Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

DOKUMENTI

 

Županijska skupština

 

Materijali sa sjednica

Objavljeno: 20.12.2016. u 14:16
Prikaza: 2425

Održana 22. sjednica Županijske skupštine

Materijali sa sjednica : Održana 22. sjednica Županijske skupštine

Usvojen Proračun Brodsko-posavske županije za 2017. godinu

Usvajanjem zapisnika o radu prošle sjednice, te dopunom Dnevnog reda sa 2 točke, i njegovim usvajanjem započela je s radom 22. Sjednica županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Prešlo se na prvu točku Dnevnog reda:

Aktualni sat

pitanja Dubravko Kolundžić (HDSSB):

 1. Što je županija učiila i kakve je pravne korake poduzela kako bi se sanirala šteta zbog propusta elektrotehničke škole u Novoj Gradiški zbog kojeg Brodsko-posavska županija u Državni proračun mora uplatiti 1,4 milijuna kuna, a što je i jedan od razloga rebalansa županijskog proračuna?

Odgovori : Župan Danijel Marušić:

1.Radi se o 800 tisuća kuna s kamatama zbog neplaćanja poreza na plaće.U tijeku je pravni postupak oko navedenog problema, a na jučerašnjem sastanku premijera i župana hrvatskih županija bilo je riječi o odnosima u školskim odborima jer još neke županije vode slične sporove.

 

Pitanja Dario Pavić (HSP AS):

 1. Podržava li Brodsko-posavska županija zahtjeve građanskih inicijativa za čist zrak?
 2. Na koji je način projekt edukacije i informiranja građana o zagađenosti pomogao građanima Slavonskog Broda da imaju čist zrak?

Odgovori : Župan Danijel Marušić:

1. Naravno da podržavamo sve, zakonom dozvoljne, aktivnosti borbe za čisti zrak. Osobno sam bio i na zadnjem prosvjedu, ali sam bio kao građanin. Nije samo zagađenost zraka prisutna u Slaovnskom Brodu, nego i na području općina. Sve legalne aktivnosti naravno da podržavamo.

2. Projekt se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Gradom Slavonskim Brodom. Određeni problemi rezultirali su održavanjem samo dvije Javne tribine do sada. No, Zavod za javno zdravstvo redovito prati sve pokazatelje i za sada ne možemo sve kauzalno povezati, no činjenica je da Slavonski Brod bilježi povećanje malignih oboljenja. Također provedno je ispitivanje na 400 ispitanika nad kojima su izvršene određene medicinske pretrage, i provjeravaju se prisutnosti kancerogenih elemnata.

Pitanja Mirko Duspara (MIRKO DUSPARA – NL)

 1. Prošlo je godinu dana od osnivanja Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Da li će se županija aktivnije zauzeti za početak njegova funkcioniranja?
 1. Grad Slavonski Brod ishodovao je potrebene dozvole za izgradnju OŠ „Milan Amruš" za djecu s posebnim potrebama. Može li županija dogovoriti sastanak u ministarstvu obrazovanja ili regionalnog razvoja na kojem bi se zajednički utvrdili prioriteti oko izgradnje škole?
 1. Što županija čini da se ubrza postupak izgradnje Istočne vezne ceste kao i sjeverne poveznice Sjeverne vezne ceste s „Đurom Đakovićem"?

Odgovori : Župan Danijel Marušić:

 1. Na sastanku predsjednika Vlade RH sa županima kao jedan od prioritetnih projekata naveo sam i izgradnju zgrade Veleučilišta u Slavonskom Brodu. Pri tom sam mislio da ovaj projekt na odeđeni način bude snaženje obrazovnog sustava za Sveučilište.
 1. Na istom sastanku kao još jedna prioritetni projekt izdvojio sam i Izgradnju istočne vezne ceste. Priliku da uz nju istaknem i cestu koja Đuru Đakovića spaja sa Sjevernom veznom cestom imat ću u četvrtak 22. prosinca kada bi Premijer trebao posjetiti našu županiju.
 1. Što se tiče izgradnje škole Milan Amruš osobno ću kontaktirati nadležna ministarstva, posebice ministarstvo regionalnog razvoja jer držim kako za izgradnju ove škole ima mogućnosti i u europskim fondovima.

