Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Natječaji

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje 15 dana od dana objave
 • Napomena Natječaj objavljen 24. studenoga 2023.

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.
 • Napomena Natječaj objavljen u Narodnim Novinama 122 od 20. listopada 2023.

Status predmeta

 • Status natječaja Poništen
 • Rok za podnošenje 15 dana od dana objave u "Narodnim novinama"
 • Poziv za testiranje Objavljen je poziv za testiranje kandidata.
 • Napomena Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 73 od 5. srpnja 2023.
  Objavljena Odluka o djelomičnom poništenju

Status predmeta

 • Status natječaja Poništen
 • Rok za podnošenje 8 dana od dana objave u Narodnim novinama (do 29. lipnja 2023.) Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 67 od 21. lipnja 2023.
 • Napomena Objavljena Odluka o poništenju

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 27. listopada 2023. godine

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 31. ožujka 2023. godine.
 • Napomena Objavljena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava projekata je do 06. ožujka 2023. godine.

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijava programa/projekta/manifestacija je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2023. godine.
 • Napomena Objavljena je odluka o odobravanju financijskih sredstava

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta/manifestacija je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 17. studenog 2023. godine.
 • Napomena Objavljene Odluke o dodjeli sredstava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje 15 dana od dana objave.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 17. veljače 2023. godine
 • Napomena Objavljena je Odluka o odobrenim sredstvima

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za prijavu projekta je 30.rujna 2022. godine.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje natječaj je otvoren do 15. listopada 2022. godine.

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2022.
 • Napomena Objavljena Odluka o odobravanju financijskih sredstava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. studenog 2022. godine.
 • Napomena Objavljena Odluka o odobravanju sredstava

Status predmeta

 • Status natječaja Otvoren
 • Rok za podnošenje do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2022.
 • Napomena Objavljena Odluka o odobravanju financijskih sredstava

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje 15 dana od dana objave

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 28. siječanj 2022. godine

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 22.11.2021.
 • Napomena Objavljena Konačna lista prioriteta

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Prijave do 15.listopada 2021.
 • Napomena Objavljena je odluka o odobravanju subvencija

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je 18. ožujka 2021. godine.
 • Napomena Objavljena je odluka o odobrenim sredstvima za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje u 2021. godini

Status predmeta

 • Status natječaja Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok natječaja je 15 dana od dana objave.
 • Napomena Objavljena konačna lista za 2021. godinu