Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Samouprava

Objavljeno: 21.12.2015. u 19:06
Prikaza: 2172

17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

Samouprava : 17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

Usvajanjem zapisnika o radu prošle Sjednice kao i prihvaćanjem Dnevnog reda sa radom je u 9,00 sati započela 17. Sjednica Županijske skupštine.

Donosimo pregled Aktualnog sata:

Davorin Slišurić (HDZ), pitanja:

1. Kada će s radom započeti ordinacija obiteljske medicine u Vrbju, Dragaliću i Cerniku, te koliko sredstava je županija uložila u nabavku opreme i uređenje prostora spomenutih ordinacija?

2. Kada će započeti radovi na izgradnji kružnog toka u Novoj Gradiški?

Klara Šćuka, pročelnica UO za zdravstvo i socijalnu skrb, odgovor

1. Ambulante su zajednički projekt Brodsko-posavske županije i općina svaka od ambulanti zajedno s opremom i uređenjem vrijedi oko 350.000kn. Za ambulanta u Vrbju u tijeku je upis pacijenata i do kraja godine ili početkom slijedeće očekuje se i raspisivanje natječaja za radna mjesta liječnika i medicinske sestre. Za ambulantu u Cerniku čiji su radovi izgradnje iznosili oko 250 tisuća kuna, a koje su sufinancirali Općina i županija u tijeku je proces Javne nabave za nabavku opreme. Ambulanta u Dragaliću je projekt zamišljen za slijedeću godinu,a inicijalni razgovori s načelnikom te općine o mogućim lokacijama su obavljeni.

Antun Dukić, ŽUC, odgovor:

2. Za lokaciju budućeg kružnog toka kod „Kauflanda" u Novoj Gradiški tek prošli tjedan su riješeni imovinsko-pravni odnosi. Po starom zakonu ishođena je potvrda glavnog projekta, tako da se vjeruje da će radovi biti završeni iduće godine nakon zimskog perioda.

Mato Dikanović (HDZ) pitanje:

1. Mještani Bebrine se pitaju zašto je često slab pritisak vode u cijevima?

Danijel Marušić, župan, odgovor:

1. Pitanje će biti proslijeđeno nadležnim institucijama zaduženim za distribuciju vode na tom području.

Mirko Duspara (GB), pitanje:

1. Da li je istinita tvrdnja da su u Centru za gospodarenje otpadom zaposleni novi djelatnici?

Danijel Marušić, župan, odgovor:

1. Tvrdnja nije istinita, jer je u Centru zaposlena samo jedna osoba i to Josip Grgić, no županija je u pregovorima s drugim županijama oko vlasničkih udjela i projekt ide dalje. U dogledno vrijeme, kako i projekt bude napredovao, stvorit će se potreba i preduvjeti za zapošljavanje dodatnih djelatnika.

Josip Marunica (GB), pitanja:

1. Planira li županija napraviti studiju opravdanosti postojanja za Spomen galeriju „Ivana Meštrovića" u Vrpolju i da li je to predviđeno u proračunu za slijedeću godin

2. Da li je izgradnja Autobusnog ugibališta na županijskoj cesti u Općini Gornja Vrba predviđena proračunom za slijedeću godinu?

3. U programu rada Županijske skupštine za 2015. Godinu u terminskom planu stoji izvješće o obavljenoj reviziji za 2014. godinu, o čijem nalazu je župan dužan izvijestiti Županijsku skupštinu. Da li je spomenuta revizija provedena?

Danijel Marušić, župan, odgovor:

1. Za navedenu Studiju predviđena su proračunska sredstva u iznosu od 80.000kn

Antun Dukić, ŽUC, odgovor:

2. Prije godinu dana ŽUC je uz suglasnost prometne policije uputio zahtjev za izradom Elaborata prometa na području općina. Do sada je ovaj elaborat izradila samo Općina Dragalić i Općina Klakar. Na temelju takvog elaborata i uz suglasnost prometne policijemože se pristupiti daljnjem planiranju lokacije za izgradnju ugibališta. Sredstva za izgradnju ugibališta su predviđena u proračunu, a čim se elaborati izrade ŽUC će pristupiti realizaciji izgradnje.

Ivan Lukić, pročelnik UO za proračun i financije, odgovor:

3. Državni ured za reviziju područni ured Slavonski Brod, ove godine nije provodio reviziju za 2014. godinu, te stoga to i nije bio predmet rasprave Županijske skupštine.

Berislav Balen (HDZ), pitanje:

1. Da li je točna informacija da je tijekom zadnjeg preustroja otpušteno novih 100 radnika iz tvrtke u sastavu Holdinga „Đuro Đaković"?

Danijel Marušić, župan, odgovor:

1. Iako neslužbeno, županija također ima saznanja o otpuštanju radnika. Potvrdu istinitosti te informacije županija će zatražiti od Uprave spomenute tvrtke, te dodatno istražiti implikacije takvog postupka na gospodarsku sliku županije.

Anita Štivić (HDZ), pitanje:

1. Da li županijske škole i ako da u kojoj mjeri apliciraju na natječaje Europske unije?

AnicaVukašinović, v.d. pročelnice UO za obrazovanje, šport i kulturu, odgovor:

1. I osnovne i srednje škole s područja županije u velikoj su mjeri aplicirale sredstva iz EU fondova. Možemo navesti samo neke :

Gimnazija „Matija Mesić" provela je projekt STEM genijalci čiji je cilj razvoj kompetencija u matematici, prirodoslovlju i informacijsko-komunikacijskih tehnologija vještina vrijedan 2,4 mil kuna.

Ekonomsko-birotehnička škola Slav. Brod provela je projekt „Snaga mladih, moć sutra" vrijedan 1,114 mil čiji je cilj izraditi izvan nastavni kurikulum za praktičnu nastavu učenika u zanimanju hotelijersko- turistički tehničar i ekonomist.

Industrijsko-obrtnička škola projekt „opti monti" za osposobljavanje montera optičih instalacija vrijedan 1,4 mil kuna čiji je cilj novim kompetencijama povećati konkurentnost na tržištu rada.

Medicinska škola Slavonski Brod provodi projekt „Erasmus" vrijedan 479.865 kuna program mobilnosti učenika i zaposlenika s ciljem jačanja kompetencija i vještina i modernizacije kurrikuluma kroz posjet bolnicama, klinikama i sličnim obrazovnim ustanovama u Španjolskoj.

Srednja škola „Matije Antuna Reljkovića" iz SLavonskog Broda provodi projekt modernizacije školskih kurikuluma u strukovnim školama s ciljem uvođenja informacijsko-komunikacijskih i tehnoloških metoda i interdisciplinarnih sadržaja u skladu sa sektorskim potrebama.

Ovo su samo neki od većih projekata s područja školstva , a uUkupna vrijednost svih projekata koji se provode finacira se u 100% iznosu iz fondova Europske unije.

Božidar Bosančić (HDSSB), pitanje:

1. Kada će i hoće li biti obnovljen rad liječnika u područnoj ambulanti opće i obiteljske medicine u mjestu Klokočevik u Općini Garčin?

Klara Šćuka, pročelnica UO za zdravstvo i socijalnu skrb, odgovor:

1. Kada se donosila mreža javne zdravstvene službe, za spomenutu Općinu planirana je uspostava dva tima obiteljske medicine za koje su potpisani ugovori s liječnicima primarne zdravstvene zaštite. Ambulanta u Klokočeviku nije u sastavu mreže, te je potrebno s već postojećim liječnicima dogovoriti pristanak za rad, kao i organizirati rad same ambulante u Klokočeviku 2 do 3 sata.

Borislav Kovačević (SDP), pitanja:

1. Kada će se realizirati projekt izgradnje školske športske dvorane u Sikirevcima za koju je Općina izradila projekt 2007. godine, a za čiju je građevinsku dozvolu već u nekoliko navrata istjecao rok, i da li će isti biti kandidiran prema EU fondovima?

2. Postoji li u okviru Savjeta za zdravlje Brodsko-posavske županije projektni tim zadužen za razvoj i organizaciju sustava palijativne skrbi, koji su njihovi rezultati i na koje teškoće nailaze?

NA PRVO PITNJE VIJEĆNIKU ĆE BITI PISMENO ODGOVORENO

Klara Šćuka, pročelnica UO za zdravstvo i socijalnu skrb, odgovor:

2. Tematika je u nadležnosti Povjerenstvo za palijativnu skrb koje je kod nas osnovano 2014. Njihov rezultat je uspostava brze linije za prijem pacijenata u Općoj bolnici „Dr.Josip Benčević" u Slavonskom Brodu, a same timove palijativne skrbi županija će zajedno s Povjerenstvom formirati u domovima zdravlja u 2016.

