Utorak, 23. Ožujak 2021

InvestEU 2021.-2027.

Europska komisija pokrenula je jedinstveni je mehanizam potpore investicijama za razdoblje 2021.-2027., InvestEU.  Program će okupiti razne financijske instrumente EU-a za unutarnje politike koje su prethodno podržavali različiti fondovi i programi proračuna EU-a. Promicanje oporavka, zelenog rasta, zapošljavanja i blagostanja diljem Europe jedan je od glavnih prioriteta EU-a, podržavajući ulaganja koja donose stvarne koristi i čine razliku na lokalnoj razini.  U okviru Fonda InvestEU postoji jedinstveni fond s jakim financijskim kapacitetima i jedinstvenim setom koherentnih zahtjeva, koji se primjenjuje tijekom cijelog ciklusa financiranja u korist krajnjih korisnika i financijskih posrednika.

Zahvaljujući svojoj centraliziranoj prirodi, InvestEU je u stanju ispuniti ciljeve politike EU, umanjiti preklapanja i osigurati sinergiju.

Više o cijelom programu i mogućnostima ulaganja pročitajte na: 

https://ctr.hr/europska-komisija-pokrenula-je-program-investeu/

http://www.sbsoffice.eu/index.php/hr/vijesti/464-investeu-program-eu-a-za-poticanje-ulaganja

https://europa.eu/investeu/investeu-fund/how-get-financing_en