Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 21. Studeni 2022

11. sjednica Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 024-02/22-03/43
URBROJ: 2178-08-01/15-22-1
Slavonski Brod, 21. studenoga 2022.           

                           

PREDMET: 11. sjednica Županijske skupštine

                     - p o z i v

Na temelju članka 80., stavka 3. i 4. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/18 i 7/21) sazivam 11. sjednicu Županijske skupštine  koja će se održati

 

28. studenoga 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati
u Velikoj vijećnici županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.

 Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D

- usvajanje Zapisnika o radu s 10. sjednice Županijske skupštine
- odgovori na vijećnička pitanja sa 9. sjednice Županijske skupštine


 

1. Aktualni sat

2. Kadrovska pitanja

3. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Brodsko-posavske županije za  2022. godinu  /// prilog 1 /// prilog 2  /// prilog 3 /// prilog 4  /// Zaključak župana

4. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih  potreba i potrebnih sredstava u području zdravstva i socijalne skrbi za koja se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2022. godinu /// prilog 1 /// prilog 2 /// Zaključak župana

5. Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu /// prilog 1 /// Zaključak župana

6. Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu /// prilog 1 /// Zaključak župana

7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima, te načinu financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i sitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2022. godini /// prilog 1 /// prilog 2 /// Zaključak župana

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Brodsko-posavske županije /// prilog 1 /// Zaključak župana

9. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2022. godini Općoj bolnici Nova Gradiška:

a) Prijenos vrijednosti izvedenih radova u 2022. godini energetske obnove zgrade „Nove bolnice“ Općoj bolnici Nova Gradiška /// prilog 1 /// prilog 2  /// Zaključak župana

b) Prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2022. godini Općoj bolnici Nova Gradiška za rekonstrukciju i modernizaciju operacijskog bloka Opće bolnice Nova Gradiška  /// prilog 1 /// prilog 2  /// prilog 3 /// Zaključak župana

10. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2024. godinu /// Zaključak župana

 

Molimo Vas da se odazovete pozivu na sjednicu, te obavijest o sudjelovanju, odnosno nemogućnosti sudjelovanja, pošaljete putem aplikacije eSjednice.

 

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

Status predmeta

  • Datum održavanja: Ponedjeljak, 28. studenoga 2022. godine
  • Mjesto održavanja: Velika vijećnica županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.
  • Vrijeme održavanja: Početak u 9,00 sati