Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

DOKUMENTI

 

Županijska skupština

 

Materijali sa sjednica

Objavljeno: 13.7.2016. u 19:17
Prikaza: 2648

Održana 20. sjednica Županijske skupštine

Materijali sa sjednica : Održana 20. sjednica Županijske skupštine

Nakon usvajanja zapisnika o radu prošle kao i Dnevnog reda današnje, započela je s radom 20. Sjednica županijske skupštine. Od 42 vijećnika Sjednici je nazočilo 33 što je dovoljno za pravilan rad.

 

Prva točka bio j uobičajeni Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja vezana uz gospodarstvo, zdravstvo infrastrukturu i dr.

MIRKO DUSPARA (GB) - PITANJE

 1. Da li postoji mogućnost da se mještanima Slobodnice izgradi nathodnik koji bi skratio put djece u školu za gotovo kilometar i pol?

DUNJA MAGAŠ, zamjnica župana – ODGOVOR

 

1.Uputit ćemo pitanje i prijedlog Hrvatskim autocestama koje su nadležni za ovu problematiku

 

MARIO PEJIĆ (GB) – PITANJE

 1. U kojoj je fazi provedba amandmana koje je predložila Grupa birača na prijedlog Proračuna Brodsko-posavske županije 2016.?

DANIJEL MARUŠIĆ, župan – ODGOVOR

 1. Uvidom u stanje vijećniku će biti točno odgovoreno u kojoj su fazi pojedini projkti predloženi amandmanima, jer su neki, sukladno proračunskim mogućnostima, djelomično i ostvareni.

 

JOSIP MARUNICA (GB)

 1. Da li se sredstva za projekte u pojedinim općinama dodjeljuju po političkoj liniji (Referiirajući se na trenutni status projekta izgradnje kanalizacije u općini Gornja Vrba)?

 

DANIJEL MARUŠIĆ, župan – ODGOVOR

 

 1. S načelnikom ove općine posjećeno je Ministarstvo regionalnog razvoja gdje se s ministrom i njegovim pomoćnicima razgovaralo upravo o provedbi ovog projekta i gdje je obećano da će u drugoj polovici 2016. projekt izgradnje kanalizacije biti moguće realizirati.

 

ZRINKA KODŽOMAN(GB) - PITANJA

 1. Kada će biti dovršena izgradnja ceste koja spaja Ruščicu i Luku Brod?
 2. Ima li županija u planu rekonstrukciju županijske ceste koja spaja Ruščicu i Gornju Bebrinu?

 

 1. na prvo će pitanje vijećnici biti pismeno odgovoreno

ANTUN DUKIĆ (ŽUC) -ODGOVOR

 1. Dio ceste bit će saniran ovog ljeta u sklopu redovitog održavanja i ako nećmo imati sredstava za uređenje cijele sredstava?

 

MATO DIKANOVIĆ (HDZ) – PITANJA

 1. Kada će biti izgrađena autobusna ugibališta u Kaniži i Dubočcu?
 2. Agencija za poljoprivredno zemljište je bez javnog poziva. dala u zakup poljoprivedno zemljište na području općina Sibinj, Bebrina i Brodski Stupnik. Ugovore navedene općine nikada nisu zaprimile i ne zna se koji je iznos zakupnine?

 

ANTUN DUKIĆ (ŽUC) -ODGOVOR

 1. Temeljem pravilnika o autobusnim ugibalištima zatražene su suglasnosti policije za obilježavanje autobusnih ugibališta na području Brodsko-posavske županije, a jedno od tih ugibališta je i spomenuto u Kaniži.

 

ŽELJKO BURAZOVIĆ- ODGOVOR

 1. Dodjela spoemutog zemljišta dogodila se 6 dana uoči parlamentarnih izbora 2015. godine. Brodsko-posavska županija je od nadležnih državnih institucija višekratno tražila očitovanje o spomenutom slučaju, no odgovor nikada nije stigao. Županija uvažava namjenu poljoprivredne površine za uzgoj autohtonih pasmina svinja, no spomenuto područje je preveliko za tu namjenu. Već sutra će se uputiti požurnica Agenciji za poljoprivredno zemljište.

RUŽA VIDOVIĆ (HDZ)

 1. Postoji li pravna mogućnost da se bolnica u Novoj Gradiški registrira kao podružnica bolnice u Slavonskom Brodu, dok joj ne bud vraćen subjektivitet?

 

VIJĆNICA ĆE ODGOVOR DOBITI U PISANOM OBLIKU

 

ŽELJKO KOČIJAŠEVIĆ (HSS) - PITANJA

 

 1. Ima li Brodsko-posavska županija informaciju o mogućnostima ublažavanja posljedica i isplati naknada za štete na poljoprivrednim kulturama uzrokovanih mrazom u općinama u kojima je proglašena elementarna nepogoda?
 2. Ima li Brodsko-posavska županija informaciju o mogućnostima ublažavanja posljedica i isplati naknada za štete na ratarskim kulturama uzrokovanih tučom u općinama u kojima je proglašena elementarna nepogoda, i sobzirom na činjenicu da protugradna obrana nije djelovala?

 

ŽELJKO BURAZOVIĆ- ODGOVORI

1. Županijsko Povjernstvo za procjenu šteta u rekordnom roku je odradilo svoj posao odmah nakon proglašenja elementarne nepogode, a rezultati procjene proslijeđeni su ministarstvu financija, i Državnom povjerenstvu ministarstva poljoprivrede. Na upit o mogućnostima sanacije šteta i isplatama naknada odgovor još nije stigao.

2. Po pitanju šteta uzrokovanih tučom Povjerenstvo će učiniti sve radnje u propisanom roku kako je to učinjeno i u prethodnom primjeru. Ovih dana ćemo službenim posjetom radarskom centur u Goricama dobiti uvid u činjenicu zašto nije djelovala protugradna obrana.

 

RUŽICA VIDAKOVIĆ (HSLS) - PITANJA

 

1. U kojoj je fazi ishođenje uporabne dozvole za sportsku dvoranu u Adžamovcima?

Imam informaciju od nadležne JLS tj općine Rešetari da su problemi nastali u strukturi investitora koji su definirani još 2009.g. Zanima me , o čemu se ustvari radi i da li će dvorana biti u funkciji početkom školske godine?

2, Budući da su unazad par mjeseci otvorene ambulante u Vrbju i Cerniku , zanima me kako će se to odraziti na redovno poslovanje Doma zdravlja u Novoj Gradiški.

Imam informaciju od odgovornih u DZ Nova Gradiška da ove dvije nove ambulante nemaju minimalno zadani broj korisnika te da zbog toga imaju financijskih problema u DZ NOva Gradiška oko servisiranja i financiranja redovitog poslovanja .

3. Da li se razmišlja da se odmah nakon predaje i izrade polugodišnjeg financijskog izvješća

Županije BP za 2016.g. odmah pristupi rebalansu budući je stanje alarmantno. Naime po dokumentu koji danas razmatramo a koji se zove Izvršenje proračuna BPŽ za 2015.g. naša županija je u gubitku 22 miliona kuna . Imajući u vidu da je izvorni proračun županiaje nešto malo veći od ovoga iznosa smatram da se odmah na iduću jesensku sjednicu mora pripremiti rebalans za ovu godinu. Izvjesno je da je je stanje sa 30. 6. 2016.g. još i gore. Smatram da se ovo mora učiniti bez odgađanja.

 

VIJEĆNICA ĆE ODGOVORE DOBITI U PISANOM OBLIKU

 

DARIO PAVIĆ (HSP –AS) - PITANJA

 1. Što županija čini da bi pomogla posrnuloj mljekarskoj proizvodnji s obzirom da se sredstva troše na razne manifestacije?

 

ŽELJKO BURAZOVIĆ- ODGOVOR

 

 1. Županija prati razvoj situacije i sukladno mogućnostima pomaže mljekarskoj proizvodnji. Žalosti činjenica što doznačena županijska sredstva Udruzi mljekara još nisu utrošena jer se pri tom moraju povoditi regulativama Europske unije. Već nekoliko puta se o tome govorilo i na sastancima i u nadležnom Ministarstvu.

 

MIJO KLADARIĆ (SDP) –PITANJE

 1. Od 17.lipnja, nakon što je sud donio odluku kako je Ivica Tečer ravnatelj Doma zdravlja, mi u toj ustanovi imamo v.d. ravnatelja i ravnatelja koji pokušava preuzeti dužnost. U nekoliko pokušaja primopredaje dužnosti taj se događaj nije dogodio. Jutros je bio pokušaj nove primopredaje, kojoj je nazočio i predsjednik UV i tražio potpisivanje novog ugovora čime se uvjetuje primopredaja.Što županija kao osnivač kani poduzeti po ovom pitanju.

 

DANIJEL MARUŠIĆ, župan – ODGOVOR

 1. Sve radnje moraju se izvršiti u okviru zakonskih propisa i odredbi, te će tako biti i učinjeno, a vijećnik će i očitovanje Upravnog vijeća dobiti i pismenim putem

 

 

BORISLAV KOVAČEVIĆ (SDP) - PITANJA

 1. Ima li Brodsko-posavska županija plan za provedbu nedavno donešenog zakona o komasaciji i kakav bi utjecaj na našu poljoprivredu imala provedba tog zakona?
 2. Koje aktivnosti poduzima županija s ciljem razvoja kontinentalnog turizma i koji su rezultati?

 

ŽELJKO BURAZOVIĆ- ODGOVOR

 

1.Sretni smo što se pilot projekt provodi na području najpoljoprivrednije općine Gundinci. Princip primjene takvog zakona u praksi treba primijeniti slično kao kod velikih kombinata, odnosno ići u okrupljavanje posjeda s razvojem pripadajuće infrastrukture.

 

STJEPAN BOŠNJAKOVIĆ – ODGOVOR

 1. Uz redovito financiranje Turističke zajednice BPŽ, u proračunu BPŽ na razdjelu 3. predviđena su sredstva za razvoj kontinentalnog turizma, a o konkretnim brojkama kao i učincima vijećnika ću izvijestiti pismenim putem.

 

KRUNOSLAV HOFFER (SDP) - PITANJA

1.Tko je odgovoran za činjenicu da je optuženi medicinski tehničar Zavoda za hitnu medicinu pravomoćnom odlukom dobio odštetu od 190.000 kuna i tko je pokrenuo postupak?

2.U istom Zavodu isplaćeno je 90.000 kuna za stručno osposobljavanje. O kojoj se osobi radi i sa kojom svrhom?

3.Kada će biti riješen problem oštećenog poda u športskoj dvorani Elektrotehničke škole u Novoj Gradiški?

NA PRVO I DRUGO PITANJE VIJEĆNIK ĆE DOBITI PISANI ODGOVOR

 

ANICA VUKAŠINOVIĆ – ODGOVOR

3.Planom ulaganja predviđena su sredstva za sanaciju parketa u Ekonomskoj i Elektrotehničkoj školi. Obzirom da je Vlada RH prekasno donijela odluku o mjerilima i kriterijima, u tijeku he izrada troškovnika.

 

MARTIN MILOLOŽA(HSP-AS) -PITANJE: Je li moguće da od iduće godine svim klubovima budu isti uvjeti za korištenje dvorana za pripreme i održavanje turnira?

VIJEĆNIK ĆE DOBITI PISANI ODGOVOR

 

RADE BOSANAC (SDP) – PITANJE

1.Kada će biti izgrađeni domovi u 6 naselja u Općini Dragalić?

 

DANIJEL MARUŠIĆ, župan – ODGOVOR

 1. Iako su domovi kulture nositelji društvenog života u manjim mjestima, nosioci idej njihove izfradnje su načelnici općina koji ih moraju predvidjeti u svojim planovima, a sredstva se moraju iznaći iz sredstava Minisatrstava i EU fondova. Županija će u tome pružiti svu tehničku potporu.

 

MELITA MILENKOVIĆ (HNS) –PITANJE

 

1.Dokle se stiglo s izgradnjom vodne mreže u naselju Dragalić za koje postoje planovi?

