Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Samouprava

Objavljeno: 16.12.2014. u 17:34
Prikaza: 3028

10. Sjednica županijske skupštine - Aktualni sat

Samouprava : 10. Sjednica županijske skupštine - Aktualni satSa Aktualnog sata(Foto: www.bpz.hr)

Što je sve zanimalo vijećnike

Usvajanjem zapisnika o radu prošle, kao i Dnevnog reda današnje, s radom je, u 9 sati započelo zasjedanje 10. sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Unatoč primjedbama vijećnika kluba SDP-a, Mije Kladarića na preopširan broj točaka Dnevnog reda, a sukladno tome i kratak rok za pripremu i proučavanje skupštinskih materijala, te njegovom prijedlogu da se Dnevni red raspodijeli na dvije sjednice, sa većinom od 23 glasa ZA, predloženi Dnevni red je ipak usvojen. Predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić, dodao je kako će se ovisno o dinamici usvajanja točaka, sjednica možda ipak nastaviti sutra.

Na aktualnom satu vijećnici su postavljali pitanja s područja gospodarstva, školstva, športa cestogradnj i dr.

 

Mijo Kladarić (SDP)

 1. Na prošloj sjednici Županijske skupštine, u sklopu rasprave o broju nezaposlenih, donesena je Odluka o formiranju posebnog Povjerenstva za izradu Strategije budućeg razvoja županije. Na istoj sjednici, Upravni odjel za gospodarstvo BPŽ i ostale stručne službe zaduženi su pripremiti analitičke materijale s područja gospodarstva, poljoprivrede, zdravstva, školstva i dr, a koji će poslužiti kao podloga za izradu nacrta spomenute Strategije. Kada će stručne službe izraditi potrebne materijale, te ih dostaviti predsjedništvu Županijske skupštine kako bi se moglo krenuti s realizacijom ove ideje?
 2. U kojoj je fazi formiranje ranije najavljene, posebne tvrtke koja bi u ime Brodsko-posavske županije, odnosno sredstvima koja bi subvencionirala županija, pomagala domaćim, malim poljoprivrednicima u plasiranju proizvoda i nabavci repromaterijala i kada će takav koncept profunkcionirati u onom smislu kako je to zaključeno na skupštinskoj sjednici u rujnu 2013. godine?

Odgovor:

  • Na oba vijećnička pitanja odgovorio je zamjenik župana Davor Vlaović, obrazloživši kako stručne službe nisu u mogućnosti izraditi podloge, , jer resorna ministarstva nisu dostavila smjernice niti donijela operativne planove za izradu takve razvojne strategije. Stoga je predloženo da se valjanost Strategije od 2007.-2013. produži i na 2015. godinu. Zamjenik župana Davor Vlaović je dodao kako je na drugo pitanje odgovorio još na prošloj sjednici.


Josip Marunica (LGB)

 1. Zašto su u Izvršnom odboru Županijskog nogometnog saveza ljudi koji nemaju bazu u svojim klubovima što se odražava na funkcioniranje klubova i organizaciju rada?

 

Odgovor:

  • Župan Danijel Marušić odgovorio je kako rad ŽNS nije pod ingerencijom Brodsko-posavske županije, ali će ovo pitanje uputiti nadležnoj instituciji.

Damir Klaić (LGB)

1. Što će za stanovnike Brodsko-posavske županije, odnosno korisnike, značiti osnivanje Centra za gospodarenje otpadom u Šaguljama i njegov regionalni karakter i da li će cijena zbrinjavanja otpada biti povoljnija s obzirom na tu lokaciju?

2. Do koje se faze stiglo u rekonstrukciji škole u Gundincima i da li su povučena sva sredstva za tu namjenu od resornog ministarstva s decentraliziranih pozicija za ovu godinu?

3. Da li su se škole u nadležnosti Brodsko-posavske županije prijavile na natječaj APN-a za energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava objekata, i ako jesu, koje su to škole?

Odgovori:

 • Na prvo pitanje odgovorio je zamjenik župana Davor Vlaović, rekavši kako je Odlukom Vlade RH, odnosno resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odlučeno da se ide na regionalni koncept izgradnje odlagališta u Šaguljama za Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i dio Virovitičko podravske županiju, nakon čega će se izraditi feasibility studija i utvrditi cijena zbrinjavanja otpada koja bi na tom cijelom području trebala biti jednaka za sve građane. Studija će ići na javnu raspravu, pa će se tada znati i daljnje postupanje.
 • Na drugo pitanje odgovorio je pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu BPŽ, Vladimir Štefanek, ustvrdivši kako će do kraja godine biti „povučena" sva sredstva, dok je trenutno riješeno 75% ukupnog iznosa od 3 milijuna i 111 tisuća kuna.
 • Pročelnik za komunalno gospodarstvo Miroslav Jarić je , kao odgovor na treće vijećničko pitanje, izvijestio kako je za pojedine škole dogovorena energetska obnova na način da APN izradi projekt, tender i provede Javni natječaj, a točan popis škola, kao prilog ovom odgovoru, dostavit će se vijećniku pismenim putem.

 

Zlatko Bunjevac (HSS)

 

 1. U kojoj je fazi realizacija izgradnje školskih športskih dvorana u Dragaliću, Vrbovi i Sikirevcima i da li se još nešto dodatno može učiniti kako bi se ubrzala?

 

Odgovor:

  • Pročelnik Vladimir Štefanek odgovorio je kako je u tijeku izrada projekta izvodljivosti za sve spomenute dvorane i koji bi trebao biti gotov do kraja tekuće godine, te da su sredstva za njih osigurana.

Vinko Kuzmić (SU)

 1. U kojoj je fazi izgradnja novog i većeg Doma za starije i nemoćne u Novoj Kapeli najavljena za vrijeme prošlogodišnjeg posjeta potpredsjednice Vlade RH Milanke Opačić i da li su osigurana sredstva za projektiranje i izgradnju?

Odgovor:

Odgovor će vijećnik dobiti u pismenom obliku.

Mario Pejić (LGB)

 1. Kojim intenzitetom idu rekonstrukcijski radovi na školi u Gundincima s obzirom da su djeca izmještena, a roditelji strahuju da će se radovi odužiti, te da još nije donesen općinski Proračun?

Odgovor:

  • Vijećniku je odgovorio župan Danijel Marušić rekavši kako će odgovor s točnim brojkama i pokazateljima dobiti pismenim putem, naglasivši pritom kako nedoneošenje proračuna u toj Općini nema veze s radovima na školi, jer se radovi financiraju iz decentraliziranih funkcija.

Božidar Bosančić (HDSSB)

 1. Kada će biti popravljeno, odnosno prilagođeno raskrižje na županijskoj cesti Sredanci – Staro Topolje –Donji Andrijevci koj je sada nepregledno?
 2. Na izlasku iz Donje Vrbe prema Zadubravlju je cesta dužine 100 metara, derutna i sužena na 3 metra što otežava dvosmjerni promet. Može li se popraviti i prilagoditi?
 3. Može li se ubrzati prijenos novca iz sustava Riznice prema školama, kako bi ga one mogle dalje proslijediti dobavljačima? (školska kuhinja i sl..)

4. Kada će biti riješeno priključenje Područne škole u Jarugama na vodoopskrbnu mrežu, s obzirom na postojeći problem oko izgradnje vodovodnog šahta?

Odgovor:

 • Na prva dva pitanja odgovorio je ravnatelj Županijske uprave za ceste Antun Dukić.Raskrižje u Starom Topolju nalazi se na privatnoj parceli, te ŽUC nad njim nema ingerenciju. Po riječima Dukića, taj problem je u djelokrugu komunalnog gospodarstva Općine Donji Andrijevci.
 • Još 2000-te godine su načelnici općina Gornja Vrba i Garčin potpisali Sporazum o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na spomenutoj dionici, dok je ŽUC ishodio lokacijsku dozvolu i idejni projekt za rekonstrukciju spomenute ceste u Donjoj Vrbi na 5,5 metara širine. Međutim, imovinsko pravni odnosi nisu do kraja riješeni zbog jedne osobe koja ne pristaje na date uvijete, već traži 20 EUR-a po kvadratu.
 • Na treće pitanje odgovorio je pročelnik Štefanek istaknuvši kako sve ovisi o zahtjevima škola za uplatom, jer se sredstva dostavljaju školama odmah po primitku zahtijeva, odnosno, škole ne dostavljaju zahtjeve na vrijeme, pa stoga, to pitanje treba uputiti računovodstvima i ravnateljima škola.
 • Vezano uz priključenje Područne škole u Jarugama na vodoopskrbnu mrežu, pročelnik Štefanek je odgovorio kako su za navedenu školu kao i za one u Sikirevcima i Slavonskom Šamcu ponovno pregledani sklopljeni ugovori, te je utvrđeno da je njima obuhvaćena i izgradnja spornih vodovodnih šahtova. U jarugama navodno nije tehnički riješen prolaz ispod ceste.

Krunoslav Hoffer (SDP)

 1. Zašto se županijskim vijećnicima pogotovo onima koji dolaze iz daljih dijelova županije, ne omogući, odnosno ne rezervira parkiranje na parkiralištu ispred zgrade Brodsko-posavske županije za vrijeme održavanja sjednica Županijske skupštine?
 2. Prema vijećnikovim saznanjima, Ministarstvo zdravlja odobrilo je 15 milijuna i 330 tisuća kuna decentraliziranih sredstava za bolnice na području Brodsko-posavske županije, no nije radilo i njihovu preraspodjelu. Na prošloj sjednici Županijske skupštine odlučeno je da 605 000 kuna namijenjenih kupnji ultrazvuka za novogradišku bolnicu budu preusmjerena u otplatu kredita za izgradnju Poliklinike u Slavonskom Brodu. Da li je za iduću godinu u proračunu planirano da se sredstva za kupnju ultrazvuka namire, te da li je Poliklinika dobila uporabnu dozvolu?
 3. Tko daje suglasnost za upravljanje školskim športskim dvoranama u vlasništvu Brodsko-posavske županije; Brodsko-posavska županija, Školski odbor ili ravnatelj škole?

Odgovor:

 • Na prvo pitanje, odgovorio je župan Danijel Marušić, pojasnivši kako je parkiralište ispred zgrade županije u vlasništvu Grada Slavonskog Broda na čije traženje je nedavno uklonjena i rampa koja je ograničavala ulaz na parkiralište. Time je taj prostor postao javnog karaktera gdje se može parkirati tko želi, i sukladno tim činjenicama, Brodsko-posavska županija nad njim nema nikakvu ingerenciju.
 • Župan Marušić odgovorio je i na drugo pitanje o Poliklinici rekavši kako je Poliklinika kapitalni projekt, te da teret njene izgradnje nije podnijela samo novogradiška bolnica. Dodao je i to kako je spomenuti ultrazvuk bio planiran i u prošlogodišnjem Proračunu, no nitko nije postavio pitanje kako tada nije bio nabavljen, a k tomu do listopada nisu pokrenuti procesi Javne nabave, tako da je malo vjerojatno da bi i bio kupljen. Da spomenuta sredstva nisu bila prebačena, ne bi bili završeni niti građevinski radovi, a upravo takvo rješenje problema od Brodsko-posavske županije, koja nije nadležna za bolnice već je to država, zatražili su i sanacijski upravitelj Bišćević kao i pomoćnik ministra zdravlja Cesarek, obećavši kako će sva sredstva usmjerena u Polikliniku biti vraćena 2016. godine.
 • Vladimir Štefanek je odgovorio na treće pitanje, rekavši kako je u Odluci o najmu prostora u školama ugrađena stavka o najmu školskih športskih dvorana u posebnim prigodama, gdje se osnivaču koji osigurava sredstva za rad spomenutih dvorana omogućuje besplatno davanje dvorana na korištenje za iznimne prigode.

Rade Bosanac (SDP)

 1. Kada će se održati tematska sjednica Županijske skupštine s temom prava pripadnika manjina?

Vijećniku će biti pismeno odgovoreno

Igor Safundžić (SDP)

 1. Da li je Brodsko-posavska županija zadovoljna Odlukom Vlade RH o dodjeli 11,25 milijuna kuna za adaptaciju cesta oštećenih u nedavnim poplavama, što je jedna četvrtina ukupnog iznosa namijenjenog u tu svrhu na području Republike Hrvatske?

Odgovor:

 • Zamjenik župana Davor Vlaović odgovorio je kako nismo zadovoljni spomenutom Odlukom, kao ni neuvrštavanjem Brodsko-posavske županije u raniju Odluku Vlade o sufinaciranju šteta na poljoprivrednim površinama, jer su štete na području naše županije procijenjene na 200 milijuna kuna od čega su nastale štete samo na komunalnoj i cestovnoj infrastrukturi procijenjene na  60 milijuna kuna.

Borislav Kovačević (SDP)

 1. Rashodi za odvjetničke usluge su značajna stavka u Proračunu BPŽ. Koji županijski ured ili uredi zastupaju Brodsko-posavsku županiju i njene proračunske korisnike, koji su značajniji sudski sporovi, te kolika je uspješnost Brodsko-posavske županije u rješavanju sporova?

Odgovor:

Vijećniku će biti odgovoreno u pismenom obliku

Martin Miloloža

 1. Poštanski uredi u pojedinim općinama ne žele plaćati najam prostora kojeg koriste, jer znaju da bi njihovim odlaskom, građanima bilo otežano poštansko poslovanje. Postoji li mogućnost da se zajedno s načelnicima upitnih općina utvrdi zajednički stav oko tog pitanja?
 2. Obzirom da tehnički prijem nije prošao pa tako nema ni uporabne dozvole koja je daljnja sudbina Ulice braće Radić u Sibinju, te da li ŽUC može uputiti dopis Hrvatskim cestama sa molbom za izgradnju pješačkog mosta u Slobodnici?

Odgovor:

 • Župan Marušić odgovorio je na prvo pitanje rekavši kako institucije poput Hrvatskih pošta imaju nemjerljiv značaj u funkcioniranju zajednice, te je zajedno s jedinicama lokalne uprave traženo rješenje, no svi pregovori nisu dali rezultata, što su Hrvatske pošte pravdael nerentabilnošću prostora. Dodao je kako će zajedno s načelnicima općina ponovno aktualizirati to pitanje.
 • Na drugo vijećničko pitanje odgovor je dao ravnatelj ŽUC-a Antun Dukić. Formirano je povjerenstvo za tehnički pregled, odnosno pokrenut je upravni postupak. Izvođaču radova i investitoru ne odgovara rok od 90 dana da otkloni nedostatke. Što se tiče pješačkog mosta, ravnatelj je zatražio detaljnije informacije o slučaju.

