Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Postupci javne nabave

Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16., 114/22.), sve objave javne nabave za robe i usluge čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 26.540,00 eura te za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 66.360,00 eura objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.