 

VIJEĆNICA ĆE DOBITI ODGOVOR U PISANOM OBLIKU

 

DUBRAVKO KOLUNĐIĆ (HSP AS) – PITANJE

1.Da li županija ima zapisnik sa sastanka Komisije za utvrđivanje granica između lovišta sa LD „Srna" iz Banovaca i LD „Orljava" iz Kobaša?

 

2. Da li će Brodsko-posavska županija i ove godine sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola?

 

ŽELJKO BURAZOVIĆ- ODGOVOR

 1. Od Izvršnog odbora županijskog lovačkog saveza stigla je informacija kako je potrebno izvršiti određene korekcije granica četiri lovišta. No, u konkretnom slučaju iz pitanja nikakav zapisnik Komisije za utvrđivanje granica između lovišta nije zaprimljen.

ANICA VUKAŠINOVIĆ – ODGOVOR

 1. Iz Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH dobili smo dopis u kojem se navodi kako će se prijevoz učenika srednjih škola sufinacirati i u slijedećoj školskoj godini sukladno dohodovnom cenzusu obitelji. Takav tabelarni prikaz proslijeđen je svim ravnateljima škola.

 

TOMISLAV VLAJNIĆ (HSP –AS) – PITANJA

 1. Da li će se Brodsko - posavska županija uključiti u projekt Ministarstva turizma za povećanje konkurentnosti ranjivih skupina, a sredstva iz EU fondova trebale bi dobiti udruge koje se bave promicanjem i razvojem turizma?
 2. Kada se planira završetak asfaltiranja ceste u naselju Lovćić koja ga povezuje sa selom Bučje?
 3. Da li županija može donirati dodatnih pet klima uređaja brodskoj bolnici kako bi se pacijentima olakšao boravak u ljetnim mjesecima?

 

STJEPAN BOŠNJAKOVIĆ – ODGOVOR

 1. Nakon prikupljanja podataka vijećnik će odgovor dobiti u pisanom obliku.

ANTUN DUKIĆ (ŽUC) –ODGOVOR

2.U tijeku je izvlaštenje odnosno parcelacija temeljem lokacijske dozvole za predmetnu cestu. Očekuje se do kraja godine dobiti sva potrebna dokumentacija.

DANIJEL MARUŠIĆ, župan – ODGOVOR

3.Neće biti problema u iznalaženju sredstava za dodatne klima uređaje za brodsku bolnicu i zahvaljujem se svima koji su to već učinili.

 

MIRKO TOMAC(HDZ) PITANJE Gospodine župane jučer sam Vas obavijestio o rezultatima odluka sjednice UV Doma zdravlja putem maila, a jutros sam usmeno o tome izvjestio i Vašu zamjenicu. Moje pitanje je jeste li gledali elektronsku poštu te jeste li obavješteni o poruci koju sam ostavio Vašoj zamjenici.

DANIJEL MARUŠIĆ, župan – ODGOVOR

Elektronsku poštu nisam pregledao, a moja zamjenica me je sada obavijestila o tome tako da ne znam detalje.

 

IGOR SAFUNĐIĆ (SDP) –PITANJE

1.Da li županija ima saznanja o projektu kojegm prema novinskim napisima, provodi sa Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku, SŠ „MAR" iz slavonskog Broda i Agencijom za poljoprivredno zemljište, a radi se o uzgoju autohtonih hrvatskim pasmina na području ribnjaka?

 

ŽELJKO BURAZOVIĆ- ODGOVOR

 1. Do ovog trenutka nismo dobili nikakvu službenu informaciju o takvom projektu.

 

U nastavku sjednice usvojene su i slijedeće točke:

1.Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2015. godinu s Prijedlogom godišnjeg obračuna Proračuna

2.Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske županije u 2015. godini s dostupnim pokazateljima za 2016. godinu

3.Izvješće o stanju u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije u 2015.

- Analiza poljoprivrede Brodsko-posavske županije u 2015.

- Analiza poticajnih mjera Vlade RH na području Brodsko-posavske županije u 2015.

5.Izvješće o radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije

6.Izvješće o gospodarenju zajedničkim lovištima na području Brodsko-posavske županije u lovnoj 2015/2016. godini

7.Izvješće o radu i financijskom poslovanju Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj za 2015. godinu

8.Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 2016.

9.Informacija o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2015. godinu na području Brodsko-posavske županije

10.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o područnoj organiziranosti pregleda umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove, utvrđivanje potrebnog broja mrtvozornika na području Brodsko-posavske županije i imenovanju mrtvozornika

11.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općoj bolnici Dr. J. Benčević Slavonski Brod za nabavu medicinske opreme

12.Odluka o izmjenama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod – davanje suglasnosti

13.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Društvenog ugovora društva CTR – RAZVOJNA AGENCIJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE d.o.o.


Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

14. svibnja 2018. u 9:53
Slavonski Brod, 14. svibnja 2018. 9,00 sati Usvajanjem Dnevnog reda današnje kao i Zapisnika o radu prošle, započela je s radom 8. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. U tijeku je Aktualni sat u sklopu kojeg vijećnici postavljaju pitanja iz djelokruga rada žu
Brodsko-posavska županija : 4. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ

4. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ

7. ožujka 2018. u 12:44
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Brodsko-posavske županije održat će sutra 4. sjednicu. Na Dnevnom redu Sjednice bit će rasprava o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova s naglaskom na Istambulsku konvenciju. Izvjestiteljica o ovoj točki bit će pravobraniteljica za ravnopr
Brodsko-posavska županija : Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

27. veljače 2018. u 14:54
Slavonski Brod, 27. veljače 2018. Usvajanjem Dnevnog reda uz nadopunu 2. točke podtočkom c (imenovanje v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja) na prijedlog v.d. pročelnice za obrazovanje, šport i kulturu Anice Vukašinović, kao i usvajanjem Zapisnika o radu prošle Sjednice, sa r
Brodsko-posavska županija : 19. Sjednica Županijske skupštine

19. Sjednica Županijske skupštine

23. svibnja 2016. u 11:09
Brodsko-posavska županija : 17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

21. prosinca 2015. u 19:06
usvojen proračun za 2016.
Brodsko-posavska županija : Održana 16.sjednica Županijske skupštine

Održana 16.sjednica Županijske skupštine

25. studenog 2015. u 16:57
Usvajanjem Zapisnika o radu prošle sjednice Županijske skupštine kao i prihvaćenjem Dnevnog reda današnje, 25. studenog u 9,00 sati s radom je započela 16. Sjednica županijske skupštine Brodsko-posavske županije.
Brodsko-posavska županija : 14. Sjednica Županijske skupštine

14. Sjednica Županijske skupštine

29. lipnja 2015. u 16:56
Donosimo pregled Aktualnog sata
Brodsko-posavska županija : Završena 12. sjednica Županijske skupštine

Završena 12. sjednica Županijske skupštine

8. travnja 2015. u 14:52
Na današnjoj 12. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije koja je s radom započela u 9,00 sati, nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja Zapisnika o radu prošle sjednice prešlo se na Aktualni sat. Vijećnici su i ovaj puta postavili brojna pitanja iz djelokruga lokalne
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

26. veljače 2015. u 12:49
Jučer je održana 11. Sjednica Županijske skupštine. Nakon usvajanja zapisnika o radu prošle Sjednice i prihvaćanja Dnevnog reda Sjednica je započela uobičajenim Aktualnim satom na kojem su vijećnici postavljali pitanja iz djelokruga županije.
Brodsko-posavska županija : Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

16. prosinca 2014. u 18:50
Na današnjoj sjednici Županijske skupštine sa većinom od 33 glasa „ZA“, 5 glasova „PROTIV“ i jednim suzdržanim usvojen je Proračun za 2015. godinu. Proračun u iznosu od212.236.778,13 kuna je usvojen je s 2 amandmana Nezavisne liste dr. Mirka Duspare, te s tri od ukupno devet pred
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

15. srpnja 2014. u 9:47
Na početku sjednice, predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić utvrdio je da je nazočno 35 od 42 vijećnika te time potvrdio valjani kvorum. Prihvaćen je prijedlog te je većinom glasova vijećnika skinuta točka br. 8 s dnevnog reda, pod nazivom „Odluka o izmjenama i dopunama
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :