Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Četvrtak, 12. Svi 2022

Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora

Temeljem  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o zaštiti od požara,  Statuta Brodsko-posavske županije, a slijedom  Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini, župan Brodsko-posavske županije donio je  Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara Brodsko – posavske  županije  za  2022. godinu (kod velikih požara otvorenog prostora – složenih događaja).

Planom intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Brodsko - posavske županije utvrđeni su: sudionici provedbe plana, ­njihov ustroj, djelokrug i nadležnost, sustav koordinira­nja aktivnosti, rukovođe­nja i zapovijeda­nja akcijama gaše­nja velikih požara otvorenih prostora, osposob­ljava­nje sudionika provedbe Plana, obavješćiva­nje javnosti o velikim požarima otvorenih prostora, te način osigura­nja financijskih sredstava za provedbu Plana. Plan je strateški dokument Brodsko - posavske županije u intervencijama kod velikih požara otvorenog prostora – složenih događaja.

Plan možete preuzeti na poveznici