Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Natječaji

Objavljeno: 29.8.2019. u 8:18
Prikaza: 587

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (NN br.61/18), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08) te članka 19. Statuta Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje, Brodsko-posavska županija raspisuje:NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, 
  • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
  • životopis s opisom dosadašnjeg rada
  • predloženi četverogodišnji program rada Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje
  • dokaz o postignutoj stručnoj spremi (diploma)
  • domovnica
  • uvjerenje (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna sprema) ili potvrdu poslodavca odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo o kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od šest mjeseci

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:
https://branitelji.gov.hr/.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV br.1.,Slavonski Brod, s naznakom „Natječaj – za ravnatelja Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje" u zatvorenoj omotnici. 
Isprave se prilažu u originalu ili u preslici. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.

10. srpnja 2018. u 13:45
Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 27.000.000,00 HRK, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.
Brodsko-posavska županija : Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija

1. ožujka 2018. u 9:13
emeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi(„Narodne novine”, broj 33/01.,60/01.,129/05.,109/07., 125/08., 36/09.,150/11.,144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.),članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
Brodsko-posavska županija : JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

JAVNI POZIV - potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz BPŽ za nastupe na sajmovima

6. veljače 2018. u 10:18
J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti proizvođačima namještaja iz Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2018. godini

"Zaželi - program zapošljavanja žena"

17. srpnja 2017. u 7:50
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren od 30. lipnja 2017. do 31. prosinca 2020.g. pod nazivom „Zaželi - program zapošljavanja žena“.
Brodsko-posavska županija : Javni poziv  - Pomoćnici u nastavi 2

Javni poziv - Pomoćnici u nastavi 2

8. rujna 2016. u 8:47
Slavonski Brod 8. rujna 2016. Brodsko-posavska županija objavljuje Javni poziv za odabir i zapošljavanje osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (listopad 2016.-lipanj 2017.) u 17 osnovnih škola i 2 srednje škole...
Brodsko-posavska županija : Javni pozivi - GOSPODARSTVO

Javni pozivi - GOSPODARSTVO

29. svibnja 2014. u 9:08
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :