Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

2021

PROGRAM RADA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZA 2022.GODINU

Županijska skupština temeljem članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 19/10, 2/13, 15/13-pročišćeni tekst, 4/18,  5/20 i 7/21) donosi Program rada za 2022. godinu. 

Programom rada okvirno se određuju aktivnosti predstavničkog tijela tijekom godine u ostvarivanju zakonskih i statutarnih zadaća iz samoupravnog djelokruga županije koja se odnose na područje obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture, održavanja javnih cesta, planiranja i razvoja obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, kao i na druga područja propisana posebnim zakonima.

Slijedom navedenog predlažu se teme i akti koje je u ovom trenutku moguće identificirati s osnova pravne norme i pravne prakse za raspravu i odlučivanje na sjednicama Županijske skupštine tijekom 2022.  godine.

  1. PROGRAM RADA Županijske skupštine za 2022. godinu
  2. Izvješće o provedenom savjetovanju (preuzmite word) (preuzmite pdf)