Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Utorak, 30. Kolovoz 2022

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog povjerenstva Županijske skupštine Brodsko-posavske županije

Na temelju članka 30. Kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/22) Komisija za izbor i imenovanja Brodsko-posavske županije raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog povjerenstva Županijske skupštine Brodsko-posavske županije

I.

           

            Pokreće se postupak predlaganja kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog povjerenstva Županijske skupštine Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo).

Etičko povjerenstvo radno je tijelo koje pokreće, odnosno vodi postupak po prijavi, te predlaže odluku Županijskoj skupštini kao prvostupanjskom tijelu koje odlučuje o povredama Kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine Brodsko-posavske županije.

II.

 

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

III.

 

            Etičko povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici, te ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat liste grupe birača.

Mandat predsjedniku Etičkog povjerenstva traje do isteka mandata vijećnika Županijske skupštine.

Predsjednik Etičkog povjerenstva prima naknadu za svoj rad sukladno Odluci o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Brodsko-posavske županije i njenih radnih tijela.

IV.

 

            Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog povjerenstva Županijske skupštine Brodsko-posavske županije objavljuje se na Internetskim stranicama Brodsko-posavske županije www.bpz.hr.

V.

            Kandidati svoju prijavu sa svim traženim podacima mogu podnijeti elektronski putem obrasca koji se nalazi na Internetskim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr) na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili je dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu:

Brodsko-posavska županija

Komisija za izbor i imenovanja

Petra Krešimira IV br. 1

35000 Slavonski Brod,

s naznakom „Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog povjerenstva Županijske skupštine Brodsko-posavske županije“.

Navedeni obrazac kandidat za predsjednika Etičkog povjerenstva obavezno vlastoručno potpisuje.

Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac:

-          životopis,

-          potvrda o prebivalištu,

-          vlastoručno potpisana izjava kandidata da nije nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat liste grupe birača.

VI.

 

            Rok za podnošenje prijava je do 16. rujna 2022. godine.

VII.

 

            Komisija za izbor i imenovanja razmotrit će sve podnesene prijave, te će Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije predložiti jednog kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog povjerenstva.

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA

IZBOR I IMENOVANJA

   

Davorin Slišurić, dipl.iur., v.r.

 

 

 

 

 

Prilozi 

1. Tekst Javnog poziva (word) (pdf)

2. Obrazac za predlaganje kandidata (word)

3. Izjava kandidata (word)

4. Poništavanje Javnog poziva (word)

 

Status predmeta

  • Status natječaja: Poništen
  • Rok za podnošenje: Rok za podnošenje prijava je do 16. rujna 2022.