Niste prijavljeni u sustav !

Pretraživanje

Traži
Brodsko-posavska županija 

ODNOSI S JAVNOŠĆU

 

Pravo na pristup informacijama

Objavljeno: 24.1.2011. u 0:00
Prikaza: 22915
Autor: admin

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama : Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ureduje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama, izuzetke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.Pristup informacijama u Brodsko- posavskoj županiji omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, na internetskim stranicama ili u javnim glasilima, te davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev, na jedan od sljedećih načina:
  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanjem informacije pisanim putem,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na: Brodsko-posavska županija,  P.Krešimira IV br.1, 35 000, Slavonski Brod, telefon: 035/ 216 - 518, fax 216 - 249, e-mail:informacije@bpz.hr

  • Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama SV br. 14/2004
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.csv)Popis objavljenih akata u 2011.

Popis objavljenih akata u 2012.

Popis objavljenih akata u 2013.

Pregled sklopljenih ugovora (za 2010)

Pregled sklopljenih ugovora (za 2011)

Popis objavljenih akata u 2015.

Popis objavljenih akata u 2016.

Popis objavljenih akata u 2017.

Popis objavljenih akata u 2018.

Popis objavljenih akata u 2019.

Općine i gradovi Brodsko-posavske županije

Dani općina 
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :
Brodsko-posavska županija :