Mario Pejić(MIRKO DUSPARA –NL):

1. Mogu li se prodati automobili koje su koristili zamjenici župana koji to više nisu i možemo li donijeti odluku da ih budući zamjenici više nemaju pravo koristiti 24 sata na dan.

Odgovor župan Danijel Marušić:

1. Jučer sam krenuo na put i automobil se pokvario. To je Audi A6. Audi A4 je nešto mlađi. Opel Astra jedna je novija i dobra a druge dvije sam zatekao, a opel corsa je u dobrom stanju. Vezano uz Vaše pitanje možemo sve regulirati pravilnikom, ali obzirom na potrebe županije trebalo bi ih možda zadržati. Uz to često zamjenici nisu iz Slavonskog Broda pa je pitanje koliko bi skuplje bilo plaćati im prijevoz ili imati službene automobile. No pravilnikom je sve riješeno.

Josip Marunica (MIRKO DUSPARA –NL)

Kako sanirati gubitak bolnice?

Odgovor župan Danijel Marušić,

1. RIječ je o problemu koji se sistemom spojenih posuda može preliti na Županiju. Naime, dođe li do blokade bolnice, bit će blokirana i Županija kao osnivač.

Pitanje Damir Princip (HDZ)

 1. Obzirom da je kraj proračunske godine, zanima me da li je župaija u slijedećoj godini prpremila progrme poticanja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva?

Stjepan Bošnjaković, pročelnik za gospodarstvo

 1. U 2016. godini mi smo realizirali sve planirane kreditne programe :kreditni program „Kreditom do konkurentnosti" realiziran u suradnji s Ministarstvom poduztništva i obrta i bankama ZAB-om i PBZ-om, a 20 milijuna kuna bilo je dostatno za 10 većih investicija. Potaknuto je 2014 novih radnih mjesta. Drugi program koji je županija pokrenula sa ZAB-om također je realiziran u cjelosti a koristilo ga je 9 poduzrtnika. Kreditne linije u budućem periodu ostvarivat će se po novom modelu putem HAMAG BICRO odnosno Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije, te će one također imati niske kamate za krajnje korisnike.

Martin Miloloža (HSP AS)

1. Ponavljam pitanje sa prošle sjednice, postoji li mogućnost da se asfaltira prilaz i dvorište škole u Ravnom?

Odgovor Danijel Marušić, župan: mogućnost postoji i potrudit ćemo se riješiti ovaj problem zajedno sa Županijskom upravom za ceste.

Pitanje Šerif Isaković (HSLS)

Može li županija uključiti u implementaciju programa koji bi putm GPS-a i računalne tehnologije omogućio brže i kvalitetnije postupanje žurnih službi u slučaju takvih potreba kod starijih i nemoćnih osoba?

Odgovor Danijel Marušić, župan: Program koji je vijećnik detaljno izložio proslijedit ćemo našem nadležnom Upravnom odjelu kako bi se iznašao evntualni model na koji se županija u njega može uključiti.

Pitanja Ružica Vidaković (HSLS)

 1. Zagađenost zraka u Slavonskom Brodu veće je duže vrijeme prioritetna tema. Razmišlja li županija o organiziranju tematske sjednice Županijske skupštine na kojoj bi se raspravljalo o ovoj temi, te se dodatno aktualizira ova problematika?

Odgovor Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine

 1. Nakon prikupljanja relevantnih zaključaka pojedinih radnih skupina i povjerenstava koji se bave ovom tematikom, možemo organizirati sjednicu Županijske skupštine u ovakvom obliku kakav predlaže vijećnica.

Pitanja Ruža Vidović (HDZ)

 1. Kako Brodsko-posavska županija planira podići standard školama kojima je osnivač s obzirom da su 2017. na snazi mjere štednje županijskog Proračuna?

