Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Sukob interesa

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

 

U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Brodsko-posavska županija je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom:

OBITELJSKI DOM „GORICA"