Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Humanitarna pomoć i akcija

Humanitarna pomoć u smislu Zakona su prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća, te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.
Humanitarna pomoć može se prikupljati i pružati u obliku stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija.

Provođenje humanitarne akcije

Organizator humanitarne akcije dužan je ispuniti i dostaviti nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenje humanitarne akcije, koji se podnosi se na Obrascu broj 5. 

Humanitarnu akciju, nakon izvršnosti rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije, mogu provesti:

– stalni prikupljači humanitarne pomoći

– neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.

Humanitarna akcija ne može trajati dulje od 90 dana.

Organizator humanitarne akcije dužan je uz Zahtjev dostaviti i Plan provođenja humanitarne akcije na Obrascu broj 6. i Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći na Obrascu broj 7.

Pravne i fizičke osobe kojima je izdano rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije dužne su nadležnom upravnom tijelu dostaviti Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji na Obrascu broj 8.