Dubravko Kolundžić (HDSSB)

 1. Zašto je organizacija malonogometne zimske lige prepuštena NK "Nova Gradiška", unatoč Odluci izvršnog odbora Nogometnog središta Nova Gradiška i Saveza športova NG da se organizacija prepusti NK "Sloga"?
 2. Kada će biti izvršeni dodatni radovi na školskoj kuhinji u Novoj Kapeli kako bi dobila HACCAP cetifikat?
 3. Škola nogometa u Batrini odvija se na pomoćnom igralištu u blizini autoceste. Da li će ŽUC uputiti dopis Hrvatskim cestama sa zahtjevom za izgradnju graničnika?
  • Pročelnik Vladimir Štefanek, odgovarajući na prvo pitanje, pojasnio je kako je Brodsko-posavska županija zahtjev za korištenjem prostora dobila o NK "Nova Gradiška", te ne ulazi u raspravu tko bi trebao biti organizator.

Na drugo pitanje vijećnik će odgovor dobiti pismenim putem

  • ŽUC je sukladno zakonu o sigurnosti cestovnog prometa, a temeljem zaključka načelnika PU BPŽ, svim jedinicama lokalne samouprave putem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo uputila zahtjev za uređenjem elaborata prometa na svome području. Takav elaborat izradili su samo Slavonski Brod, Nova Gradiška i Općina Dragalić. Bez takvog plana kojim bi se definiralo gdje će biti prijelazi, ugibališta i slično nije moguće pristupiti rješavanju spomenutog prijelaza.

Berislav Balen (HDZ)

 1. Da li i dalje postoji potreba tiskanja "Službenog vjesnika" BPŽ i njegove distribucije županijskim vijećnicima kada je dostupan u elektroničkom obliku na službenim WEB stranicama županije?

Odgovor:

  • Župan Marušić je rekao kako je na vijećnicima da odluče o načinu distribucije "Službenog vjesnika" kao i o njegovom tiskanju, što može biti dogovoreno na idućoj sjednici.

Joža Biščanić (HDSSB)

 1. Stanovnici Savske ulice u Slavonskom Šamcu žale se na nemar i nebrigu onih koji vade šljunak iz rijeke Save, zbog čega se oštećuju kuće i prometna infrastruktura. Da li postoji način da se tim stanovnicima pomogne?

Odgovor:

  • Vijećnik je zatražio odgovor u pismenom obliku

Ružica Vidaković (HSLS)

 1. Kako je došlo do zastoja u izgradnji tvornice „Cro-Compost" u Općini Vrpolje, točnije u Starim Perkovcima, jer vlasnik nije znao za postojanje županijskih kreditnih linija, može li se s njim ugovoriti sastanak, te mu približiti sve kreditne opcije na koje može aplicirati?
 2. Neki od predstavnika udruga umirovljenika žele znati koliko je sredstava namijenjeno za pojedine udruge?

Odgovor:

  • Kao odgovor na prvo pitanje, zamjenik župana Davor Vlaović pojasnio je da su neke kreditne linije već zatvorene poput „kreditom do uspjeha", no rado će održati sastanak s vlasnikom tvornice, te ga izvjestiti o budućim linijama koje će biti otvorene i na koje može aplicirati.
  • Na drugo pitanje vijećnica će dobiti pismeni odgovor.

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Svečana prisega sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu

Svečana prisega sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu

8. rujna 2020. u 12:18
Slavonski Brod 8. rujna 2020. U Velikoj vijećnici županijske uprave danas je na časnu dužnost suca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu prisegnulo 11 sudaca porotnika imenovanih na 20. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije,. Prije stupanja na
Brodsko-posavska županija : Brodsko-posavska županija maksimalno transparentna i ove godine

Brodsko-posavska županija maksimalno transparentna i ove godine

16. srpnja 2020. u 14:25
Zagreb/Slavonski Brod 16. srpnja 2020. Institut za javne financije predstavio je 1. srpnja 2020. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Spomenu
Brodsko-posavska županija : Održana tematska sjednica ŽS: Županija izdvaja više od 5 milijuna kuna za mjere pomoći gospodarstvu i poljoprivredi

Održana tematska sjednica ŽS: Županija izdvaja više od 5 milijuna kuna za mjere pomoći gospodarstvu i poljoprivredi

17. lipnja 2020. u 12:02
Slavonski Brod, 17. lipnja 2020. U Velikoj vijećnici županijske uprave, pod predsjedanjem Pere Ćosića, održana je tematska sjednica Županijske skupštine na kojoj se raspravljalo o dvije točke dnevnog reda:
Brodsko-posavska županija : Održana 23. sjednica Županijske uprave

Održana 23. sjednica Županijske uprave

28. svibnja 2020. u 15:45
Slavonski Brod, 28. svibnja 2020. Poštujući protuepidemijske mjere i fizičko distanciranje, održana je 23. sjednica Županijske skupštine koja se nakon elektroničkog oblika ponovno održala u Velikoj vijećnici. Sjednicom je predsjedavao Pero Ćosić. Nakon usvajanja skraćenog Zapisni
Brodsko-posavska županija : Izvješće o rezultatima glasovanja na 21. sjednici županijske skupštine

Izvješće o rezultatima glasovanja na 21. sjednici županijske skupštine

24. travnja 2020. u 10:10
Slavonski Brod, 24. travnja 2020. Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji vezano uz pandemiju koronavirusom (COVID-19), a posebno uzimajući u obzir Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine kojom je, medu ostalim, određena zabrana okuplja
Brodsko-posavska županija : Na aktualnom satu 20. sjednice ŽS: "Grad Slavonski Brod ovršuje Veleučilište?"

Na aktualnom satu 20. sjednice ŽS: "Grad Slavonski Brod ovršuje Veleučilište?"

9. ožujka 2020. u 13:12
Slavonski Brod, 9. ožujka 2020. U tijeku je 20. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije koja je započela usvajanjem Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda današnje sjednice. Utvrđeno je da sjednici nazoči 38 od 42 vijećnika što je dostatno za usvajanje točaka. Sje
Brodsko-posavska županija : Sporazumi o preuzimanju poslova državne uprave potpisani u Koprivnici

Sporazumi o preuzimanju poslova državne uprave potpisani u Koprivnici

16. prosinca 2019. u 18:54
Koprivnica, 16. prosinca 2019. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u pratnji ministara u posjetu je Koprivničko-križevačkoj županiji.Uz sastanke s lokalnim čelnicima, upoznao se i dao potporu brojnim projektima - izgradnji nove željezničke infrastrukture, poduzetničkog inkubatora
Brodsko-posavska županija : Usvojen županijski proračun za 2020. u visini od milijardu 165 milijuna i 459 tisuća kuna

Usvojen županijski proračun za 2020. u visini od milijardu 165 milijuna i 459 tisuća kuna

13. prosinca 2019. u 10:19
Slavonski Brod, 13. veljače 2019. Na 19. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije s 25 glasova 'za', deset protiv i bez suzdržanih, usvojen Prijedlog Proračuna Brodsko-posavske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Ono što je bitno naglasit
Brodsko-posavska županija : Održana je 19. sjednica Županijske skupštine

Održana je 19. sjednica Županijske skupštine

12. prosinca 2019. u 14:58
Slavonski Brod, 12. prosinca 2019. Usvajanjem Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda današnje sjednice pod predsjedanjem Pere Ćosića s radom je započela 19. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Utvrđeno je da od 42 vijećnika sjednici nazočni njih 35 što je dov
Brodsko-posavska županija : Održana 18. sjednica Županijske skupštine

Održana 18. sjednica Županijske skupštine

28. studenog 2019. u 11:18
Slavonski Brod, 28, studenog 2019. Održana je 18. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije na kojoj će vijećnici raspravljati o ukupno 14 točaka Dnevnog reda. Sjednica, kojom predsjedava Pero Ćosić započela je usvajanjem Zapisnika o radu prošle te Dnevnog reda za d
Brodsko-posavska županija : Zaključci Predsjedništva ŽS vezani uz problematiku Đure Đakovića

Zaključci Predsjedništva ŽS vezani uz problematiku Đure Đakovića

5. studenog 2019. u 12:07
Slavonski Brod, 5. studenog 2019. Na jučer održanoj 17. sjednici Županijske skupštine na Dnevni red uvrštena je točka "informacija o stanju i poduzetim radnjama u tvrtki "Đuro Đaković" o kojoj je provedena i rasprava. Sukladno zaključku Županijske skupštine od 4. studenog 2019. g
Brodsko-posavska županija : Održana 17 sjednica Županijske skupštine

Održana 17 sjednica Županijske skupštine

4. studenog 2019. u 10:33
Slavonski Brod, 4. studenog 2019. U tijeku je 17. sjednica Županijske skupštine kojom predsjedava Pero Ćosić, a koja je s radom započela u 9 sati. Na sjednici nazoči 35 od 42 vijećnika što je dovoljan broj za funkcioniranje Skupštine. Nakon usvajanja Zapisnika o radu prošle, Dnev
Brodsko-posavska županija : Održana 12. sjednica Županijske skupštine

Održana 12. sjednica Županijske skupštine

11. ožujka 2019. u 9:28
Slavonski Brod, 11. ožujka 2019. Usvajanjem Zapisnika o radu prošle te Dnevnog reda današnje, 12. sjednice Županijske skupštine. Sjednicom predsjedava predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić. Pred skupštinskim vijećnicima je danas čak 25 točaka Dnevnog reda u sklopu kojih je
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine BPŽ -usvojen proračun za 2019.

Održana 11. sjednica Županijske skupštine BPŽ -usvojen proračun za 2019.

18. prosinca 2018. u 9:23
Usvajanjem zapisnika o radu prošle kao i Dnevnog reda današnje sjednice, u 9 sati započela je 11. sjednica Županijske skupštine. U tijeku je Aktualni sat, a valja istaći kako je na Dnevnom redu današnje sjednice prijedlog najvažnijeg dokumenta - Proračuna Brodsko-posavske županij
Brodsko-posavska županija : Održana 10. sjednica Županijske skupštine

Održana 10. sjednica Županijske skupštine

2. listopada 2018. u 13:19
Slavonski Brod 2. listopada 2018. U tijeku je 10. sjednica Županijske skupštine na kojoj županijski vijećnici raspravljaju o 16 točaka Dnevnog reda. Sjednicu je otvorio predsjednik ŽS Pero Ćosić, a nakon usvajanja Zapisnika o radu prošle i Dnevnog reda ove sjednice, prešlo se na
Brodsko-posavska županija : Održana 9. sjednica Županijske skupštine

Održana 9. sjednica Županijske skupštine

9. srpnja 2018. u 9:36
Slavonski Brod 9. srpnja 2018. Usvajanjem Dnevnog reda kao i Zapisnika o radu prošle, započelo je zasjedanje 9. sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Sjednicom predsjedava Pero Ćosić, a u tijeku je Aktualni sat na kojem vijećnici postavljaju pitanja iz djelokru
Brodsko-posavska županija : Predstavljeno „Izvješće vezano uz nasilje u obitelji u 2017. godini“

Predstavljeno „Izvješće vezano uz nasilje u obitelji u 2017. godini“

4. srpnja 2018. u 8:29
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Brodsko-posavske županije održalo je jučer (3. lipnja 2018. godine) u Maloj vijećnici županijske uprave sjednicu kojom je predsjedavala Zdenka Bošnjak, a na kojoj je predstavljeno „Izvješće vezano uz nasilje u obitelji u 2017. godini“.
Brodsko-posavska županija : Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s temom Europske povelje o ravnopravnosti spolova

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s temom Europske povelje o ravnopravnosti spolova

14. veljače 2018. u 11:59
Slavonski Brod 14. veljače 2018. 3. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ, održana je danas u maloj vijećnici županijske uprave koju je vodila predsjednica predsjednica Povjerenstva Zdenka Bošnjak.
Brodsko-posavska županija : Izabrani suci porotnici za mladež

Izabrani suci porotnici za mladež

24. siječnja 2018. u 11:50
Slavonski Brod, 24. sijčnja 2018. Županijska skupština Brodsko-posavske županije donijela je 20. prosinca 2017. godine Odluku o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Zakon o sudovima propisuje postupak imenovanja na način da suce porotnike općinskih, trgo
Brodsko-posavska županija : Imenovani suci porotnici

Imenovani suci porotnici

7. studenog 2016. u 13:15
Brodsko-posavska županija : O izgradnji zimskog kampa raspravljalo i predsjedništvo Županijske skupštine

O izgradnji zimskog kampa raspravljalo i predsjedništvo Županijske skupštine

14. listopada 2015. u 11:47
Ranije najavljena Sjednica predsjedništva županijske skupštine održana je jutros s početkom u 9 sati, a njena glavna tema bila je aktualna situacija oko osnivanja zimskog kampa za migrante u Slavonskom Brodu.
Brodsko-posavska županija : Obavjest za medije HZŽ: Pet županija zaslužilo priznanja za transparentnost proračuna

Obavjest za medije HZŽ: Pet županija zaslužilo priznanja za transparentnost proračuna

18. lipnja 2015. u 10:08
Institut za javne financije predstavio je u srijedu, 17. lipnja u Zagrebu rezultate sveobuhvatnog istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina, a posebna priznanja kao najbolje ocijenjene jedinice regionalne samouprave zaslužile su Brodsko-posavska, Krapinsk
Brodsko-posavska županija : Brodsko-posavskoj županiji najviša ocjena za transparentnost

Brodsko-posavskoj županiji najviša ocjena za transparentnost

17. lipnja 2015. u 13:19
Institut za javne financije predstavio je danas rezultate velikog istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica. Po prvi puta je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Hrvatskoj. Premda se otvorenost (transparentnost) proračuna lokalnih jedinica s vremenom poboljšav

Sažeti prikaz Proračuna BPŽ za 2015. godinu

15. prosinca 2014. u 13:46
U susret sutrašnjoj sjednici Županijske skupštine u prilogu donosimo sažeti prikaz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2015. godinu.
Brodsko-posavska županija : Održana 7. sjednica Županijske skupštine

Održana 7. sjednica Županijske skupštine

10. lipnja 2014. u 16:15
7. sjednica Županijske skupštine započela je s radom, kako je prethodno i najavljeno, u 9:00 sati. Nakon usvajanja Dnevnog reda i Zapisnika o radu prošle sjednice, prešlo se na prvu točku Dnevnog reda, Aktualni sa, koji je i ovaj puta obilježio veliki broj vijećničkih pitanja
Brodsko-posavska županija : Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