Krunoslav Hoffer (SDP), pitanja:

1. Zašto su za iduću godinu u Proračunu smanjena sredstva za Centar za gospodarenje komunalnim otpadom skoro 5 puta?

2. Zašto su za iduću godinu u Proračunu u sličnom omjeru smanjena sredstva namijenjena zaštiti prirode i okoliša ?

Miroslav Jarić, pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

1. Sredstva namijenjena za Centar za gospodarenje otpadom smanjena su iz razloga zato što zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije realiziran spomenuti projekt.

Igor Safundžić (SDP), pitanja:

1. Da li je županija poduzela sve radnje kako bi povukla sredstva Hrvatskih voda u iznosu od 5 mil kuna za projekt sustava navodnjavanja Orubica?

2. Da li je u postupku naplata potraživanja poljoprivrednika kojima je zajam dan na depozit i koji su to poljoprivrednici i iz kojih županija?

Željko Burazović, pročelnik UO za poljoprivredu odgovor:

1. Hrvatske vode unatoč obećanjima, nažalost nisu kandidirale projekt prema sustava navodnjavanja Orubica, Europskom fondu za poljoprivredu i ruralni razvoj te se ova pozicija, rebalansom proračunamora vratiti na početak.

2. Županija je prema bankama koje daju spomenuti depozit izmirila je sve potrebne radnje i čeka se potvrda od strane njihove Uprave .

Miroslav Brblić (SDP), pitanje:

1. Koliki je postotak povećanja plaća djelatnika u ustanovama u kulturi, radi li se o zapošljavanju novih djelatnika, samom povećanju plaća ili kombinaciji jednog i drugog?

2. Zašto u programu Županijske uprave za ceste nisu planirana sredstva za izgradnju rotora u naselju Bukovlje na sjecištu dviju županijskih cesta?

Anica Vukašinović, v.d. pročelnice UO za obrazovanje, šport i kulturu, odgovor:

1. Svim ustanovama koje se financiraju iz izvornog proračuna su izmjenama i dopunama proračuna korigirane plaće i usklađene sa smjernicama koje je propisala Hrvatska vlada.

Antun Dukić, ŽUC, odgovor:

2. Županijska uprava za ceste financirala je tri varijante idejnog projekta, a slijedeći tjedan bit će gotova i građevinska dozvola.

Mijo Kladarić (SDP), pitanja:

1. Zbog čega su stavke namijenjene subvencioniranju poduzetništva smanjene u Proračunu za slijedeću godinu?

Stjepan Bošnjaković, pročelnik UO za gospodarstvo. odgovor:

1. Razlog tomu, a što je detaljno objašnjeno i u obrazloženju Rebalansa proračuna, je smanjenje fiskalnih kapaciteta Brodsko-posavske županije u dijelu koji se odnosi na vlastite prihode odnosno porezne prihode. Procijenjeno je kako, sukladno takvoj situaciji, potpore ne bi mogle biti isplaćene korisnicima.

Dario Pavić (HSP AS), pitanja:

1. Kada će biti realizirana rekonstrukcija županijske ceste od Malina do SLavonskog Kobaša kao i od Slavonskog Kobaša do Bebrine?

2. Kada će biti izgrađen propisan pružni prijelaz u Oriovcu?

3. Kada će biti postavljen semafor kod škole u mjestu Lužani?

Antun Dukić, ŽUC, odgovori:

1. Vlada RH je u studenom 2014. donijela odluku o sanaciji triju cesta: Slavonski Kobaš – Malino, Stari Bok – Mačkovac, i Stara Gradiška – Uskoci, no sva realizacija ide preko Hrvatskih cesta. Tehnička priprema je obavljena no ne zna se kada će se krenuti s radovima.

2. Teško je reći kada će se krenuti u realizaciju spomenutog prijelaza s obzirom da su sredstva na ovoj poziciji u odnosu na 2014. godinu smanjena za 14 milijuna kuna, a sam prijelaz koštao bi oko 10 milijuna kuna.

3. Ponovno se naglašava potreba izrade Elaborata prometa, kojim bi se utvrdili prioriteti.

Martin Miloloža (nezaivsni), pitanje:

1. Zašto kriteriji naplate korištenja školskih športskih dvorana u svrhu organizacije božićnih malonogometnih turnira nisu isti u svim mjestima?

Danijel Marušić, župan, odgovor:

1. Kriteriji naplate doista trebaju biti isti a trenutno se i radi na sličnom modelu, no problem stvara tzv. Mini porezna reforma Hrvatske vlade čijom provedbom su prihodi županije smanjeni za 15 milijuna kuna. Pojedini organizatori traže trajanje turnira i po mjesec dana, te zanemaruju činjenicu da se stvaraju i dodatni troškovi kao što su režijski troškovi i angažman osoblja kao što su spremačice. Stoga je u ovakvim ekonomskim uvjetima županiji nemoguće pratiti sve potrebe.

Vlatko Krznarić (HSP AS), pitanja:

1. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru nalaže jedinicama lokalne i područne samouprave ustrojavanje odjela za unutarnju kontrolu i reviziju tvrtke, koji se odnosi i na trgovačka društva. Da li je zakonodavac predvidio situaciju kada se radi o tvrtki ili društvu sa samo jednim zaposlenikom i da li je predvidio tko će financirati djelatnike takvih odjela?

Danijel Marušić, župan, odgovor:

1. Ovo je jedan od primjera donošenja zakona bez definiranja izvora financiranja, no županija je već ustrojila slično tijelo unutar Upravnog odjela koji će se baviti ovom problematikom, te ćemo u skladu sa Zakonom nastojati riješiti svoje proračunske korisnike. Isto tako dodatno ćemo istražiti kako će se i istim problemom nositi općine, a o svemu će vijećnik biti i pismeno izvješten.

Ružica Vidaković (HSLS), pitanje:

1. U županijskom Proračunu za 2015. a sukladno tripartitnom Sporazumu iz decentraliziranih sredstava su planirana stredstva za izgradnju školske športske dvorane u Adžamovcima u iznosu od 20% ukupne vrijednosti. U kojoj mjeri se stiglo s ovim projektom i da li je županija izmirila sve svoje obveze?

VIJEĆNICI ĆE BITI PISMENO ODGOVORENO

Šerif Isaković (HSLS), pitanje:

1. Kako će županija obilježiti 20. obljetnicu potpisivanja Daytonskog sporazuma i da li će ovaj datum uvrstiti u buduća obilježavanja?

Danijel Marušić, župan, odgovor:

1. Inicijativa je dobra, i sukladno značaju Daytonskog sporazuma i za našu državu, datum njegovog potpisivanja treba biti obilježen, ali sukladno financijskim mogućnostima i unutar prihvatljivih okvira.

U nastavku sjednice sa 26 glasova za, i deset suzdržanih prihvaćen je Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području obrazovanja, sporta i kulture za koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2015. godinu. kao i

Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima zdravstva i socijalne s

Usvajanjem amandmana Grupe birača vezanih: za školu Milan Amruš, za sufinanciranje pješačke staze u Gornjoj Vrbi za projektiranje istočne ceste Luke, za izgradnju ugibališta u Ruščici i Klakaru, za izgradnju ugibališta u Klakaru, za Sveučilište u Slavonskom Brodu u iznosu od 200 tisuća kuna, kao i amandmana HDSSB-a vezanih uz stadion u Novoj Gradiški, uz izgradnju malonogometnog igrališta u Slavonskom Kobašu, te djelomičnog prihvaćanja amandmana vezanih uz uređenje škole u Garčinu i uređenja vanjskog doma u Klokočeviku – s 34 glasa za, pet glasova protiv i jednim suzdržanimusvojen je županijski proračun za 2016. godinu. U nastavku sjednice usvojenie su:

6.a)Prijedlog odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima Brodsko-posavske županije za razdoblje 1. travanj 2016. do 31. ožujak 2026. godine

b)Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za izradu prijedloga ustanovljenja zajedničkih lovišta

7.Prijedlog programa javnih potreba u školstvu na području Brodsko-posavske županije za 2016. godinu

8.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi na području Brodsko-posavske županije za 2016. godinu

9.Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Brodsko-posavske županije za 2016. godinu

10.Prijedlog programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima zdravstva i socijalne skrbi za koja se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije u 2016. Godini

11.

a)Prve izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

b)Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2016. Godini

12.Izvješće o radu za 2015. godinu i Plan rada Centra za gospodarenjem otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o. za 2016. godinu

13.Program rada HCK Društvo crveni križ Brodsko-posavska županije za 2016. i Financijski plan za 2016. godinu

14.Program rada Savjeta mladih Brodsko-posavske županije za 2016. godinu

15.Prijedlog programa rada i financijskog plana u 2016. godini Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.

16.

a)Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Brodsko-posavske županije u 2015. godini

b)Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016.- 2018. godinu

c)Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Brodsko-posavske županije za 2016.- 2020. godinu

 

 

 

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Održana  8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

14. svibanj 2018. u 9:53
Slavonski Brod, 14. svibnja 2018. 9,00 sati Usvajanjem Dnevnog reda današnje kao i Zapisnika o radu prošle, započela je s radom 8. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. U tijeku je Aktualni sat u sklopu kojeg vijećnici postavljaju pitanja iz djelokruga rada žu
Brodsko-posavska županija : Održana  6. sjednica Županijske skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

27. veljača 2018. u 14:54
Slavonski Brod, 27. veljače 2018. Usvajanjem Dnevnog reda uz nadopunu 2. točke podtočkom c (imenovanje v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja) na prijedlog v.d. pročelnice za obrazovanje, šport i kulturu Anice Vukašinović, kao i usvajanjem Zapisnika o radu prošle Sjednice, sa r
Brodsko-posavska županija : Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s temom Europske povelje o ravnopravnosti  spolova

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s temom Europske povelje o ravnopravnosti spolova

14. veljača 2018. u 11:59
Slavonski Brod 14. veljače 2018. 3. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ, održana je danas u maloj vijećnici županijske uprave koju je vodila predsjednica predsjednica Povjerenstva Zdenka Bošnjak.
Brodsko-posavska županija : Izabrani suci porotnici za mladež

Izabrani suci porotnici za mladež

24. siječanj 2018. u 11:50
Slavonski Brod, 24. sijčnja 2018. Županijska skupština Brodsko-posavske županije donijela je 20. prosinca 2017. godine Odluku o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Zakon o sudovima propisuje postupak imenovanja na način da suce porotnike općinskih, trgo
Brodsko-posavska županija : Imenovani suci porotnici

Imenovani suci porotnici

7. studeni 2016. u 13:15
Brodsko-posavska županija : 19. Sjednica Županijske skupštine

19. Sjednica Županijske skupštine

23. svibanj 2016. u 11:09
Brodsko-posavska županija : Održana 16.sjednica Županijske skupštine

Održana 16.sjednica Županijske skupštine

25. studeni 2015. u 16:57
Usvajanjem Zapisnika o radu prošle sjednice Županijske skupštine kao i prihvaćenjem Dnevnog reda današnje, 25. studenog u 9,00 sati s radom je započela 16. Sjednica županijske skupštine Brodsko-posavske županije.
Brodsko-posavska županija : O izgradnji  zimskog kampa raspravljalo i predsjedništvo Županijske skupštine

O izgradnji zimskog kampa raspravljalo i predsjedništvo Županijske skupštine

14. listopad 2015. u 11:47
Ranije najavljena Sjednica predsjedništva županijske skupštine održana je jutros s početkom u 9 sati, a njena glavna tema bila je aktualna situacija oko osnivanja zimskog kampa za migrante u Slavonskom Brodu.
Brodsko-posavska županija : 14. Sjednica  Županijske skupštine

14. Sjednica Županijske skupštine

29. lipanj 2015. u 16:56
Donosimo pregled Aktualnog sata
Brodsko-posavska županija : Obavjest za medije HZŽ: Pet županija zaslužilo priznanja za transparentnost proračuna

Obavjest za medije HZŽ: Pet županija zaslužilo priznanja za transparentnost proračuna

18. lipanj 2015. u 10:08
Institut za javne financije predstavio je u srijedu, 17. lipnja u Zagrebu rezultate sveobuhvatnog istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina, a posebna priznanja kao najbolje ocijenjene jedinice regionalne samouprave zaslužile su Brodsko-posavska, Krapinsk
Brodsko-posavska županija : Brodsko-posavskoj županiji najviša ocjena za transparentnost

Brodsko-posavskoj županiji najviša ocjena za transparentnost

17. lipanj 2015. u 13:19
Institut za javne financije predstavio je danas rezultate velikog istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica. Po prvi puta je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Hrvatskoj. Premda se otvorenost (transparentnost) proračuna lokalnih jedinica s vremenom poboljšav
Brodsko-posavska županija : Završena 12. sjednica Županijske skupštine

Završena 12. sjednica Županijske skupštine

8. travanj 2015. u 14:52
Na današnjoj 12. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije koja je s radom započela u 9,00 sati, nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja Zapisnika o radu prošle sjednice prešlo se na Aktualni sat. Vijećnici su i ovaj puta postavili brojna pitanja iz djelokruga lokalne
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

26. veljača 2015. u 12:49
Jučer je održana 11. Sjednica Županijske skupštine. Nakon usvajanja zapisnika o radu prošle Sjednice i prihvaćanja Dnevnog reda Sjednica je započela uobičajenim Aktualnim satom na kojem su vijećnici postavljali pitanja iz djelokruga županije.
Brodsko-posavska županija : Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

16. prosinac 2014. u 18:50
Na današnjoj sjednici Županijske skupštine sa većinom od 33 glasa „ZA“, 5 glasova „PROTIV“ i jednim suzdržanim usvojen je Proračun za 2015. godinu. Proračun u iznosu od212.236.778,13 kuna je usvojen je s 2 amandmana Nezavisne liste dr. Mirka Duspare, te s tri od ukupno devet pred
Brodsko-posavska županija : 10. Sjednica županijske skupštine - Aktualni sat

10. Sjednica županijske skupštine - Aktualni sat

16. prosinac 2014. u 17:34
Usvajanjem zapisnika o radu prošle, kao i Dnevnog reda današnje, s radom je, u 9 sati započelo zasjedanje 10. sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske županije.

Sažeti prikaz Proračuna BPŽ za 2015. godinu

15. prosinac 2014. u 13:46
U susret sutrašnjoj sjednici Županijske skupštine u prilogu donosimo sažeti prikaz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2015. godinu.
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

15. srpanj 2014. u 9:47
Na početku sjednice, predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić utvrdio je da je nazočno 35 od 42 vijećnika te time potvrdio valjani kvorum. Prihvaćen je prijedlog te je većinom glasova vijećnika skinuta točka br. 8 s dnevnog reda, pod nazivom „Odluka o izmjenama i dopunama
Brodsko-posavska županija : Održana 7. sjednica Županijske skupštine

Održana 7. sjednica Županijske skupštine

10. lipanj 2014. u 16:15
7. sjednica Županijske skupštine započela je s radom, kako je prethodno i najavljeno, u 9:00 sati. Nakon usvajanja Dnevnog reda i Zapisnika o radu prošle sjednice, prešlo se na prvu točku Dnevnog reda, Aktualni sa, koji je i ovaj puta obilježio veliki broj vijećničkih pitanja
Brodsko-posavska županija : Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

9. travanj 2014. u 14:57
Jutros je započela sa radom 6. sjednica Županijske skupštine čiji dnevni red, ovaj puta, broji ukupno 30 točaka, plus podtočke, čime broj raste na 42. Na samom početku sjednice, nekoliko vijećnika je izrazilo primjedbe na dužinu dnevnog reda. Ipak, dnevni red je, od ukupno 40 naz
Brodsko-posavska županija : Tematska skupština Brodsko-posavske županije

Tematska skupština Brodsko-posavske županije

17. veljača 2014. u 13:37
Kako je i ranije najavljeno, u tijeku je tematska sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, na kojoj se razmatraju dvije točke dnevnog reda:
Brodsko-posavska županija : Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u javnoj nabavi

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u javnoj nabavi

4. veljača 2014. u 0:00
Člankom 5c. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (<Narodne novine> broj 110/07, 125/08) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog i nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:
Člankom 5c. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (<Narodne novine> broj 110/07, 125/08) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog i nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:
Brodsko-posavska županija : 4. sjednica ŽS: Usvojen županijski  proračun za 2014.

4. sjednica ŽS: Usvojen županijski proračun za 2014.

18. prosinac 2013. u 11:30
U Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održana je 4. sjednica Županijske skupštine. Predloženi dnevni red sadrži 24 točke. Na samom početku ustanovljeno je da postoji kvorum, 40 vijećnika od ukupno 42 je nazočilo sjednici.
Brodsko-posavska županija : ZAKLJUČCI o usvajanju Izvješća o stanju gospodarstva Brodsko-posavske županije s prijedlozima mjera

ZAKLJUČCI o usvajanju Izvješća o stanju gospodarstva Brodsko-posavske županije s prijedlozima mjera

30. listopad 2013. u 11:49
Županijska skupština konstatira da je županijsko gospodarstvo u iznimno teškom stanju i da je većina ekonomskih pokazatelja negativna što se neposredno i negativno odražava na socijalno stanje građana.
Brodsko-posavska županija : Održana 3. sjednica Županijske skupštine

Održana 3. sjednica Županijske skupštine

29. listopad 2013. u 15:58
Sjednicu je obilježila rasprava o aktualnom stanju u gospodarstvu, obrtništvu, poljoprivredi i industriji
Brodsko-posavska županija : Održana 2. Sjednica županijske skupštine

Održana 2. Sjednica županijske skupštine

12. rujan 2013. u 14:15
Utvrđivanjem dnevnog reda o radu 1. Sjednice Županijske skupštine i nakon verifikacije mandata zamjeniku člana Županijske skupštine Šerifu Isakoviću, te svečane prisege tri vijećnika Ružice Vidaković, Ivice Jerkovića i Šerifa Isakovića,
Utvrđivanjem dnevnog reda o radu 1. Sjednice Županijske skupštine i nakon verifikacije mandata zamjeniku člana Županijske skupštine Šerifu Isakoviću, te svečane prisege tri vijećnika Ružice Vidaković, Ivice Jerkovića i Šerifa Isakovića,
Brodsko-posavska županija : Zaključci sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Zaključci sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

25. kolovoz 2012. u 0:00
U ponedjeljak, 7. prosinca 2009. godine održana je 1. sjednica novo ustrojenog skupštinskog tijela-Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije, pod predsjedanjem Zdravka Sočkovića, predsjednika Odbora
U ponedjeljak, 7. prosinca 2009. godine održana je 1. sjednica novo ustrojenog skupštinskog tijela-Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije, pod predsjedanjem Zdravka Sočkovića, predsjednika Odbora
Brodsko-posavska županija : Usvojen proračun za 2012.

Usvojen proračun za 2012.

21. prosinac 2011. u 0:00
Na 18. sjednici Županijske skupštine koja je održana 20. prosinca uz 20 točaka dnevnog reda uz aktualni sat i kadrovska pitanja, najznačajnije su bile Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna BPŽ za 2011., prijedlozi Programa javnih potreba u 2012. godini ustanova i institucija koje se financiraju iz Proračuna BPŽ, te svakako rasprava i usvajanje prijedloga Proračuna Brodsko-posavske županije za 2012. godinu, što je obrazložio Ivan Lukić pročelnik Upravnog odjela za financije:
Na 18. sjednici Županijske skupštine koja je održana 20. prosinca uz 20 točaka dnevnog reda uz aktualni sat i kadrovska pitanja, najznačajnije su bile Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna BPŽ za 2011., prijedlozi Programa javnih potreba u 2012. godini ustanova i institucija koje se financiraju iz Proračuna BPŽ, te svakako rasprava i usvajanje prijedloga Proračuna Brodsko-posavske županije za 2012. godinu, što je obrazložio Ivan Lukić pročelnik Upravnog odjela za financije:
Brodsko-posavska županija : Završeno 4. zasjedanjeŽupanijske skupštine

Završeno 4. zasjedanjeŽupanijske skupštine

9. ožujak 2011. u 0:00
Usvajanjem Zapisnika sa 3. sjednice u ponedjeljak 23. studenog započelo je zasjedanje 4. Županijske skupštine Brodsko-posavske županije....
Usvajanjem Zapisnika sa 3. sjednice u ponedjeljak 23. studenog započelo je zasjedanje 4. Županijske skupštine Brodsko-posavske županije...
Brodsko-posavska županija : Na današnjoj sjednici Županijske skupštine usvojen Proračun za 2011.

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine usvojen Proračun za 2011.

16. prosinac 2010. u 0:00
Slavonski Brod (16.prosinac 2010.) Županijska skuština pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića uz osam prihvaćenih amandmana (teških oko 500 tisuća kuna) večinom glasova usvojila je Proračun Brodsko-posavske županije za 2011. godinu.
Slavonski Brod (16.prosinac 2010.) Županijska skuština pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića uz osam prihvaćenih amandmana (teških oko 500 tisuća kuna) večinom glasova usvojila je Proračun Brodsko-posavske županije za 2011. godinu.
Brodsko-posavska županija : Aktualni sat Županijske skupštine

Aktualni sat Županijske skupštine

16. prosinac 2010. u 0:00
Županijska skupština održana 16. prosinca počela je kao i uvijek Aktualnim satom
Županijska skupština održana 16. prosinca počela je kao i uvijek Aktualnim satom
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

24. studeni 2010. u 0:00
U utorak 23. studenog pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića, održana je 11. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici raspravljali o opširnom dnevnom redu sa više od 20 točaka. Nakon dvosatnog aktualnog sata vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog rebalansa proračuna za 2010. godinu. Proračun je kako je naglasio Ivo Lukić, pročelnik Upravnog odjela za financije na prihodovnoj strani smanjen za 7,8 milijuna kuna,a umjesto prošle godine predviđenih rashoda od 157,8 milijuna kuna, rebalansom su rashodi smanjeni na 145,1 milijun kuna. U nastavku rada Skupštine usvojeni su za ovu godinu i prateći prijedlozi programa javnih potreba u području obrazovanja, športa, kulture, zdravstva i socijalne skrbi. Usvojena su i devetomjesečna izvješća o radu u ovoj godini te program rada za slijedeću godinu institucija i ustanova koje se u cijelosti ili djelomično financiraju iz županijskog proračuna. Skupština je donijela odluku o osnivanju trgovačkog društva Centara za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije, i prijedlog da privremeni direktor bude Zdravko Sauerborn, dip iur. Isto tako prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije a imenovana je i privremena ravnateljica Zavoda u osobi Jelene Adrović, dipl.iur. Viječnici Županijske skupštine dali su i suglasnost za nastavak distribucije plina na dijelu distribucijskog područja Slavonski Brod( na području općina Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci i Velika Kopanica).
U utorak 23. studenog pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića, održana je 11. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici raspravljali o opširnom dnevnom redu sa više od 20 točaka. Nakon dvosatnog aktualnog sata vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog rebalansa proračuna za 2010. godinu. Proračun je kako je naglasio Ivo Lukić, pročelnik Upravnog odjela za financije na prihodovnoj strani smanjen za 7,8 milijuna kuna,a umjesto prošle godine predviđenih rashoda od 157,8 milijuna kuna, rebalansom su rashodi smanjeni na 145,1 milijun kuna. U nastavku rada Skupštine usvojeni su za ovu godinu i prateći prijedlozi programa javnih potreba u području obrazovanja, športa, kulture, zdravstva i socijalne skrbi. Usvojena su i devetomjesečna izvješća o radu u ovoj godini te program rada za slijedeću godinu institucija i ustanova koje se u cijelosti ili djelomično financiraju iz županijskog proračuna. Skupština je donijela odluku o osnivanju trgovačkog društva Centara za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije, i prijedlog da privremeni direktor bude Zdravko Sauerborn, dip iur. Isto tako prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije a imenovana je i privremena ravnateljica Zavoda u osobi Jelene Adrović, dipl.iur. Viječnici Županijske skupštine dali su i suglasnost za nastavak distribucije plina na dijelu distribucijskog područja Slavonski Brod( na području općina Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci i Velika Kopanica).
Brodsko-posavska županija : Usvojen županijski Proračun za 2009. godinu

Usvojen županijski Proračun za 2009. godinu

12. prosinac 2009. u 0:00
Slavonski Brod 11. prosinca 2008. Sa 30 glasova "ZA" i 12 suzdržanih, na današnjoj 29. sjednici Županijske skupštine usvojen je Prijedlog proračuna za 2009. godinu.
Slavonski Brod 11. prosinca 2008. Sa 30 glasova "ZA" i 12 suzdržanih, na današnjoj 29. sjednici Županijske skupštine usvojen je Prijedlog proračuna za 2009. godinu.
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :