Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ureduje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama, izuzetke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.Pristup informacijama u Brodsko- posavskoj županiji omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, na internetskim stranicama ili u javnim glasilima, te davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev, na jedan od sljedećih načina:

  • neposrednim davanjem informacije,

  • davanjem informacije pisanim putem,

  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na: Brodsko-posavska županija, Ured župana (voditeljica Ureda dr.sc. Izabela Belić), P.Krešimira IV br.1, 35 000, Slavonski Brod, telefon: 035/ 216 - 518, fax 216 - 249, e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


Ispis