Petak, 30. Travanj 2021

Odluka o održavanju nastave u BPŽ (3.-14. svibnja 2021. godine)

Uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju uzrokovanu bolešću Covid-19 i sukladno Zaključku Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije od 29.travnja 2021., župan Brodsko-posavske županije donio je odluku da sve osnovne  i srednje škole kojima je osnivač Brodsko-posavska županija, u razdoblju 3. do 14.svibnja 2021. godine, nastavu organiziraju  na slijedeći način:

  • Model A (nastava u učionicama) – za niže razrede osnovnih škola (1.- 4. razredi) i završne razrede (maturante) srednjih škola
  • Model C (nastava na daljinu ili online nastava) – za više razrede osnovnih škola (5.-8.razredi) i sve razrede srednjih škola osim završnih razreda (maturanata)
  • Praktična nastava i vježbe mogu se održavati uživo (učionice, praktikumi, laboratoriji i slično)

Odluku možete preuzeti na ovoj poveznici.