Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Natječaji

Objavljeno: 20.4.2018. u 8:42
Prikaza: 2289

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JEDNOKRATNIH AKTIVNOSTI UDRUGA

koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2018. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnojsamouprav(„Narodne novine,  broj  33/01., 60/01.129/05., 109/07., 125/08., 36/09.150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 15/13 – pročišćeni tekst), članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 3/18.), Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14. i 70/17.) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima ipostupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesza opće dobro koje provode udrug(„Narodne novine”, broj 26/15.) i Odluke Župana KLASA: 402-10/18-01/21, URBROJ: 2178/1-11-01-18-01 od 17. travnja 2018. godine,

 

objavljuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2018. godinu

 

UVOD

 

Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-posavske županije poziva udruge (dobrovoljna vatrogasna društva) da se prijave na Javni natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2018. godinu.

Udruge (dobrovoljna vatrogasna društva) sukladno ovom natječaju mogu prijaviti jednokratne aktivnosti za sljedeća područja financiranja:

1.    Obilježavanje važnih obljetnica – 10.000,00 kn;

2.    Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja županije,

           (odobravanje financijskih sredstava za kupnju opreme) – 50.000,00 kn.

 

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 60.000,00 kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedine aktivnosti je 1.000,00 kuna.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedine aktivnosti je 50.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga prijava za financiranje jednokratnih aktivnosti je do iskorištenja sredstava ili do kraja 2018. godine.

U PRILOGU OVOG TEKSTA NALAZE SE:

 

1. Pravilnik;

2. Tekst javnog natječaja;

3. Uputzprijavitelje;

4. Obrasce zprijavu jednokratne aktivnosti:

4.1. Obrazac opisa jednokratne aktivnosti;

4.2. Obrazac proračuna jednokratne aktivnosti;

5. Popis prilogkojsprilažu prijavi;

6. Obrazaza ocjenu kvalitete/vrijednosti jednokratne aktivnosti;

7. Obrazac  izjave o nepostojanjdvostrukog financiranja;

8. Obrazac ugovora o financiranju jednokratne aktivnosti;

9. Obrasczizvještavanje:

     9.1.Obrazac opisnog izvještajprovedbe jednokratne aktivnosti;

     9.2.Obrazac financijskog izvještaja provedbe jednokratne aktivnosti.

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

29. kolovoza 2019. u 8:18
Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (NN br.61/18), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08) te članka 19. Statuta Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje, Brodsko-posavska županija raspisuje:
Brodsko-posavska županija : Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

10. srpnja 2018. u 13:45
Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 27.000.000,00 HRK, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.
Brodsko-posavska županija : Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

1. ožujka 2018. u 9:13
emeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi(„Narodne novine”, broj 33/01.,60/01.,129/05.,109/07., 125/08., 36/09.,150/11.,144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.),članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
Brodsko-posavska županija : JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

6. veljače 2018. u 10:18
J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2018. godini

"Zaželi - program zapošljavanja žena"

17. srpnja 2017. u 7:50
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren od 30. lipnja 2017. do 31. prosinca 2020.g. pod nazivom „Zaželi - program zapošljavanja žena“.
Brodsko-posavska županija : Javni poziv  - Pomoćnici u nastavi 2

Javni poziv - Pomoćnici u nastavi 2

8. rujna 2016. u 8:47
Slavonski Brod 8. rujna 2016. Brodsko-posavska županija objavljuje Javni poziv za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (listopad 2016.-lipanj 2017.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole...
Brodsko-posavska županija : Javni pozivi - GOSPODARSTVO

Javni pozivi - GOSPODARSTVO

29. svibnja 2014. u 9:08
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :