Petak, 09. Srpanj 2021

Poziv na uključenje u projekt "Kontrola plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima" na području Brodsko-posavske županije u 2021.

grb rhBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA
GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

KLASA: 320-01/21-01/55
URBROJ: 2178/1-04-02/07-21-1
Slavonski Brod, 08. srpnja 2021.
Predmet: Poziv na uključenje u projekt "Kontrola plodnosti tla na obiteljskim

                gospodarstvima" na području Brodsko-posavske županije u 2021.

 

 

Poštovani,

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) članak 49. regulira da su sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenje i davanja na korištenje izravnom pogodbom prihod državnog proračuna 25%, proračuna županija 10% i jedinica lokalne samouprave 65%.

Na temelju ostvarenih sredstava Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije i ove godine provodi Projekt osnovne kemijske analize tla s uzimanjem uzoraka tla te preporukom gnojidbe.

Ukupna vrijednost projekta iznosila bi 200.000,00 kn, a cijenu uzorka analize tla sufinancirali bi slijedeći sudionici s određenim postocima:  

-           Brodsko-posavska županija ukupno 100.000,00 kn   ili    50 % po uzorku,

-           Općine i gradovi ukupno                      70.000,00 kn   ili    30 % po uzorku i

-           krajnji korisnici usluge ukupno           30.000,00 kn   ili    20 % po uzorku.

Od jedinica lokalne samouprave se očekuje da obavijeste korisnike usluge na svom području i izvrše odabir korisnika. Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne bude sudjelovala u projektu, 50% troška analize tla snosi krajnji korisnik.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače na uključenje u projekt Kontrola plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini. Kontaktirajte upravna tijela u svojim općinama i gradovima i dogovorite tehničke detalje Vašeg uključenja u projekt analize tla s preporukom gnojidbe na Vašem gospodarstvu.

 

 

PRIVREMENI PROČELNIK
Željko Burazović, mag.ing.agr.

 

Status predmeta

  • Status natječaja: Otvoren
  • Rok za podnošenje: do iskorištenja sredstava