Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Utorak, 06. Prosinac 2022

Odluka o turističkoj pristojbi

Stupanjem na snagu Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19, 32/20 i 42/20), donesen je Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe („Narodne novine“, broj 71/19) koji je na snazi od 27. srpnja 2019. godine.

Pravilnikom se propisuje najniži i najviši iznos turističke pristojbe po osobi i noćenju, najniži i najviši paušalni iznos turističke pristojbe koji plaćaju osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visinu godišnjeg paušalnog iznosa koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji te  najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke.

Prema članku 15. stavku 1. Zakona o turističkoj pristojbi odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju, visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaćaju osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji za gradove i općine na svom području, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, donosi županijska skupština, a sukladno članku 15. stavku 3. navedenog Zakona.

Županijska skupština je na svom posljednjem zasjedanju, 28. studenoga, donijela navedenu Odluku.

Odluku o visini turističke pristojbe za 2024. godinu možete preuzeti na poveznici (word) (pdf)