9. travnja 2014. u 14:57
Jutros je započela sa radom 6. sjednica Županijske skupštine čiji dnevni red, ovaj puta, broji ukupno 30 točaka, plus podtočke, čime broj raste na 42. Na samom početku sjednice, nekoliko vijećnika je izrazilo primjedbe na dužinu dnevnog reda. Ipak, dnevni red je, od ukupno 40 naz
Brodsko-posavska županija : Tematska skupština Brodsko-posavske županije

Tematska skupština Brodsko-posavske županije

17. veljače 2014. u 13:37
Kako je i ranije najavljeno, u tijeku je tematska sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, na kojoj se razmatraju dvije točke dnevnog reda:
Brodsko-posavska županija : Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u javnoj nabavi

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u javnoj nabavi

4. veljače 2014. u 0:00
Člankom 5c. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (<Narodne novine> broj 110/07, 125/08) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog i nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:
Člankom 5c. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (<Narodne novine> broj 110/07, 125/08) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog i nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:
Brodsko-posavska županija : 4. sjednica ŽS: Usvojen županijski proračun za 2014.

4. sjednica ŽS: Usvojen županijski proračun za 2014.

18. prosinca 2013. u 11:30
U Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održana je 4. sjednica Županijske skupštine. Predloženi dnevni red sadrži 24 točke. Na samom početku ustanovljeno je da postoji kvorum, 40 vijećnika od ukupno 42 je nazočilo sjednici.
Brodsko-posavska županija : ZAKLJUČCI o usvajanju Izvješća o stanju gospodarstva Brodsko-posavske županije s prijedlozima mjera

ZAKLJUČCI o usvajanju Izvješća o stanju gospodarstva Brodsko-posavske županije s prijedlozima mjera

30. listopada 2013. u 11:49
Županijska skupština konstatira da je županijsko gospodarstvo u iznimno teškom stanju i da je većina ekonomskih pokazatelja negativna što se neposredno i negativno odražava na socijalno stanje građana.
Brodsko-posavska županija : Održana 3. sjednica Županijske skupštine

Održana 3. sjednica Županijske skupštine

29. listopada 2013. u 15:58
Sjednicu je obilježila rasprava o aktualnom stanju u gospodarstvu, obrtništvu, poljoprivredi i industriji
Brodsko-posavska županija : Održana 2. Sjednica županijske skupštine

Održana 2. Sjednica županijske skupštine

12. rujna 2013. u 14:15
Utvrđivanjem dnevnog reda o radu 1. Sjednice Županijske skupštine i nakon verifikacije mandata zamjeniku člana Županijske skupštine Šerifu Isakoviću, te svečane prisege tri vijećnika Ružice Vidaković, Ivice Jerkovića i Šerifa Isakovića,
Utvrđivanjem dnevnog reda o radu 1. Sjednice Županijske skupštine i nakon verifikacije mandata zamjeniku člana Županijske skupštine Šerifu Isakoviću, te svečane prisege tri vijećnika Ružice Vidaković, Ivice Jerkovića i Šerifa Isakovića,
Brodsko-posavska županija : Zaključci sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Zaključci sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

25. kolovoza 2012. u 0:00
U ponedjeljak, 7. prosinca 2009. godine održana je 1. sjednica novo ustrojenog skupštinskog tijela-Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije, pod predsjedanjem Zdravka Sočkovića, predsjednika Odbora
U ponedjeljak, 7. prosinca 2009. godine održana je 1. sjednica novo ustrojenog skupštinskog tijela-Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije, pod predsjedanjem Zdravka Sočkovića, predsjednika Odbora
Brodsko-posavska županija : Usvojen proračun za 2012.

Usvojen proračun za 2012.

21. prosinca 2011. u 0:00
Na 18. sjednici Županijske skupštine koja je održana 20. prosinca uz 20 točaka dnevnog reda uz aktualni sat i kadrovska pitanja, najznačajnije su bile Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna BPŽ za 2011., prijedlozi Programa javnih potreba u 2012. godini ustanova i institucija koje se financiraju iz Proračuna BPŽ, te svakako rasprava i usvajanje prijedloga Proračuna Brodsko-posavske županije za 2012. godinu, što je obrazložio Ivan Lukić pročelnik Upravnog odjela za financije:
Na 18. sjednici Županijske skupštine koja je održana 20. prosinca uz 20 točaka dnevnog reda uz aktualni sat i kadrovska pitanja, najznačajnije su bile Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna BPŽ za 2011., prijedlozi Programa javnih potreba u 2012. godini ustanova i institucija koje se financiraju iz Proračuna BPŽ, te svakako rasprava i usvajanje prijedloga Proračuna Brodsko-posavske županije za 2012. godinu, što je obrazložio Ivan Lukić pročelnik Upravnog odjela za financije:
Brodsko-posavska županija : Završeno 4. zasjedanjeŽupanijske skupštine

Završeno 4. zasjedanjeŽupanijske skupštine

9. ožujka 2011. u 0:00
Usvajanjem Zapisnika sa 3. sjednice u ponedjeljak 23. studenog započelo je zasjedanje 4. Županijske skupštine Brodsko-posavske županije....
Usvajanjem Zapisnika sa 3. sjednice u ponedjeljak 23. studenog započelo je zasjedanje 4. Županijske skupštine Brodsko-posavske županije...
Brodsko-posavska županija : Na današnjoj sjednici Županijske skupštine usvojen Proračun za 2011.

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine usvojen Proračun za 2011.

16. prosinca 2010. u 0:00
Slavonski Brod (16.prosinac 2010.) Županijska skuština pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića uz osam prihvaćenih amandmana (teških oko 500 tisuća kuna) večinom glasova usvojila je Proračun Brodsko-posavske županije za 2011. godinu.
Slavonski Brod (16.prosinac 2010.) Županijska skuština pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića uz osam prihvaćenih amandmana (teških oko 500 tisuća kuna) večinom glasova usvojila je Proračun Brodsko-posavske županije za 2011. godinu.
Brodsko-posavska županija : Aktualni sat Županijske skupštine

Aktualni sat Županijske skupštine

16. prosinca 2010. u 0:00
Županijska skupština održana 16. prosinca počela je kao i uvijek Aktualnim satom
Županijska skupština održana 16. prosinca počela je kao i uvijek Aktualnim satom
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

24. studenog 2010. u 0:00
U utorak 23. studenog pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića, održana je 11. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici raspravljali o opširnom dnevnom redu sa više od 20 točaka. Nakon dvosatnog aktualnog sata vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog rebalansa proračuna za 2010. godinu. Proračun je kako je naglasio Ivo Lukić, pročelnik Upravnog odjela za financije na prihodovnoj strani smanjen za 7,8 milijuna kuna,a umjesto prošle godine predviđenih rashoda od 157,8 milijuna kuna, rebalansom su rashodi smanjeni na 145,1 milijun kuna. U nastavku rada Skupštine usvojeni su za ovu godinu i prateći prijedlozi programa javnih potreba u području obrazovanja, športa, kulture, zdravstva i socijalne skrbi. Usvojena su i devetomjesečna izvješća o radu u ovoj godini te program rada za slijedeću godinu institucija i ustanova koje se u cijelosti ili djelomično financiraju iz županijskog proračuna. Skupština je donijela odluku o osnivanju trgovačkog društva Centara za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije, i prijedlog da privremeni direktor bude Zdravko Sauerborn, dip iur. Isto tako prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije a imenovana je i privremena ravnateljica Zavoda u osobi Jelene Adrović, dipl.iur. Viječnici Županijske skupštine dali su i suglasnost za nastavak distribucije plina na dijelu distribucijskog područja Slavonski Brod( na području općina Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci i Velika Kopanica).
U utorak 23. studenog pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića, održana je 11. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici raspravljali o opširnom dnevnom redu sa više od 20 točaka. Nakon dvosatnog aktualnog sata vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog rebalansa proračuna za 2010. godinu. Proračun je kako je naglasio Ivo Lukić, pročelnik Upravnog odjela za financije na prihodovnoj strani smanjen za 7,8 milijuna kuna,a umjesto prošle godine predviđenih rashoda od 157,8 milijuna kuna, rebalansom su rashodi smanjeni na 145,1 milijun kuna. U nastavku rada Skupštine usvojeni su za ovu godinu i prateći prijedlozi programa javnih potreba u području obrazovanja, športa, kulture, zdravstva i socijalne skrbi. Usvojena su i devetomjesečna izvješća o radu u ovoj godini te program rada za slijedeću godinu institucija i ustanova koje se u cijelosti ili djelomično financiraju iz županijskog proračuna. Skupština je donijela odluku o osnivanju trgovačkog društva Centara za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije, i prijedlog da privremeni direktor bude Zdravko Sauerborn, dip iur. Isto tako prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije a imenovana je i privremena ravnateljica Zavoda u osobi Jelene Adrović, dipl.iur. Viječnici Županijske skupštine dali su i suglasnost za nastavak distribucije plina na dijelu distribucijskog područja Slavonski Brod( na području općina Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci i Velika Kopanica).
Brodsko-posavska županija : Usvojen županijski Proračun za 2009. godinu

Usvojen županijski Proračun za 2009. godinu

12. prosinca 2009. u 0:00
Slavonski Brod 11. prosinca 2008. Sa 30 glasova "ZA" i 12 suzdržanih, na današnjoj 29. sjednici Županijske skupštine usvojen je Prijedlog proračuna za 2009. godinu.
Slavonski Brod 11. prosinca 2008. Sa 30 glasova "ZA" i 12 suzdržanih, na današnjoj 29. sjednici Županijske skupštine usvojen je Prijedlog proračuna za 2009. godinu.
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :