Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 19. Rujan 2022

10. sjednica Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-02/22-03/37
URBROJ: 2178-08-01/15-22-1
Slavonski Brod, 19. rujna 2022.                                                                

PREDMET: 10. sjednica Županijske skupštine

                     - p o z i v

Na temelju članka 80., stavka 3. i 4. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/18 i 7/21) sazivam 10. sjednicu Županijske skupštine  koja će se održati

 

27. rujna 2022. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati

u Velikoj vijećnici županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.

            Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D

- usvajanje Zapisnika o radu s 9. sjednice Županijske skupštine

- odgovori na vijećnička pitanja sa 9. sjednice Županijske skupštine

- zaključci odbora i GSV

 

1.      Aktualni sat

2.      Izvješće o radu Župana Brodsko-posavske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine /// Zaključak župana

3.      Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine s Prijedlogom polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// prilog 5 /// Zaključak župana

4.      Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2021. godini /// prilog 1 /// Zaključak župana

5.      Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 2022. godinu /// Zaključak župana

6.      Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu /// prilog 1 /// Zaključak župana

7.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Brodsko-posavske županije /// Zaključak župana

8.      Program rada Savjeta mladih Brodsko-posavske županije za 2023. godinu – davanje suglasnosti /// Zaključak župana

9.      Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“, Nova Gradiška /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3  /// Zaključak župana

10. Prijedlog Zaključka o Izmjenama i dopunama Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod /// prilog 1 /// prilog 2  /// Zaključak župana

11. Prijedlog Zaključka o IV. izmjeni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za donošenje Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine za područje Brodsko-posavske županije /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// prilog 5 /// Zaključak župana

12. a) Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom  u okviru Projekta „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ broj: KK.08.0.1.02.0016 s Brodsko-posavske županije na Dom zdravlja Slavonski Brod, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// prilog 5 /// prilog 6 /// Zaključak župana

b) Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom  u okviru Projekta „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ broj: KK.08.0.1.02.0016 s Brodsko-posavske županije na Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“, Nova Gradiška, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine  /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// prilog 5 /// prilog 6 /// Zaključak župana

c) Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2020. godini Općoj bolnici Nova Gradiška /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// Zaključak župana

13. Prijedlog Odluke o zahtjevu Zdenke Gutić, mag.pharm., za promjenu prostora za obavljanje ljekarničke zdravstvene djelatnosti /// Zaključak župana

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini na području Brodsko-posavske županije /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// Zaključak župana

 

Molimo Vas da se odazovete pozivu na sjednicu, te obavijest o sudjelovanju, odnosno nemogućnosti sudjelovanja, pošaljete putem aplikacije eSjednice.

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

Status predmeta

  • Datum održavanja: Utorak, 27. rujna 2022. godine
  • Mjesto održavanja: Velika vijećnica županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.
  • Vrijeme održavanja: Početak u 9,00 sati