Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Sustav javnog navodnjavanja Orubica

"Sustav za navodnjavanje Orubica“

"Sustav za navodnjavanje Orubica" kapitalani jeprojekt za razvoj poljoprivrede i visoko dohodovnih kultura iz Mjere M04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1 – Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja.

U partnerskom odnosu Brodsko-posavska županija i Hrvatske vode provode projekt sustava javnog navodnjavanja Orubica na području Općine Davor kojim se planira navodnjavati 326 ha poljoprivrednih površina vodom iz rijeke Save.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 02. svibnja 2017. godine donijela Odluku o prihvatljivosti kojom je korisniku Brodsko-posavskoj županiji za prihvatljive troškove, ulaganje u gradnju cjelovitog sustava javnog navodnjavanja SN ORUBICA odobrila najviši iznos potpore od 45.283.895,00 kuna.

Strategija Brodsko-posavske županije, između ostalih, orijentirana je na dodatan razvoj poljoprivrede i ruralnih područja i upravo u tom pravcu ide ovaj Pilot projekt.

Sustav navodnjavanja Orubica biti će prvi ovakav kapitalni sustav navodnjavanja u Brodsko-posavskoj županiji ujedno i najveći pojedinačni projekt u Brodsko-posavskoj županiji koji se gradi sredstvima EU fondova.

 

Dokumenti

 

 

9.Izvještaj o napretku SN Orubica

 

 

8.Izvještaj o napretku SN Orubica