Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Sport i tehnička kultura

U Registar športskih djelatnosti upisuju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju športske djelatnosti:

  • Sudjelovanje u sportskom natjecanju
  • Sportska priprema
  • Sportska rekreacija
  • Sportska poduka
  • Organiziranje i vođenje sportskih natjecanja
  • Upravljanje i održavanje sportskom građevinom

Pravne osobe podnose prijavu za upis u Registar u roku od 30 dana od dana upisa u Registar udruga odnosno Sudski registar. O upisu pravne osobe ne donosi se rješenje.

Fizičke osobe podnose zahtjev za upis u Registar na propisanom obrascu. O upisu fizičke osobe koja samostalno obavlja sportsku djelatnost, nadležno tijelo državne uprave koje vodi Registar donosi rješenje.

Subjekti upisa dužni su svaku promjenu upisa u Registru udruga RH odnosno Sudskom registru dostaviti nadležnom upravnom tijelu koje vodi Registar športskih djelatnosti.

Svatko ima pravo uvida u podatke upisane u Registar športskih djelatnosti. Na zahtjev pravne ili fizičke osobe nadležno upravno tijelo izdaje izvadak iz Registra.

Obrasci

Registar sportskih djelatnosti

Pravni okvir

  • Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)
  • Pravilnik o Registru športskih djelatnosti („Narodne novine“ broj: 112/06)

Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije

Adresa: Sv. Florijana 7, 35 000 Slavonski Brod

Tel: 035/449-970

Web: https://www.ztk-bp-zupanije.hr/

 

Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije

Adresa: Petra Krešimira IV 22a, 35 000 Slavonski Brod

Tel: 035/446-915

Web: http://www.zsuis-bpz.hr/