Odgovor Anica Vukašinović, v.d. prčelnice za obrazovnje,šport i kulturu

županija će i dalje aplicirati na sve izvore financiranja koji joj budu stajali na raspolaganju. Pri tom mislim na europske fondove kao i na sredstva pojedinih ministarstava. Za ovu pedagošku godinu županija je osigurala značajna sredstva baš za namjenu podizanja standarda u pojedinim osnovnim i srednjim školama.

Igor Safundžić(SDP):

1. Razmišlja li županija o opozivu Upravnog vijeća Doma zdravlja, jer će se po svemu sudeći Ivica Tečer vratiti na mjesto ravnatelja ?

Odgovor Danijel Marušić, župan: Ukoliko postoje bilo kakve dvojbe sudovi su tu da donose odluke po kojim treba postupiti. Tražit ću očitovanje Upravnog vijeća pa ću Vam pismeno odgovoriti, ali ne slažem se s tim da itko tko je na vlasti može raditi kako hoće.

Pitanja Krunoslav Hoffer (SDP)

1.Dali je u sistematizaciji predviđeno da medicinski tehničar Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije dobije 90 000 kuna za stručno usavršavanje za studij sestrinstva?

2.Budući da su riješene sve pravne zavrzlame, kada će konačno krenuti radovi na izgradnji rotora kod Kauflanda u Novoj Gradiški?

Na prvo pitanje vijećnik će odgovor dobiti pismenim putem

Odgovor župan Danijel Marušić

1. Sve predpostavke su ostvarene i potrebne dozvole su ishođene, no kako se na ovom potezu radi i o dijelu državne ceste projekt finaciraju Hrvatske ceste, a sukladno njihovom planu, obavjestit ću vas o točnom datumu početka radova.

Rade Bosanac (SDP)

 1. U travnju je u Dragaliću načelno dogovorna prenamjena bivše škole u poljanama u Društveni dom. U kojoj fazi je spomenuta prenamjena?

Odgovor Anica Vukašinović, v.d. prčelnice za obrazovnje,šport i kulturu

Pitanje je upućeno ravnateljici spomenute škole, a odgovr stoji kako će spomenuti prostor, prema razvojnim planu škole ipak biti potreban školi. Do ovog trenutka o tome nema pismene potvrde jer pitanje još nije bilo predmetom rasprave Školskog odbora.

Mijo Kladarić (SDP):

 1. U ovoj kao ni u budućoj godini nisu osigurana proračunska sredstva za rad Sveučilišta iako za to postoje važeće zakonske odredbe.Da li je stav Brodsko-posavske županije da ova ustanova treba početi s radom i što župan poduzima da se osiguraju sredstva za rad Sveučilišta.

Odgovor Danijel Marušić, župan

 1. Naravno da nitko nije protiv Svučilišta. Potrebno je zajedničkim snagama iznaći rješenje za ovaj problem.

Borislav Kovačević (SDP)

 1. Zašto se nije išlo na objdinjenu javnu nabavu za drva za ogrijev u školama?
 2. Planom rashoda za dodatna ulagnja nefinacijskoj imovini u ovoj godini planirani su radovi energetske obnove osnovne škole u Sikirevcima kao i Gimnazije u Slavonskom Brodu. Da li su provedeni postupci javne nabave za odabir izvođača radova, koja je postignuta cijena i jesu li radovi u tijeku?
 3. Koliko je djelatnika iz državne uprave prešlo u županijsku upravu u svrhu rješavanja predmeta legalizacije objekataikolika im je plaća?

 

 

Odgovor Anica Vukašinović, v.d. prčelnice za obrazovnje,šport i kulturu

1.Javna nabava drva za ogrijev u pojedinim školama je provedena samo se par škola škola javilo naknadno kojima je trebala manja količina ogrjeva.

