Utorak, 21. Siječanj 2020

Uskoro kreće energetska obnova višestambenih zgrada

Objavljen Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova višestambenih zgrada

Slavonski Brod, 17. siječnja 2020. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja iskoristilo je preko 95 posto planiranih sredstava iz EU fondova upravo za energetsku obnovu.  U 2020. godini nastavlja se s pozivima pa je već u prvom kvartalu 2020. godine u planu otvoriti novi poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada, a potom i obnovu javnih zgrada te obiteljskih kuća. Projektima energetske obnove podiže se kvaliteta života i rada te štedi novac, i građanima i jedinicama lokalne samouprave. Ulaganjem u druge razvojne projekte, sredstvima koja će županije, gradovi i općine dobiti uštedom na energentima, doprinijet će se i većoj kvaliteti života svih građana.

Sukladno gore navdenom, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga energetska obnove višestambenih zgrada s ciljem pružanja potpore u pripremi i provedbi energetske obnove i sa svrhom postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera te korištenja obnovljivih izvora energije.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo razine 1 odgovorno je za pripremu i objavu Poziva, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 odgovorno je za provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te nadzor provedbe odabranih projekata. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo upravlja i odgovorno je za cjelokupnu provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" za financijsko razdoblje 2014. – 2020. U sklopu ovog Poziva dodjeljuju se bespovratna sredstva koja će se koristiti za izradu projektne dokumentacije, provedbu energetske obnove i uvođenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama.

Isti Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava ( dalje u tekstu : postupak dodjele) može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije i aktivnosti provedbe energetske obnove ili samo za sufinanciranje aktivnosti provedbe energetske obnove. Prijavitelj ne može u projektnom prijedlogu tražiti bespovratna sredstva samo za aktivnosti izrade projektne dokumentacije

Sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije je isključivo retroaktivno. Prijavitelji koji podnose projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje aktivnosti provedbe energetske obnove trebaju imati izrađen glavni projekt energetske obnove (i pripadajuće elaborate ako je primjenjivo), izvješće o provedenom energetskom pregledu i energetski certifikat prije obnove, te navedenu dokumentaciju priložiti uz projektni prijedlog (ista mora biti 100% fizički izvršena).

Navedene aktivnosti mogu biti sufinancirane samo ukoliko je nabava bila provedena u skladu s Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (isti će biti sastavni dio Poziva).

Popis mjera energetske učinkovitosti i tehničkih uvjeta, koji moraju biti zadovoljeni radi sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada, bit će sastavni dio Poziva.

Više o samom Nacrtu elemenata javnog poziva i o  samom projektu možete pročitati na ovom LINKU.