Četvrtak, 01. Ožujak 2012

Usklađivanje zemljišno-knjižnog stanja

Na inicijativu župana Danijela Marušića održan je u srijedu, 30. ožujka 2011. godine u Maloj županijskoj vijećnici u Slavonskom Brodu sastanak na temu o usklađivanju (harmonizaciji) zemljišne knjige i katastra zemljišta u 8 katastarskih općina u nadležnosti PUK-a ...
Na inicijativu župana Danijela Marušića održan je u srijedu, 30. ožujka 2011. godine u Maloj županijskoj vijećnici u Slavonskom Brodu sastanak na temu o usklađivanju (harmonizaciji) zemljišne knjige i katastra zemljišta u 8 katastarskih općina u nadležnosti PUK-a Slavonski Brod, a prema uspješno provedenom Pilot programu za k.o. Sredanci. Uz župana Marušića sastanku su nazočili zamjenik župana Davor Vlaović, pročelnik Željko Burazović, predsjednik Općinskog suda u Slavonskom Brodu Slaven Vidmar, voditeljica zemljišno-knjižnog odjela Mirjana Borojević, pročelnik Područnog ureda za katastar Slavonski Brod Ivica Stipetić, načelnica odjela Blaženka Mičević i načelnik općine Oprisavci Antun Jovičić.

 Nakon provedene rasprave doneseni su slijedeći zaključci:

1.PUK Slavonski Brod dostaviti će prijedlog daljnjih aktivnosti za nastavak izlaganja postojećih katastarskih operata, budući je posao izlaganja za k.o. Sredanci završen i u fazi je čekanja završnih odluka Ministarstva pravosuđa o stavljanju u primjenu obnovljene zemljišne knjige potom od SU DGU o primjeni katastarskog operata te implementaciji od strane IGE-e odnosno MCS-a. U prvu grupu prioriteta za obnovu zemljišne knjige spadaju k.o. u kojima je izvršena komasacija u periodu od 1946.-1951. god., a to su Zoljani, Jaruge, Klokočevik, i Velika Kopanica. U drugu grupu prioriteta spadaju k.o. u kojima je izmjera izvršena u periodu od 1973.-1975. god., a to su Podvinje, Bukovlje, Vranovci i Tomica.

2.Brodsko-posavskoj županiji je od intersa sveukupni društveni, prostorni i gospodarskirazvoj jer kroz k.o. Zoljane prolazi autocesta C-5 Budimpešta-Ploče, odnosno koridor Sredanci-Đakovo, kroz k.o. Jaruge kanal Dunav-Sava, dok je u k.o. Klokočevik aktualna izmjera državnog poljoprivrednog zemljišta. Stoga će župan Danijel Marušić inicirati žurni sastanak sa ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem i suradnicima.