Petak, 01. Listopad 2021

Izvješće Komisije za izbor i imenovanja o provjeri formalnih uvjeta kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije

grb rhREPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

KLASA:021-01/21-04/25

URBROJ:2178/1-01-21-10

Slavonski Brod, 1. listopada 2021.

Na temelju članka 38. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 22/18 i 7/21) i članka 9. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 2/15), Komisija za izbor i imenovanje na 3. sjednici, održanoj 1. listopada 2021., sastavila je

I Z V J E Š Ć E 

o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije

 

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije, objavljen je u lokalnom tisku Posavska Hrvatska i na web stranici Brodsko-posavske županije.

U propisanom roku pristiglo je 12 (dvanaest) pisanih i obrazloženih kandidatura.

Komisija za izbor i imenovanje obavila je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije i utvrdila da je kandidat za člana Županijskog savjeta mladih kojeg je  predložila Kreativna udruga mladih „LIMES“ , u kolovozu 2021. navršio 30 godina života. 

 Odredbama Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 2/15) propisano je da kandidat za člana odnosno zamjenik člana može biti osoba do navršene 30 godine života. Slijedom navedenog, kandidat kojeg je predložila Kreativna udruga mladih „LIMES“ ne ispunjava uvjet propisan člankom 3. stavak 1. Zakona o savjetima mladih.

Svi ostali dostavljeni prijedlozi kandidata ispunjavaju formalne uvjete propisane Zakonom i Odlukom o osnivanju.

Komisija za izbor i imenovanje utvrđuje Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije, kako slijedi:

 • Kandidatkinja: Anamarija Safundžić,

Zamjenica: Anita Levicki

Predlagatelj: Mladež Duspara Mirko-Nezavisna lista

 • Kandidat: Dominik Aračić,

Zamjenica: Kristina Vidović

Predlagatelj: Mladež Duspara Mirko-Nezavisna lista

 • Kandidat: Valentino Đurić,

Zamjenica: Vedrana Jozić

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice

 • Kandidat: Ivan Stanković,

Zamjenik: Dominik Topalović

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice

 • Kandidatkinja: Matea Popadić,

Zamjenica: Dragica Blažević

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice

 • Kandidat: Tomislav Rašić,

Zamjenica: Josipa Babić

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice

 • Kandidat: Josip Juričić

Zamjenik: Antonio Juričić

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice

 • Kandidat: Bruno Bušić

Zamjenik: Mihael Glavaš

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice

 • Kandidatkinja: Elena Mirosavljević

Zamjenica: Nikolina Orešković

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice

 • Kandidat: Zvonko Tunjić

Zamjenica: Sanja Marić Šantor

Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice

 • Kandidat: Boris Lekić

Zamjenica: Viktorija Marković

Predlagatelj: Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura dostavit će se Županijskog skupštini i objaviti na internetskoj stranici Županije.

Predsjednik Komisije
Davorin Slišurić, dipl.iur.,v.r.