Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Klubovi vijećnika

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić

POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Berislav Balen

POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mario Pejić

KLUB VIJEĆNIKA HDZ-A

Davorin Slišurić

KLUB VIJEĆNIKA HSP-HKS-Nezavisni vijećnik Dubravko Kolundžić

Martin Miloloža

KLUB VIJEĆNIKA DOMOVINSKOG POKRETA

Tomislav Bašić

KLUB VIJEĆNIKA DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA

Mirela Rajković

KLUB VIJEĆNIKA SDP-A

Goran Knežević

Saziv 2017.-2021.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić

POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Dubravko Kolundžić

POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mario Pejić

KLUB VIJEĆNIKA HDZ-A

Davorin Slišurić

KLUB VIJEĆNIKA HDSSB - HSP - HKS

Martin Miloloža

KLUB VIJEĆNIKA HSLS - HSU - SU

Tijana Radojčić

KLUB VIJEĆNIKA MOST-A

Ante Orlović

KLUB VIJEĆNIKA SDP-A

Goran Knežević

KLUB VIJEĆNIKA DUSPARA MIRKO - NEZAVISNA LISTA

Mirela Rajković

KLUB VIJEĆNIKA HSS-A

Ivan Šmit