Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu

zdravstvene usluge usmjerene pacijentu slika

 

Naziv projekta: Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu

Broj ugovora: KK.08.1.1.02.0016

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program potpore: Operativni program konkurentnost i kohezija

Korisnik projekta: Brodsko-posavska županija

Partneri projekta: Dom zdravlja Slavonski Brod, Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška

Razdoblje provedbe projekta: 11.6.2018. – 11.6.2021.

Ukupna vrijednost projekta: 11.850.101,88 HRK

Iznos bespovratnih EU sredstava: 10.067.231,58 HRK

Iznos vlastitih sredstava: 1.776.570,30 HRK

 

O projektu:

Projektom „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ nastoje se poboljšati postojeće i uvesti nove zdravstvene usluge koje pružaju domovi zdravlja i koncesionari u Brodsko-posavskoj županiji.

Također, osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću omogućava se poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti, a svim korisnicima / pacijentima pružiti kvalitetnija zdravstvena zaštita, osobito onih iz depriviranih područja.

Nabavom opreme za Dom zdravlja Slavonski Brod i Nova Gradiška, uređenjem zdravstvenih objekata (vrijednosti 568.054,69 kuna) u Okučanima, Starom Petrovom Selu i Davoru te dogradnjom pedijatrije u Slavonskom Brodu nastoji se smanjiti broj uputnica iz domova zdravlja u bolnice za najmanje 3%, a pacijentima brže ostvarenje zdravstvene zaštite i poboljšanje kvalitete života.

 

Svrha projekta:

Dostupnost zdravstvene skrbi je nejednaka i ograničena, posebno u ruralnim dijelovima. Ulaganjem u  opremu i infrastrukturu doprinosi se  nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju te se poboljšavaju uvjeti rada i broj usluga na primarnoj razini. Primarna zdravstvena zaštita ima središnju ulogu u cjelokupnoj koordinaciji i kontinuiranosti zdravstvene skrbi za pacijente, sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu unutar zajednice koju pruža tim stručnjaka zaduženih za većinu potreba pojedinaca vezanih uz zdravlje. Svrha primarne zdravstvene zaštite je da se pacijenti usmjeravaju prema najprikladnijem i troškovno najučinkovitijem obliku skrbi o zdravlju.

Ciljna skupina: Stanovnici Brodsko-posavske županije.


 

Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu

 

201112124756708

Brodsko-posavska županija i partneri Dom zdravlja Slavonski Brod i Dom zdravlja „dr. Andrija Štampar“ iz Nove Gradiške provode projekt "Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu".

Slavonski Brod, 12.11. 2020. Projekt "Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu" obuhvaća infrastrukturne radove na izgradnji novog krila zgrade u Domu zdravlja Slavonski Brod, manje infrastrukturne radove u Domu zdravlja Nova Gradiška te nabavu medicinske opreme, kako za domove zdravlja, tako i za koncesionare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a njegov krajnji cilj je unapređenje infrastrukture putem obnove novih zgrada i obnova domova zdravlja u Okučanima, Davoru i Starom Petrovom Selu, čime se, uz podizanje standarda usluge u zdravstvu, planira i smanjiti broj uputnica za specijalističke preglede.

Projekt se financira temeljem provedenog javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

Projekt se provodi od 11. lipnja 2018. godine do 11. prosinca 2020. godine, a sufinanciran je u iznosu od 85% od EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRD), iz Prioritetne osi Socijalno uključivanje i zdravlje Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi Ukupna vrijednost projekta je 11.843.801,88 kn, dok je iznos bespovratnih sredstava 10.067.231,58 kn. Projekt je pripremao Centar za razvoj Brodsko-posavske županije u proljeće 2018. godine i sada pruža tehničku pomoć u provedbi projekta.


 Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Brodsko-posavske županije.

 

Aktualnosti