Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Natječaji

Objavljeno: 31.10.2019. u 13:41
Prikaza: 3213

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenj

Na temelju čl. 6. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Proračuna Brodsko-posavske županije za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja –smjer doktor medicine  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije",  broj 1.9/2019.)  Komisija za stipendiranje studenata  integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja –smjer doktor medicine, na prijedlog Župana, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja- smjer doktor medicine za 2019.godinu, s područja Brodsko-posavske županije

I.

Brodsko-posavska  županija za 2019.godinu dodijelit će  35 stipendija za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja- smjer doktor medicine ,s područja Brodsko-posavske županije.

II.

Pravo sudjelovanja na Javni Natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti iz toč. I.  Natječaja koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

da su državljani Republike Hrvatske,

da imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije,

da su  studenti  sveučilišnog integriranog  preddiplomskog i diplomskog  studija  zdravstvenog usmjerenja-smjer doktor medicine,

da studenti koji prvi puta upisuju akademsku godinu nisu stariji od 22 godine života,

da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije ili ako su korisnici stipendije drugog davatelja prilažu izjavu da će u slučaju stjecanja prava na ovu stipendiju raskinuti ugovor s prethodnim davateljem

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

opći uspjeh

materijalni  (imovinski ) status,

sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu

IV.

Korištenje stipendije odobrava se korisnicima za vrijeme trajanja studija odnosno do završetka zadnje studijske akademske godine. Korištenje odobrene stipendije nastupa po potpisivanju ugovora o stipendiranju a isplaćuje se za 10 mjeseci, ( listopad-prosinac)   i (za siječanj-srpanj), u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno.

V.

Prijave (zamolbe) i izjave o broju članova zajedničkog domaćinstva podnose se popunjavanjem obrazaca koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1. soba 309. treći kat, ili na web stranici Županije (www.bpz.hr).Popunjene prijave, izjave i dokumentacija predaju se u Pisarnicu  osobno ili putem pošte s naznakom; Natječaj za stipendije- smjer doktor medicine ili na adresu:

Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Komisija za stipendiranje studenata dr. medicine

 

 Nepotpuno popunjene i ne potpisane prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Uz prijavu i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva potrebno je priložiti sljedeće dokumente i to:

- potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,

- domovnicu (preslika),

- potvrdu obrazovne ustanove o upisu  za akademsku 2019./2020.godinu,

- preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine)  , a studenti viših godina  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija,

- potvrda o redovnom školovanju za brata/sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu,

- službene potvrde o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- potvrda porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti,

- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,

- elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

- potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, izdanu od nadležnog Ureda za obranu ili Policijske uprave. 

VII.

Rok natječaja je 15 dana od dana objave.

VIII.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave Komisija za stipendiranje studenata u skladu s Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog Proračuna Brodsko-posavske županijeutvrdit će prijedlog liste prioriteta za dodjelu stipendija. Prijedlog liste prioriteta objavit će se na službenim web stranicama Brodsko-posavske županije.

 U roku 8 dana od objavljivanja liste prioriteta kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu.

          Prigovor se upućuje Županu putem Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

IZJAVA O PRIVOLI ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA U SVRHU PROVEDBE NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2019. GODINU
PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA  STUDENTIMA INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA – ZDRAVSTVENOG USMJERENJA- SMJER DOKTOR MEDICINE S PODRUČJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

 

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

29. kolovoza 2019. u 8:18
Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (NN br.61/18), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08) te članka 19. Statuta Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje, Brodsko-posavska županija raspisuje:
Brodsko-posavska županija : Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

10. srpnja 2018. u 13:45
Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 27.000.000,00 HRK, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.
Brodsko-posavska županija : Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

1. ožujka 2018. u 9:13
emeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi(„Narodne novine”, broj 33/01.,60/01.,129/05.,109/07., 125/08., 36/09.,150/11.,144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.),članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
Brodsko-posavska županija : JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

6. veljače 2018. u 10:18
J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2018. godini

"Zaželi - program zapošljavanja žena"

17. srpnja 2017. u 7:50
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren od 30. lipnja 2017. do 31. prosinca 2020.g. pod nazivom „Zaželi - program zapošljavanja žena“.
Brodsko-posavska županija : Javni poziv  - Pomoćnici u nastavi 2

Javni poziv - Pomoćnici u nastavi 2

8. rujna 2016. u 8:47
Slavonski Brod 8. rujna 2016. Brodsko-posavska županija objavljuje Javni poziv za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (listopad 2016.-lipanj 2017.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole...
Brodsko-posavska županija : Javni pozivi - GOSPODARSTVO

Javni pozivi - GOSPODARSTVO

29. svibnja 2014. u 9:08
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :