Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 04. Srpanj 2022

9. sjednica Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-02/22-03/29
URBROJ: 2178-08-01/15-22-1
Slavonski Brod, 4. srpnja 2022.        

                         

                                         

PREDMET: 9. sjednica Županijske skupštine

                     - p o z i v

Na temelju članka 80., stavka 3. i 4. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/18 i 7/21) sazivam 9. sjednicu Županijske skupštine  koja će se održati

 

11. srpnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati

 

u Velikoj vijećnici županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D

- usvajanje Zapisnika o radu sa 8. sjednice Županijske skupštine

1.      Aktualni sat

2.      Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2021. godinu s Prijedlogom Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna

3.      Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine Brodsko-posavske županije

4.      Izvješće o stanju u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini

5.      Izvješće o gospodarenju zajedničkim lovištima Brodsko-posavske županije u lovnoj 2021/2022 godini

6.      Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini

7.      Izvješće o stipendiranju studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja - smjer doktor medicine 

8.      Prijedlog Zaključka o III. izmjeni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za donošenje Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine za područje Brodsko-posavske županije

9.      Prijedlog odluke o dopuni Odluke o područnoj organiziranosti pregleda umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove i imenovanju mrtvozornika i obducenata na području Brodsko-posavske županije

10. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

Molimo Vas da se odazovete pozivu na sjednicu, te obavijest o sudjelovanju, odnosno nemogućnosti sudjelovanja, pošaljete putem aplikacije eSjednice.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

                    

 

Status predmeta

  • Datum održavanja: Ponedjeljak, 11. srpnja 2022. godine
  • Mjesto održavanja: Velika vijećnica županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.
  • Vrijeme održavanja: Početak u 9,00 sati