Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Postupci jednostavne nabave

 

Temeljem članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16., 114/22.) pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Temeljem stavka 3. istog članka naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (Word)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (PDF)

Županijska skupština  na 12. sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine donijela je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 024-02/22-06/81, URBROJ: 2178-01/1-22-1) koji stupa na snagu 02. siječnja 2023. godine.


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (Word)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (PDF)

 

POZIVI NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Brodsko-posavska županija upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 eura za robe i usluge, odnosno manje od 66.360,00 eura za radove (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Status predmeta

 • Status poziva Otvoren
 • Rok za podnošenje do 18. lipnja 2024. u 12:00 sati

Status predmeta

 • Status poziva Otvoren
 • Rok za podnošenje do 13. lipnja 2024. u 9:00 sati

Status predmeta

 • Status poziva Otvoren
 • Rok za podnošenje do 12. lipnja 2024. u 09:00 sati

Status predmeta

 • Status poziva Otvoren
 • Rok za podnošenje do 11. lipnja 2024. u 09:00 sati

Status predmeta

 • Status poziva Otvoren
 • Rok za podnošenje do 11. lipnja 2024. u 09:00 sati

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje 30. travanj 2024.

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 28. ožujka 2024. do 9:00 sati
 • Napomena 11. travnja 2024. godine objavljena je Odluka o odabiru
Srijeda, 21. Veljača 2024

Nabava uredskog namještaja

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 4. ožujka 2024. do 9 sati
 • Napomena Dana 27. veljače 2024. objavljena Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponude
  Dana 27. veljače 2024. objavljeni Odgovori i pojašnjenja tehničkih specifikacija
  Dana 29. veljače objavljeni 2. Odgovori i pojašnjenja tehničkih specifikacija
  Dana 13.ožujka 2024. objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje Rok za dostavu ponuda: do 19. veljače 2024. do 9:00

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje 7. veljače 2024. do 09:00 sati
 • Napomena Dana 9. veljače 2024. objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 6. veljače 2024.
 • Napomena Dana 9. veljače objavljena Obavijest o odabiru
Petak, 19. Siječanj 2024

Nabava cvijeća i cvjetnih aranžmana

Status predmeta

 • Status poziva Poništen
 • Rok za podnošenje 26. siječanja 2024. do 09:00 sati
 • Napomena Dana 13.veljače objavljena Obavijest o poništenju

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 15. siječnja 2024. do 9:30 sati
 • Napomena Dana 16. siječnja 2024. objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 15.01.2024. do 09:00 sati
 • Napomena Dana 17. siječnja objavljena Obavijest o odabiru
Ponedjeljak, 11. Prosinac 2023

NABAVA RAČUNALA

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 18. prosinca 2023. do 9:00 sati
 • Napomena Dana 20.prosinca 2023. objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje Bez obzira na način dostave, ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja najkasnije do 18.12.2023. godine do 09:00 sati
 • Napomena Dana 20.prosinca objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja najkasnije do 09.11.2023. godine do 09:00 sati
 • Napomena Dana 5. prosinca objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Poništen
 • Rok za podnošenje 31. Listopad 2023. Do 09:00 sati
 • Napomena 30. studenog objavljena Obavijest o poništenju

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje 3. Listopad 2023. Do 12:00 sati

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje najkasnije do 21.08.2023. godine do 13:00 sati.
 • Napomena Dana 28. kolovoza objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 8. kolovoza 2023
 • Napomena Dana 14. kolovoza objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 1. kolovoza 2023.
 • Napomena Dana 8. kolovoza objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje najkasnije do 19. srpnja 2023. do 9:00 sati
 • Napomena Dana 21.srpnja objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje do 20. srpnja 2023. do 12:00 sati
 • Napomena Dana 21. srpnja objavljena Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje najkasnije do 17.srpnja 2023.
 • Napomena Sukladno članku 15. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 40/22) poništava se postupak jednostavne nabave za Izradu glavnog projekta energetske obnove OŠ Ljudevit Gaj, Lužani.

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje najkasnije do 12. srpnja 2023. do 9:00 sati
 • Napomena Dana 14. srpnja 2023. objavljena je Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje 17. svibnja 2023. do 9:00 sati
 • Napomena Dana 22. svibnja 2023. godine objavljena je Obavijest o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje 16. veljače do 15 sati
 • Napomena objavljena Odluka o odabiru

Status predmeta

 • Status poziva Zatvoren
 • Rok za podnošenje 31. siječnja 2023. do 9:00 sati