 

Vijećniku će na pitanja biti pismeno odgovoreno

 

Zlatko Bunjevac (HSS)

 1. Na koji se način može osigurati nesmetano funkcioniranje Županijske uprave za cste s obzirom na činjenicu kako u prošlim godinama nije dobila nikakva sredstva od Hrvatskih cesta i Hrvatskih šuma?
 2. Da li se može što hitnije sazvati predstavnike braniteljskih udruga na radni sastanak?

 

Zamjenik ravnatelja ŽUC-a

 1. Zahvaljujući dugogodišnjoj brizi za ceste, prometnic u Brodsko-posavskoj županiji spadaju u jedne od najkvalitetnijih u Hrvatskoj, stoga i nisu bile potrbne dodatne investicije. ŽUC je osigurao dodatne izvore prihoda od strane ministarstava i drugih institucija.

Odgovor Danijel Marušić, župan

 1. Kako je obilježavanje dana branitelja jedna od točaka današnje sjednice, vidjet ćemo koji su stavovi vijećnika. Naravno neće biti nikakvog problema sazvati jedan takav sastanak.

 

Pitanja Damir Japunđić (HDSSB)

 1. Dokle su došli radovi na energetskoj obnovi novogradiške Gimnazije i kada će ŠK „Gimnazijalac" koji bilježi značajne rezultate dobiti športsku dvoranu?

 

Odgovor Anica Vukašinović, v.d. prčelnice za obrazovnje,šport i kulturu

Sanacija zgrade gimnazije je u tijeku. Ove godine završili smo drugu fazu pod kojom je sanirano krovište koje je bilo u lošem stanju. Rekonstrukcija i obnova bit će u planu i za 2017. godinu čim Vlada RH donese mjerila i kriterije za financiranje minimalnog standarda.

 

Pitanje Tomislav Vlajnić (HSP AS)

 1. Od kada je Bolnica vraćena županiji na upravljanje, kakvo je sadašnje poslovanje Bolnice i da li je zaustavljen negativan trend stvaranja gubitaka, te kako će se to odraziti na poslovanje županije s obzirom na činjenicu da je osnivač Bolnice?

Odgovor Danijel Marušić, župan

1.Iako smo i ranije upozoravali na sve nedostatke takvog modela sancije Bolnica koji je stvorio dodatne gubitke, ona je ipak provedena. Golemi dug i drugih županijskih bolnica može se riješiti samo na državnoj razini. To bi bila i velika pomoć županijama u prevladavanju teškog stanja. U međuvremenu, osnovana je i Podružnica što je jedan korak u ponovnom osamostaljenju novogradiške Bolnice. Moram reći i da smo prije dva tjedna održali konstruktivan sastanak u Ministarstvu zdravstva, zajedno s predstavnicima obje Bolnice i ići će s u smjeru da Bolnica u NG opstane s određenim osnovnim djelatnostima i onima kojima su potrebni za njeno redovno funkcioniranje.

 

Nakon usvajanja Prijedloga Programa rada Županijske skupštine za 2017. sa 31 glasom ZA i 4 PROTIV usvojen je

Prijedlog Proračuna Brodsko-posavske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu kao i

Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2017.

Nakon pauze, usvojene su i slijedeće točke:

 1. Programi rada i financijski planovi za 2017. godinu:
  1. Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod
  2. Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje
  3. Zajednica športskih udruga i saveza BPŽ
  4. Zajednice tehničke kulture BPŽ
  5. Hrvatskog instituta za povijest-Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
 2. Program rada i Financijski plan HCK Društva Crveni križ Brodsko-posavske županije za 2017.
 3. Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2017.
 4. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije za 2017. godinu
 5. Program rada i Financijski plan za 2017. Turističke zajednice Brodsko- posavske županije
 6. Plan rada Županijske razvojne agencije - CTR d.o.o. Slavonski Brod za 2017. i Financijski plan za 2017. godinu
 7. Plan rada Centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o. za 2017.
 8. Prijedlog programa javnih potreba u školstvu na području Brodsko-posavske županije za 2017. godinu
 9. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi na području Brodsko-posavske županije za 2017. godinu
 10. Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Brodsko- posavske županije za 2017. godinu
 11. Prijedlog Programa izmjena i dopuna programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima zdravstva i socijalne skrbi za koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2016.
 12. Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima zdravstva i socijalne skrbi za koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2017.
 13. Izvješće o radu Ureda u Bruxellesu
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Gimnazije Nova Gradiška-davanje prethodne suglasnosti
 15. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Brodsko-posavske županije u 2016. godini

