Utorak, 07. Ožujak 2017

Održan okrugli stol "Žene u politici"

Slavonski Brod, 7. ožujka 2017. Uoči Međunarodnog dana žena, danas je u Velikoj vijećnici županijske uprave, u organizaciji županijskog povjernestva za ravnopravnost spolova, održan okrugli stol pod nazivom „Žene u politici“.Nakon uvodnog slova, kojim se nazočnima obratila preds

Slavonski Brod, 7. ožujka 2017. Uoči Međunarodnog dana žena, danas je u Velikoj vijećnici županijske uprave, u organizaciji županijskog povjernestva za ravnopravnost spolova, održan okrugli stol pod nazivom „Žene u politici".Nakon uvodnog slova, kojim se nazočnima obratila predsjednica povjerenstva Zdenka Bošnjak, prešlo se na raspravu:

 

Koje su prepreke većoj zastupljenosti žena u politici, kako povećati njihov udio u političkom životu i koliki je udio dovoljan, samo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo na današnjem skupu.

 

Sudionici današnjeg okruglog stola slažu se da je postojeća zakonska regulativa u Hrvatskoj dobra, i ostaje na ženama da zakonske odredbe počnu primjenjivati i korisiti ih u rješavanju društveno - političkih pitanja. Na sastanku se moglo čuti kako su za manju zastupljenost žena u politici odgovorni svi podjednako, te da uvijeti za ulazak u politiku moraju biti jednaki za muškarce i žene.

Župan Danijel Marušić, koji je također nazočio današnjem skupu, dodao je kako je s pozicije lokane i regionalne samouprave, napravljen velik i kvalitetan iskorak u smislu uvažavanja žena i njihovih kompetencija o čemu svjedoči podjednak broj muškaraca i žena na odgovornim i upravljačkim funkcijama. To je dokaz da se Brodsko-posavska županija želi približiti europskim okvirima u čijim članicama je prosijek udjela žena društvenoj politici, na razini općina i gradova oko 35 % dok je hrvatski prosjek svega 15%.