je nazočno 35 od 42 vijećnika te time potvrdio valjani kvorum. Prihvaćen je prijedlog te je većinom glasova vijećnika skinuta točka br. 8 s dnevnog reda, pod nazivom „Odluka o izmjenama i dopunama
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :