Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Obrasci

Podnošenje zahtjeva za izdavanje isprava iz državnih matica

 O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se:


Isprave iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes. Pravni interes imaju:

  • osoba na koju se podaci upisani u maticu odnose,
  • članovi uže obitelji (dijete, supružnik, roditelj),
  • posvojitelj,
  • skrbnik,
  • druge osobe koje imaju pravni interes, koji je prije izdavanja isprave potrebno utvrditi.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje isprava iz državnih matica i knjige državljana, stranka je dužna:

  • matičaru pokazati osobnu ispravu sa slikom ili priložiti javnobilježnički ovjerenu punomoć i presliku osobne iskaznice za osobe za koje se isprava traži

Matica rođenih


Matica umrlih


Matica vjenčanih


Knjiga državljana


OSOBNA STANJA GRAĐANA


REGISTAR UDRUGA


REGISTAR BIRAČA