Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Ponedjeljak, 17. Listopad 2022

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije

JAVNI POZIV
za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza (željeznicom) redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije

 

1.PREDMET POZIVA

Predmet ovog Poziva  je sufinanciranje prijevoza redovnih studenata na linijama javnog prijevoza (željeznica) u okviru realizacije Pilot projekta povoljnijeg prijevoza redovitih studenata (Zaključak Vlade RH od 19.rujna 2022.)

Pilot projekt obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja, u 2.razredu redovnih vlakova na području RH.

Putničke blagajne prijevoznika ispostavljati će studentske pojedinačne karte na osnovu važeće pametne kartice s potrebnim profilom koju studenti kupuju o svome trošku temeljem potvrde/popisa koje im dostavi Brodsko-posavska županija. Prijevozne karte ispostavljaju isključivo putničke blagajne kolodvora Slavonski Brod, Nova Gradiška, Nova Kapela/Batrina, Okučani, Strizivojna /Vrpolje, Požega, Osijek, Split, Rijeka, Karlovac, Varaždin i Zagreb GK.

 2.OBVEZNI KRITERIJI

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza prijavitelj treba zadovoljiti slijedeće obvezne kriterije:

  • da ima prebivalište na području Brodsko-posavske županije što dokazuje potvrdom o prebivalištu izdanom od MUP-a,
  • da je redovan student stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog sveučilišnog studija što dokazuje potvrdom obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje za akademsku 2022./2023.godinu

3.NAČIN PRIJAVE

 

Prijavitelj se na Javni poziv prijavljuje putem prijavnog obrasca koji se nalazi na stranici www.bpz.hr. Prijavitelj je dužan dokumentaciju za dokazivanje obveznih kriterija dostaviti putem pošte ili osobno u pisarnicu na urudžbeni zapisnik zajedno sa prijavnim obrascem na adresu Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV broj 1, 35 000 Slavonski Brod

4.TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Javni poziv traje 15 dana od dana njegove objave na službenim stranicama Brodsko-posavske županije.

5. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije vezane za prijavu na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije moguće je dobiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

KLASA: 602-04/22-01/11

URBROJ: 2178-05/1-22-1

Slavonski Brod, 17. listopada 2022.

Status predmeta

  • Status natječaja: Zatvoren
  • Rok za podnošenje: Javni poziv traje 15 dana od dana njegove objave na službenim stranicama Brodsko-posavske županije.
  • Odluka o odabiru: Objavljena je odluka o odabiru