 


 

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

14. svibnja 2018. u 9:53
Slavonski Brod, 14. svibnja 2018. 9,00 sati Usvajanjem Dnevnog reda današnje kao i Zapisnika o radu prošle, započela je s radom 8. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. U tijeku je Aktualni sat u sklopu kojeg vijećnici postavljaju pitanja iz djelokruga rada žu
Brodsko-posavska županija : 4. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ

4. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ

7. ožujka 2018. u 12:44
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Brodsko-posavske županije održat će sutra 4. sjednicu. Na Dnevnom redu Sjednice bit će rasprava o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova s naglaskom na Istambulsku konvenciju. Izvjestiteljica o ovoj točki bit će pravobraniteljica za ravnopr
Brodsko-posavska županija : Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

27. veljače 2018. u 14:54
Slavonski Brod, 27. veljače 2018. Usvajanjem Dnevnog reda uz nadopunu 2. točke podtočkom c (imenovanje v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja) na prijedlog v.d. pročelnice za obrazovanje, šport i kulturu Anice Vukašinović, kao i usvajanjem Zapisnika o radu prošle Sjednice, sa r
Brodsko-posavska županija : 19. Sjednica Županijske skupštine

19. Sjednica Županijske skupštine

23. svibnja 2016. u 11:09
Brodsko-posavska županija : 17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

21. prosinca 2015. u 19:06
usvojen proračun za 2016.
Brodsko-posavska županija : Održana 16.sjednica Županijske skupštine

Održana 16.sjednica Županijske skupštine

25. studenog 2015. u 16:57
Usvajanjem Zapisnika o radu prošle sjednice Županijske skupštine kao i prihvaćenjem Dnevnog reda današnje, 25. studenog u 9,00 sati s radom je započela 16. Sjednica županijske skupštine Brodsko-posavske županije.
Brodsko-posavska županija : 14. Sjednica Županijske skupštine

14. Sjednica Županijske skupštine

29. lipnja 2015. u 16:56
Donosimo pregled Aktualnog sata
Brodsko-posavska županija : Završena 12. sjednica Županijske skupštine

Završena 12. sjednica Županijske skupštine

8. travnja 2015. u 14:52
Na današnjoj 12. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije koja je s radom započela u 9,00 sati, nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja Zapisnika o radu prošle sjednice prešlo se na Aktualni sat. Vijećnici su i ovaj puta postavili brojna pitanja iz djelokruga lokalne
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

26. veljače 2015. u 12:49
Jučer je održana 11. Sjednica Županijske skupštine. Nakon usvajanja zapisnika o radu prošle Sjednice i prihvaćanja Dnevnog reda Sjednica je započela uobičajenim Aktualnim satom na kojem su vijećnici postavljali pitanja iz djelokruga županije.
Brodsko-posavska županija : Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

16. prosinca 2014. u 18:50
Na današnjoj sjednici Županijske skupštine sa većinom od 33 glasa „ZA“, 5 glasova „PROTIV“ i jednim suzdržanim usvojen je Proračun za 2015. godinu. Proračun u iznosu od212.236.778,13 kuna je usvojen je s 2 amandmana Nezavisne liste dr. Mirka Duspare, te s tri od ukupno devet pred
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

15. srpnja 2014. u 9:47
Na početku sjednice, predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić utvrdio je da je nazočno 35 od 42 vijećnika te time potvrdio valjani kvorum. Prihvaćen je prijedlog te je većinom glasova vijećnika skinuta točka br. 8 s dnevnog reda, pod nazivom „Odluka o izmjenama i dopunama
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :