Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 08. Srpanj 2024

24. sjednica Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-04/24-02/05
URBROJ: 2178-08-01/15-24-1
Slavonski Brod, 8. srpnja 2024.        

                                      

PREDMET: 24. sjednica Županijske skupštine

                        - p o z i v

Na temelju članka 80., stavka 3. i 4. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/18 i 7/21) sazivam 24. sjednicu Županijske skupštine  koja će se održati 15. srpnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.

           

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D

- usvajanje Zapisnika o radu 23. sjednice Županijske skupštine
- odgovori na vijećnička pitanja s 23. sjednice Županijske skupštine

 

1.      Aktualni sat

2.      Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Županijskog proračuna za 2022. godinu /// prilog 1

3.      Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2023. godini /// prilog 1

4.      Izvješće u stanju u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije u 2023. godini /// prilog 1

5.      Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju u Brodsko-posavskoj županiji u 2023. godini (Godišnjak 2023. godine)  /// prilog 1

6.      Informacija o gospodarenju zajedničkim lovištima na području Brodsko-posavske županije u 2023./2024. godini

7.      a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu – davanje suglasnosti /// prilog 1

b) 1. Izmjene i dopune Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2024. godini – davanje suglasnosti

8.      Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije u 2023. godini /// prilog 1

9.      Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije u 2024. godini

10.    Izvješće o stipendiranju studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja - smjer doktor medicine /// prilog 1

11.    Prijedlog Odluke o dopuni društvenog ugovora o osnivanju Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o. – davanje suglasnosti  /// prilog 1 /// prilog 2

12.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Brodsko-posavske županije /// prilog 1

13.    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije za provedbu postupka nabave dva vozila hitne medicinske pomoći /// prilog 1 /// prilog 2

14.    Prijedlog Odluke o pripajanju Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška Domu zdravlja Slavonski Brod, promjeni naziva, te proširenju djelatnosti /// prilog 1 /// prilog 2

15.    Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta škole: 

a) Osnovna škola Ante Starčevića, Rešetari /// prilog 1 /// prilog 2

b) Elektrotehnička i ekonomska škola, Nova Gradiška /// prilog 1 /// prilog 2

c) Industrijsko-obrtnička škola, Nova Gradiška /// prilog 1 /// prilog 2

16. a) Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Muzeja Brodskog Posavlja – davanje prethodne suglasnosti /// prilog 1 /// prilog 2

b) Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Brodskog Posavlja – davanje prethodne suglasnosti /// prilog 1 

17.  a) Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje – davanje prethodne suglasnosti /// prilog 1 /// prilog 2

b) Prijedlog Statuta Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje – davanje prethodne suglasnosti /// prilog 1 /// prilog 2

  18. Davanje prethodne suglasnosti na statute:

a) Osnovnih škola kojima je osnivač Brodsko-posavska županija: /// prilog 1 /// prilog 2

a.1. Osnovna škola Ljudevita Gaja Nova Gradiška

a.2. Osnovna škola Mato Lovrak, Nova Gradiška

a.3. Osnovna škola Antun Matija Reljković, Bebrina

a.4. Osnovna škola Viktor Car Emin, Donji Andrijevci

a.5. Osnovna škola Augusta Šenoe, Gundinci

a.6. Osnovna škola Vjekoslav Klaić, Garčin

a.7. Osnovna škola Sibinjskih žrtava, Sibinj

a.8. Osnovna škola Josip Kozarac Slavonski Šamac

a.9. Osnovna škola Sikirevci

a.10. Osnovna škola Dr.Stjepan Ilijašević, Oriovac

a.11. Osnovna škola Ljudevit Gaj, Lužani

a.12. Osnovna škola Ivan Filipović,Velika Kopanica

a.13. Osnovna škola Stjepan Radić Oprisavci

a.14. Osnovna škola Matija Gubec Cernik

a.15. Osnovna škola Matija Antun Relković, Davor

a.16. Osnovna škola Dragalić

a.17. Osnovna škola Antun Mihanović Nova Kapela Batrina

a.18. Osnovna škola Okučani

a.19. Osnovna škola Vladimir Nazor, Adžamovci

a.20. Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo

a.21. Osnovna škola Markovac, Vrbova

b) Srednjih škola kojima je osnivač Brodsko-posavska županija: /// prilog 1 /// prilog 2

b.1.Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod

 b.2. Obrtničko-tehnička škola, Slavonski Brod

b.3. Gimnazija „Matija Mesić“, Slavonski Brod

b.4. Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod

b.5. Tehnička škola, Slavonski Brod

 b.6. Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod

b.7. Srednja Medicinska škola, Slavonski Brod

b.8. Gimnazija, Nova Gradiška

19.    a) Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije na području Brodsko-posavske županije  /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3

b) Plan zaštite od požara za područje Brodsko-posavske županije  /// prilog 1 /// prilog 2 

20. Izvješće o radu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2023. godinu /// prilog 1 /// prliog 2 /// prilog 3

21. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2024. godini na području Brodsko-posavske županije  /// prilog 1 /// prilog 2

b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije za provedbu postupka nabave dva vozila sanitetskog prijevoza /// prilog 1 /// prilog 2

Molimo Vas da se odazovete pozivu na sjednicu, te obavijest o sudjelovanju, odnosno nemogućnosti sudjelovanja, pošaljete putem aplikacije eSjednice.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r

 

Status predmeta

  • Datum održavanja: Ponedjeljak, 15. srpnja 2024. godine
  • Mjesto održavanja: Velika vijećnica županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.
  • Vrijeme održavanja: Početak u 9,00 sati