Ponedjeljak, 27. Rujan 2021

3. sjednica Županijske skupštine

grb rhREPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-01/21-04/28
URBROJ: 2178/1-01-21-1
Slavonski Brod, 27. rujna 2021.

                         

                                         

PREDMET: 3. sjednica Županijske skupštine

                      - p o z i v

Na temelju članka 80., stavak 3. i 4. Poslovnika Županijske skupštine («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 22/18 i 7/21) sazivam 3. sjednicu Županijske skupštine  koja će se održati

 

4. listopada 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati

 

u Velikoj vijećnici županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.

            Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D

- usvajanje Zapisnika o radu s 2. sjednice Županijske skupštine
- odgovori na vijećnička pitanja s 2. sjednice Županijske skupštine

 

 1. Aktualni sat
 2. Kadrovska pitanja /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3
 3. Izvješće o radu Župana za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine /// prilog 1
 4. Izvješće o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim rashodima i izdacima Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine s prijedlogom polugodišnjeg obračuna Proračuna /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// prilog 5
 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije za razdoblje od konstituiranja do 31. prosinca 2021. godine /// prilog 1
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u Slavonskom Brodu, Ulica Kraljice Jelene 26 s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Brodsko-posavsku županiju, bez naknade /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4 /// prilog 5 /// prilog 6 /// prilog 7
 7. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2020. godini/// prilog 1 /// prilog 2
 8. Godišnje izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod /// prilog 1 /// prilog 2
 9. Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Brodsko-posavske županije za razdoblje 2014.-2020. godine /// prilog 1 /// prilog 2 /// prilog 3 /// prilog 4
 10. Program rada Savjeta mladih Brodsko-posavske županije za 2022. godinu – davanje suglasnosti /// prilog 1

 

Molimo Vas da se odazovete pozivu na sjednicu, dolazak potvrdite putem aplikacije eSjednice, a u slučaju spriječenosti izostanak opravdate na telefon broj 035/216-211.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

Status predmeta

 • Datum održavanja: Ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine
 • Mjesto održavanja: Velika vijećnica županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.
 • Vrijeme održavanja: Početak u 9,00 sati