Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži

Samouprava

Objavljeno: 22.9.2015. u 15:42
Prikaza: 1759

Održana 15. Sjednica županijske skupštine

Samouprava : Održana 15. Sjednica županijske skupštine

 

Usvajanjem Zapisnika o radu prošle sjednice Županijske skupštine kao i prihvaćenjem Dnevnog reda današnje, 22. rujna u 9,00 sati s radom je započela 15. Sjednica županijske skupštine Brodsko-posavske županije.

Donosimo pregled Aktualnog sata:

PITANJE : MIRKO DUSPARA (GB):

1.Što županija i ŽUC učiti po pitanju povećanju prometne sigurnosti učenika OŠ „Bogoslav Šulek", odnosno učenika na području Bukovlja i Vranovaca?

ODGOVOR: ŽUPAN DANIJEL MARUŠIĆ

1. Županija će na zajedničkom sastanku s ravnateljem ŽUC-a i načelnikom općine pokušati iznaći rješenje.

PITANJA: MARIO PEJIĆ (GB)

1. U kojoj je fazi izgradnja autobusnih ugibališta na području Općine Klakar?

2. Ima li županija u planu asfaltiranje cesta između naselja Zdenci u općini Podcrkavlje i Brčino u Općini Sibinj u dužini nekoliko kilometara?

ODGOVOR: ANTUN DUKIĆ (ŽUC)

1. U naselju Ruščica nakon izgradnje kružnog toka, u tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole kao i u naselju Klakar

2. U naselju Zdenci problem su neriješeni imovinsko –pravni odnosi, a u tom naselju najviše prometuju „Hrvatske šume" koje doprinose devastaciji spomenute ceste, a od kojih, za njenu obnovu nisu dobivena nikakva sredstva.

PITANJA: JOSIP MARUNICA (GB)

1.Da li je poništenje natječaja za izbor ravnatelja Doma zdravlja i imenovanje v.d. ravnatelja Ljekarni i Zavoda za hitnu medicinu, naznaka da Brodsko-posavsku županiju preuzima Hrvatski blok?

2. Konstatacija: Tjednik „Posavska Hrvatska" primaju vijećnici ŽS, općinski vijećnici i predsjednici mjesnih odbora, a unatoč novim provedenim izborima za predsjednike mjesnih odbora, neki „stari" predsjednici i dalje je primaju i u nekoliko primjeraka, uz činjenicu da se dotični tjednik financira sredstvima iz županijskog proračuna.

ODGOVOR: ŽUPAN DANIJEL MARUŠIĆ

1.Već na prošloj sjednici ŽS vijećniku je odgovoreno kako se ne radi o smjeni, već o završetku mandata dotadašnjih ravnatelja. Ustanove rade po zakonu i Upravna vijeća funkcioniraju sukladno tome, a upravo u njihovoj ingerenciji su i natječaji za izbor novih ravnatelja. Detaljan odgovor vijećik će dobiti u pisanom obliku.

PITANJA: DAMIR KLAIĆ (GB)

1.Da li je izdana uporabna dozvola za rekonstrukciju Osnovne škole u Gundincima, odnosno da li su učenici započeli novu školsku godinu u novim prostorima, te koliko je evidentirano kašnjenje radova izvođača na tom objektu?

2.Do kuda je stigao projekt Regionalnog odlagališta otpada u Šaguljama?

ODGOVORI:

Vijećniku će biti odgovoreno u pisanom obliku

PITANJA: MIHAJLA ŠUNIĆ (HDZ)

1.Koji su trenutno otvoreni natječaji Ministarstva i EU fondova za javni sektor?

ODGOVOR. V.D. PROČELNICE UO ZA RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE

1.Trenutno su otvoreni natječaji Fonda za sufinanciranje provedbe projekata na lokalnoj i regionalnoj razini, natječaj Ministarstva zdravlja ulaganja u zdravstvenu zaštitu na primanoj razini, Program revitalizacije prostora Ministarstva poduzetništva i obrta, te Pilot projekt energetske obnove zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i i obrazovanja.

PITANJE: DAMIR PRINCIP (HDZ)

1.Kada će zapadni dio Brodsko-posavske županije biti do kraja razminiran?

ODGOVOR PROČELNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA MIROSLAV JARIĆ

 

1.Temeljem nedavno potpisanog ugovora između Hrvatskog centra za razminiranje, Brodsko-posavske županije i tvrtke koja će obavljati poslove razminiranja poljoprivrednih zemljišta, te Plana humanog razminiranja, kompletno područje Brodsko – posavske županije bit će u potpunosti razminirano do kraja tekuće godine.

PITANJE: RUŽA VIDOVIĆ (HDZ)

1.Koji projekti koje je Brodsko-posavska županija na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske učinkovitosti su prihvaćeni za sufinanciranje?

ODGOVOR: PROČELNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA MIROSLAV JARIĆ

1.Dotični projekti su Energetska obnova zgrada i to maksimalno 2 projekta koja su oba prošla na natječaju i to za zgradu Brodsko-posavske županije kao i dislociranih prostora u zgradi „Projektbiroa". Iznos radova je 1.400.000,00kn. po projektu. Također, županija je „prošla" i na natječaju za Akcijski plan energetske učinkovitosti za 2016. godinu koji će vijećnici dobiti na usvajanje.

PITANJE: ZLATKO BUNJEVAC (HSS)

1.Da li se na području Brodsko-posavske županije vrše pripreme za moguću eskalaciju izbjegličke krize i na ovo područje?

ODGOVOR: ZAMJENIK ŽUPANA DAVOR VLAOVIĆ

1.U susret najnovijem razvoju situacije vezane uz izbjegličku krizu, odnosno migraciju stanovništva iz bliskoistočnih zemalja, održana je pripremna sjednica Stožera za zaštitu i spašavanja BPŽ na kojoj su utvrđene daljnje mjere postupanja svih institucija u njenom sastavu, iako s državne razine nisu pristigle nikakve smjernice za daljnje postupanje.

PITANJE: ANITA KLADARIĆ (HDZ)

1.Sukladno predloženom amandmanu za preusmjeravanje sredstava za plaće djelatnika u Spomen galeriji Ivana Meštorvića u Vrpolju koji bi, spajanjem ustanova, postala dostupna za stipendiranje učenika i studenata, što se učinilo po tom pitanju? Pošto je jedna od točaka ŽS imenovanje novog ravnatelja te ustanove, evidentno je da se od takvog scenaija odutalo, te što su motivi za donošenje takve odluke?

ODGOVOR: ŽUPAN DANIJEL MARUŠIĆ:

1.Preduvijeti za spajanje ovih institucija su suglasnosti Ministarstva kulture i pratećih institucija koje se , temeljem upita BPŽ, razmatraju još od lipnja i na njih do sada nema odgovora, stoga je nemoguće pokrenuti dotični postupak. S druge strane, zakonske odredbe o ustanovama nalažu da se u roku od godine dana imenuje ravnatelj.

PITANJA: BORISLAV KOVAČEVIĆ (SDP)

1.Zbog izgradnje podvožnjaka u Osječkoj ulici u Slavonskom Brodu značajan dio prometa preusmjeren je preko pružnog prijelaza na Klisu kroz Gornju Vrbu i Ulicu Sv.Lovre, a koji ujedno vodi do luke Brod i Silosa. Da lie će se ići u sanaciju ovog prijelaza s obzirom da se nalazi na županijskoj cesti'

2.Koliko Brodsko-posavska županija izdvaja sredstava na obilježavanje blagdana vjerskih zajednica i obnovu sakralnih objekata?

3.Kako nije bio zadovoljan odgovorom na pitanja s prošle sjednice ŽS, vijećnik je opetovano pitao da li županijsko vodstvo ima podatak koliko je aktualna Vlada RH uložila u razvoj županije, te da li se župan slaže s izjavom da je ista Vlada najviše uložila u BPŽ?

ODGOVORI: ANTUN DUKIĆ (ŽUC)

1.Od 2012. godine ta dionica je u nadležnosti Grada Slavonskog Broda, a ne ŽUC-a.

2.vijećniku će biti odgovoreno pismenim putem

ODGOVOR : ŽUPAN DANIJEL MARUŠIĆ:

3.Brojni projekti koje je aktualna Vlada realizirala započeti su još u mandatu prošle Vlade tako da je teško govoriti o konkretnim brojkama i zaslugama , a kako komunikacija sa sadašnjom Vladom gotovo da i ne postoji teško je imati uvid u učinjeno.

PITANJE: IGOR SAFUNĐIĆ (SDP)

1. Ponovno postavlja pitanje, koji su problemi pri dogradnji Doma za starije i nemoćne u Slavonskom Brodu?

ODGOVOR: PROČELNICA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB KLARA ŠĆUKA

1.Projekt je u provedbi i projektna dokumentacija je pripremljena, no zastoj je nastao zbog dugog čekanja na izdavanje potrebnih dozvola koje su u ingerenciji Grada Slavonskog Broda.

PITANJE: RADE BOSANAC (SDP)

1.Kada će biti pokošena površina uz cestu 42-10 u dužini 40 km koja vodi od Slavonskog Broda do Sikirevaca?

ODGOVORI: ANTUN DUKIĆ (ŽUC)

1. Do sada su već izvršene dvije košnje na svim najprometnijim županijskim cestama a izdan je nalog i za treću.

PITANJE: BOŽIDAR BOSANČIĆ (HDSSB)

1.Što je županija učinila, a što čini po pitanju naplate koncesije za vodu u Općini Sikirevci u kojoj je vodocrpilište s obzirom da je nastali dug prema toj općii preko 87.000 kn?

2.S obzirom na činjenicu da je zabilježen velik broj odlazaka obitelji iz Brodsko-posavske županije a samim time i osnovnoškolaca i srednjoškolaca, koliki je broj ispisane djece iz navedenih škola na području županije?

3.nastavno na prethodno pitanje, da li zbog smanjenja broja učenika nastaju „tehnološki viškovi" u školama?

ODGOVORI:

ZAMJENIK ŽUPANA DAVOR VLAOVIĆ

1. Istočni regionalni vodovod je u ingerenciji Hrvatskih voda, stoga se općina Sikirevci treba obratiti njima, dok će županija u okviru svojih mogućnosti posredovati pri rješavanju ovog problema

V.D. PROČELNICE UO ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU ANICA VUKAŠINOVIĆ

2.Nakon prvog tjedna nastave u BPŽ se iz osnovnih škola ispisalo 143 učenika, a iz srednjih 150 učenika.

3.Sukladno gore navedenim statistikama, nastali su određeni tehnološki viškovi, koji su trenutno raspoređeni poškolama gdje za to ima potrebe.

PITANJA: DUBRAVKO KOLUNĐIĆ (HDSSB

1.Kada će se započeti s rekonstrukcijama cesta Malino – Slavonski Kobaš i Jaruge – Crno Selo?

2.Da li će županija pomoći Antunu Novakoviću s obzirom na izvrsne ostvarene sportske uspjehe?

ODGOVORI: ANTUN DUKIĆ (ŽUC)

1.Na cesti Malino – Slavonski Kobaš, ŽUC je izvršio procjenu štete nastale uslijed poplava, a Hrvatske ceste, Odlukom Vlade RH će vršiti financiranje i provedbu javnog natječaja za izbor izvođača radova rekonstrukcije. Za rekonstrukciju ceste Jaruge – Crno Selo, javni natječaj za izvođenje radova bit će raspisan idući tjedan.

ODGOVOR : ŽUPAN DANIJEL MARUŠIĆ

2.Čestitajući na izvrsnim rezultatima, valja istaći da je županija u ovu svrhu, u okviru svojih mogućnosti pomagala i Antunu i drugim sportašima koji su postizali vrhunske rezultate. No, kako njegovi uspjesi nadilaze okvire županije, očekuje se i pomoć Hrvatskog olimpijskog saveza.

PITANJE: DAMIR JAPUNĐIĆ (HDSSB)

1.Zašto se pri odabiru pripravika za poslove u Hrvatskim šumama nije u obzir uzimala blizina stanovanja, pa su tako poslove u na području Brodsko-posavske županije posao dobivali ljudi iz drugih županija što u konačnici povećava troškove prijevoza na račun poreznih obveznika?

ODGOVOR: ZAMJENIK ŽUPANA DAVOR VLAOVIĆ

1.Kako smo i sami o spomenutom natječaju bili obaviješteni samo putem medija, nadležnim institucijama uputit ćemo upit za obrazloženje takvih rezultata javnog natječaja.

PITANJE: VLATKO KRZNARIĆ (HSP AS)

1.Kada će biti uplaćene naknade za mrtvozorništvo?

ODGOVOR ŽUPAN DANIJEL MARUŠIĆ

1.Sukladno dinamici punjenja proračuna, postoje određena kašnjenja u plaćanjima, no za spomenutu djelatnost sredstva su isplaćena jučer (21. rujna 2015.)

PITANJE: TOMISLAV VLAJNIĆ (HSP AS)

1.Zbog novonastalih momenata u financijskom poslovanju brodske Bolnice, znači li to da će ista nakon sanacijskog perioda biti vraćena županiji na upravljanje u još većim dugovima?

2.Da li županija može pomoći projektu neprofitnog radija FM 92 u budućem poslovanju?

ODGOVOR: PROČELNICA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB KLARA ŠĆUKA

1.Opravdana je bojazan, a o tome se već raspravljalo, da će brojne bolnice nakon sanacije biti vraćene osnivačima na upravljanje u još većim dugovima.

2.Temeljem javnog natječaja Brodsko-posavske županije za sufinaciranje medija, radio FM92 dobio je određenu, doduše, skromnu pomoć. Kroz druge vidove, županija će nastojati pomoći im u budućem poslovanju.

PITANJE: ANTE JUKIĆ (HSS)

1.Kada će se skupštinski materijali distribuirati isključivo u digitalnom obliku?

2. 2011 godine opća bolnica NG donirala je svoje zemljište Zavodu za javno zdravstvo uz uvjet da se na tom području naprave prostorije za Hitnu medicinu. Zašto hitna medicina još uvijk nije preselila u nove prostore iako postoji uporabna dozvola?

ODGOVOR: PROČELNICA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB KLARA ŠĆUKA

1.Kontinuirano se radilo na ostvarenju spomenutog projekta, a u kontaktu s novim ravnateljem Hitne medicinske pomoći u NG, dogovoreno je da će idući tjedan doći i do fizičkog preseljenja u nove prostore.

PITANJE MARTIN MILOLOŽA (NEZAVISNI)

1.Da li se ime Žarka Manjakasa poginulog hrvatskog branitelja s područja Brodski Stupnik može uvrstiti na već postojeći spomenik u tom mjestu?

ODGOVOR: ŽUPAN DANIJEL MARUŠIĆ

1. Županija će poduzeti sve potrebne radnje kako bi s i to ime uvrstilo na spomenik poginulim braniteljima.

 

Pod točkom Kadrovska pitanja a sukladno članku 124, st 2. tajnim glasovanjem proveden je izbor dodatnih 4 članica/člana i zamjenica/zamjenika člana Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije.

Od 36 glasačkih listića utvrđeno je da su samo 2 nevažeća te su za članove izbrani Sanela Marunica i njezina zamjenica ivana Mijić sa 23 glasa, te Josip Vujčić i njegov zamjenik Danijel Žajdik sa 24 glasa. Naknadno će biti raspisan Javni natječaj za izbor još dva člana Savjeta.


Pod ovom točkom nakon ponovljenog glasovanja koje je, temeljem članka 128 Poslovnika o radu županijske skupštine zatražio predsjednik Pero Ćosić, sa  23 glasa za, 4 protiv i 2 suzdržana glasa  za novu ravnateljicu Spomen Galerije Ivana Meštrovića u Vrpolju izabrana je dosadašnja v.d. ravnateljice te ustanove Suzana  Bilić Vardić.

 

U nastavku Sjednice, a uz prethodnu raspravu usvojene su slijedeće točke:


3.Izvješće o radu župana Brodsko-posavske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2015.

4.Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske županije u 2014. godini s dostupnim pokazateljima za 2015.

5.Izvješće o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim rashodima i izdacima Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine s Prijedlogom polugodišnjeg obračuna proračuna

6.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za izdavanje zadužnice Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

7.Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije za razdoblje 2008. – 2015. godina i Prikaz stanja za 2014. godinu

8.Informacija o provedbi Projekta "Neposredna potpora integraciji učenika s teškoćama u redovne razredne odjele"

9.Informacija o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana zlouporabe droga na području Brodsko-posavske županije u 2014. godini

10.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu sredstava za rashode na nefinancijskoj imovini Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2015. godini

11.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2015. godini na području Brodsko-posavske županije

12.Prijedlog za osnivanje Trgovačkog društva Slavonska mreža d.o.o. – drugo čitanje

13.Prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Brodsko-posavske županije za razdoblje 2015. – 2020. godina

 

 


 

Ostali članci
Brodsko-posavska županija : Održana  8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

14. svibanj 2018. u 9:53
Slavonski Brod, 14. svibnja 2018. 9,00 sati Usvajanjem Dnevnog reda današnje kao i Zapisnika o radu prošle, započela je s radom 8. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. U tijeku je Aktualni sat u sklopu kojeg vijećnici postavljaju pitanja iz djelokruga rada žu
Brodsko-posavska županija : Održana  6. sjednica Županijske skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

27. veljača 2018. u 14:54
Slavonski Brod, 27. veljače 2018. Usvajanjem Dnevnog reda uz nadopunu 2. točke podtočkom c (imenovanje v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja) na prijedlog v.d. pročelnice za obrazovanje, šport i kulturu Anice Vukašinović, kao i usvajanjem Zapisnika o radu prošle Sjednice, sa r
Brodsko-posavska županija : Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s temom Europske povelje o ravnopravnosti  spolova

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova s temom Europske povelje o ravnopravnosti spolova

14. veljača 2018. u 11:59
Slavonski Brod 14. veljače 2018. 3. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova BPŽ, održana je danas u maloj vijećnici županijske uprave koju je vodila predsjednica predsjednica Povjerenstva Zdenka Bošnjak.
Brodsko-posavska županija : Izabrani suci porotnici za mladež

Izabrani suci porotnici za mladež

24. siječanj 2018. u 11:50
Slavonski Brod, 24. sijčnja 2018. Županijska skupština Brodsko-posavske županije donijela je 20. prosinca 2017. godine Odluku o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Zakon o sudovima propisuje postupak imenovanja na način da suce porotnike općinskih, trgo
Brodsko-posavska županija : Imenovani suci porotnici

Imenovani suci porotnici

7. studeni 2016. u 13:15
Brodsko-posavska županija : 19. Sjednica Županijske skupštine

19. Sjednica Županijske skupštine

23. svibanj 2016. u 11:09
Brodsko-posavska županija : 17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

17. sjednica Županijske skupštine - usvojen proračun za 2016.

21. prosinac 2015. u 19:06
usvojen proračun za 2016.
Brodsko-posavska županija : Održana 16.sjednica Županijske skupštine

Održana 16.sjednica Županijske skupštine

25. studeni 2015. u 16:57
Usvajanjem Zapisnika o radu prošle sjednice Županijske skupštine kao i prihvaćenjem Dnevnog reda današnje, 25. studenog u 9,00 sati s radom je započela 16. Sjednica županijske skupštine Brodsko-posavske županije.
Brodsko-posavska županija : O izgradnji  zimskog kampa raspravljalo i predsjedništvo Županijske skupštine

O izgradnji zimskog kampa raspravljalo i predsjedništvo Županijske skupštine

14. listopad 2015. u 11:47
Ranije najavljena Sjednica predsjedništva županijske skupštine održana je jutros s početkom u 9 sati, a njena glavna tema bila je aktualna situacija oko osnivanja zimskog kampa za migrante u Slavonskom Brodu.
Brodsko-posavska županija : 14. Sjednica  Županijske skupštine

14. Sjednica Županijske skupštine

29. lipanj 2015. u 16:56
Donosimo pregled Aktualnog sata
Brodsko-posavska županija : Obavjest za medije HZŽ: Pet županija zaslužilo priznanja za transparentnost proračuna

Obavjest za medije HZŽ: Pet županija zaslužilo priznanja za transparentnost proračuna

18. lipanj 2015. u 10:08
Institut za javne financije predstavio je u srijedu, 17. lipnja u Zagrebu rezultate sveobuhvatnog istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina, a posebna priznanja kao najbolje ocijenjene jedinice regionalne samouprave zaslužile su Brodsko-posavska, Krapinsk
Brodsko-posavska županija : Brodsko-posavskoj županiji najviša ocjena za transparentnost

Brodsko-posavskoj županiji najviša ocjena za transparentnost

17. lipanj 2015. u 13:19
Institut za javne financije predstavio je danas rezultate velikog istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica. Po prvi puta je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Hrvatskoj. Premda se otvorenost (transparentnost) proračuna lokalnih jedinica s vremenom poboljšav
Brodsko-posavska županija : Završena 12. sjednica Županijske skupštine

Završena 12. sjednica Županijske skupštine

8. travanj 2015. u 14:52
Na današnjoj 12. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije koja je s radom započela u 9,00 sati, nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja Zapisnika o radu prošle sjednice prešlo se na Aktualni sat. Vijećnici su i ovaj puta postavili brojna pitanja iz djelokruga lokalne
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

26. veljača 2015. u 12:49
Jučer je održana 11. Sjednica Županijske skupštine. Nakon usvajanja zapisnika o radu prošle Sjednice i prihvaćanja Dnevnog reda Sjednica je započela uobičajenim Aktualnim satom na kojem su vijećnici postavljali pitanja iz djelokruga županije.
Brodsko-posavska županija : Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

Održana 10. sjednica Županijske skupštine - usvojen Proračun za 2015. godinu

16. prosinac 2014. u 18:50
Na današnjoj sjednici Županijske skupštine sa većinom od 33 glasa „ZA“, 5 glasova „PROTIV“ i jednim suzdržanim usvojen je Proračun za 2015. godinu. Proračun u iznosu od212.236.778,13 kuna je usvojen je s 2 amandmana Nezavisne liste dr. Mirka Duspare, te s tri od ukupno devet pred
Brodsko-posavska županija : 10. Sjednica županijske skupštine - Aktualni sat

10. Sjednica županijske skupštine - Aktualni sat

16. prosinac 2014. u 17:34
Usvajanjem zapisnika o radu prošle, kao i Dnevnog reda današnje, s radom je, u 9 sati započelo zasjedanje 10. sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske županije.

Sažeti prikaz Proračuna BPŽ za 2015. godinu

15. prosinac 2014. u 13:46
U susret sutrašnjoj sjednici Županijske skupštine u prilogu donosimo sažeti prikaz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2015. godinu.
Brodsko-posavska županija : Održana 8. sjednica Županijske skupštine

Održana 8. sjednica Županijske skupštine

15. srpanj 2014. u 9:47
Na početku sjednice, predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić utvrdio je da je nazočno 35 od 42 vijećnika te time potvrdio valjani kvorum. Prihvaćen je prijedlog te je većinom glasova vijećnika skinuta točka br. 8 s dnevnog reda, pod nazivom „Odluka o izmjenama i dopunama
Brodsko-posavska županija : Održana 7. sjednica Županijske skupštine

Održana 7. sjednica Županijske skupštine

10. lipanj 2014. u 16:15
7. sjednica Županijske skupštine započela je s radom, kako je prethodno i najavljeno, u 9:00 sati. Nakon usvajanja Dnevnog reda i Zapisnika o radu prošle sjednice, prešlo se na prvu točku Dnevnog reda, Aktualni sa, koji je i ovaj puta obilježio veliki broj vijećničkih pitanja
Brodsko-posavska županija : Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Održana 6. sjednica Županijske skupštine

9. travanj 2014. u 14:57
Jutros je započela sa radom 6. sjednica Županijske skupštine čiji dnevni red, ovaj puta, broji ukupno 30 točaka, plus podtočke, čime broj raste na 42. Na samom početku sjednice, nekoliko vijećnika je izrazilo primjedbe na dužinu dnevnog reda. Ipak, dnevni red je, od ukupno 40 naz
Brodsko-posavska županija : Tematska skupština Brodsko-posavske županije

Tematska skupština Brodsko-posavske županije

17. veljača 2014. u 13:37
Kako je i ranije najavljeno, u tijeku je tematska sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije, na kojoj se razmatraju dvije točke dnevnog reda:
Brodsko-posavska županija : Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u javnoj nabavi

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u javnoj nabavi

4. veljača 2014. u 0:00
Člankom 5c. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (<Narodne novine> broj 110/07, 125/08) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog i nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:
Člankom 5c. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (<Narodne novine> broj 110/07, 125/08) propisano je da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog i nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:
Brodsko-posavska županija : 4. sjednica ŽS: Usvojen županijski  proračun za 2014.

4. sjednica ŽS: Usvojen županijski proračun za 2014.

18. prosinac 2013. u 11:30
U Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održana je 4. sjednica Županijske skupštine. Predloženi dnevni red sadrži 24 točke. Na samom početku ustanovljeno je da postoji kvorum, 40 vijećnika od ukupno 42 je nazočilo sjednici.
Brodsko-posavska županija : ZAKLJUČCI o usvajanju Izvješća o stanju gospodarstva Brodsko-posavske županije s prijedlozima mjera

ZAKLJUČCI o usvajanju Izvješća o stanju gospodarstva Brodsko-posavske županije s prijedlozima mjera

30. listopad 2013. u 11:49
Županijska skupština konstatira da je županijsko gospodarstvo u iznimno teškom stanju i da je većina ekonomskih pokazatelja negativna što se neposredno i negativno odražava na socijalno stanje građana.
Brodsko-posavska županija : Održana 3. sjednica Županijske skupštine

Održana 3. sjednica Županijske skupštine

29. listopad 2013. u 15:58
Sjednicu je obilježila rasprava o aktualnom stanju u gospodarstvu, obrtništvu, poljoprivredi i industriji
Brodsko-posavska županija : Održana 2. Sjednica županijske skupštine

Održana 2. Sjednica županijske skupštine

12. rujan 2013. u 14:15
Utvrđivanjem dnevnog reda o radu 1. Sjednice Županijske skupštine i nakon verifikacije mandata zamjeniku člana Županijske skupštine Šerifu Isakoviću, te svečane prisege tri vijećnika Ružice Vidaković, Ivice Jerkovića i Šerifa Isakovića,
Utvrđivanjem dnevnog reda o radu 1. Sjednice Županijske skupštine i nakon verifikacije mandata zamjeniku člana Županijske skupštine Šerifu Isakoviću, te svečane prisege tri vijećnika Ružice Vidaković, Ivice Jerkovića i Šerifa Isakovića,
Brodsko-posavska županija : Zaključci sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Zaključci sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

25. kolovoz 2012. u 0:00
U ponedjeljak, 7. prosinca 2009. godine održana je 1. sjednica novo ustrojenog skupštinskog tijela-Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije, pod predsjedanjem Zdravka Sočkovića, predsjednika Odbora
U ponedjeljak, 7. prosinca 2009. godine održana je 1. sjednica novo ustrojenog skupštinskog tijela-Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije, pod predsjedanjem Zdravka Sočkovića, predsjednika Odbora
Brodsko-posavska županija : Usvojen proračun za 2012.

Usvojen proračun za 2012.

21. prosinac 2011. u 0:00
Na 18. sjednici Županijske skupštine koja je održana 20. prosinca uz 20 točaka dnevnog reda uz aktualni sat i kadrovska pitanja, najznačajnije su bile Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna BPŽ za 2011., prijedlozi Programa javnih potreba u 2012. godini ustanova i institucija koje se financiraju iz Proračuna BPŽ, te svakako rasprava i usvajanje prijedloga Proračuna Brodsko-posavske županije za 2012. godinu, što je obrazložio Ivan Lukić pročelnik Upravnog odjela za financije:
Na 18. sjednici Županijske skupštine koja je održana 20. prosinca uz 20 točaka dnevnog reda uz aktualni sat i kadrovska pitanja, najznačajnije su bile Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna BPŽ za 2011., prijedlozi Programa javnih potreba u 2012. godini ustanova i institucija koje se financiraju iz Proračuna BPŽ, te svakako rasprava i usvajanje prijedloga Proračuna Brodsko-posavske županije za 2012. godinu, što je obrazložio Ivan Lukić pročelnik Upravnog odjela za financije:
Brodsko-posavska županija : Završeno 4. zasjedanjeŽupanijske skupštine

Završeno 4. zasjedanjeŽupanijske skupštine

9. ožujak 2011. u 0:00
Usvajanjem Zapisnika sa 3. sjednice u ponedjeljak 23. studenog započelo je zasjedanje 4. Županijske skupštine Brodsko-posavske županije....
Usvajanjem Zapisnika sa 3. sjednice u ponedjeljak 23. studenog započelo je zasjedanje 4. Županijske skupštine Brodsko-posavske županije...
Brodsko-posavska županija : Na današnjoj sjednici Županijske skupštine usvojen Proračun za 2011.

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine usvojen Proračun za 2011.

16. prosinac 2010. u 0:00
Slavonski Brod (16.prosinac 2010.) Županijska skuština pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića uz osam prihvaćenih amandmana (teških oko 500 tisuća kuna) večinom glasova usvojila je Proračun Brodsko-posavske županije za 2011. godinu.
Slavonski Brod (16.prosinac 2010.) Županijska skuština pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića uz osam prihvaćenih amandmana (teških oko 500 tisuća kuna) večinom glasova usvojila je Proračun Brodsko-posavske županije za 2011. godinu.
Brodsko-posavska županija : Aktualni sat Županijske skupštine

Aktualni sat Županijske skupštine

16. prosinac 2010. u 0:00
Županijska skupština održana 16. prosinca počela je kao i uvijek Aktualnim satom
Županijska skupština održana 16. prosinca počela je kao i uvijek Aktualnim satom
Brodsko-posavska županija : Održana 11. sjednica Županijske skupštine

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

24. studeni 2010. u 0:00
U utorak 23. studenog pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića, održana je 11. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici raspravljali o opširnom dnevnom redu sa više od 20 točaka. Nakon dvosatnog aktualnog sata vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog rebalansa proračuna za 2010. godinu. Proračun je kako je naglasio Ivo Lukić, pročelnik Upravnog odjela za financije na prihodovnoj strani smanjen za 7,8 milijuna kuna,a umjesto prošle godine predviđenih rashoda od 157,8 milijuna kuna, rebalansom su rashodi smanjeni na 145,1 milijun kuna. U nastavku rada Skupštine usvojeni su za ovu godinu i prateći prijedlozi programa javnih potreba u području obrazovanja, športa, kulture, zdravstva i socijalne skrbi. Usvojena su i devetomjesečna izvješća o radu u ovoj godini te program rada za slijedeću godinu institucija i ustanova koje se u cijelosti ili djelomično financiraju iz županijskog proračuna. Skupština je donijela odluku o osnivanju trgovačkog društva Centara za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije, i prijedlog da privremeni direktor bude Zdravko Sauerborn, dip iur. Isto tako prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije a imenovana je i privremena ravnateljica Zavoda u osobi Jelene Adrović, dipl.iur. Viječnici Županijske skupštine dali su i suglasnost za nastavak distribucije plina na dijelu distribucijskog područja Slavonski Brod( na području općina Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci i Velika Kopanica).
U utorak 23. studenog pod predsjedanjem predsjednika Zdravka Sočkovića, održana je 11. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici raspravljali o opširnom dnevnom redu sa više od 20 točaka. Nakon dvosatnog aktualnog sata vijećnici su većinom glasova prihvatili prijedlog rebalansa proračuna za 2010. godinu. Proračun je kako je naglasio Ivo Lukić, pročelnik Upravnog odjela za financije na prihodovnoj strani smanjen za 7,8 milijuna kuna,a umjesto prošle godine predviđenih rashoda od 157,8 milijuna kuna, rebalansom su rashodi smanjeni na 145,1 milijun kuna. U nastavku rada Skupštine usvojeni su za ovu godinu i prateći prijedlozi programa javnih potreba u području obrazovanja, športa, kulture, zdravstva i socijalne skrbi. Usvojena su i devetomjesečna izvješća o radu u ovoj godini te program rada za slijedeću godinu institucija i ustanova koje se u cijelosti ili djelomično financiraju iz županijskog proračuna. Skupština je donijela odluku o osnivanju trgovačkog društva Centara za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije, i prijedlog da privremeni direktor bude Zdravko Sauerborn, dip iur. Isto tako prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije a imenovana je i privremena ravnateljica Zavoda u osobi Jelene Adrović, dipl.iur. Viječnici Županijske skupštine dali su i suglasnost za nastavak distribucije plina na dijelu distribucijskog područja Slavonski Brod( na području općina Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci i Velika Kopanica).
Brodsko-posavska županija : Usvojen županijski Proračun za 2009. godinu

Usvojen županijski Proračun za 2009. godinu

12. prosinac 2009. u 0:00
Slavonski Brod 11. prosinca 2008. Sa 30 glasova "ZA" i 12 suzdržanih, na današnjoj 29. sjednici Županijske skupštine usvojen je Prijedlog proračuna za 2009. godinu.
Slavonski Brod 11. prosinca 2008. Sa 30 glasova "ZA" i 12 suzdržanih, na današnjoj 29. sjednici Županijske skupštine usvojen je Prijedlog proračuna za 2009. godinu.
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :