Četvrtak, 13. Siječanj 2022

Zahtjev za dodjelu brojčane oznake

U Narodnim novinama broj 132/21 objavljen je Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja, a koji je stupio na snagu 12. prosinca 2021. godine.

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja nadopunjuje Uredbu o uredskom poslovanju (NN 75/21) te zamjenjuje Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/88) koji je na bio na snazi pune 32 godine. Ovim Naputkom propisuje se klasifikacijski okvir za određivanje klasifikacijskih oznaka, način dodjeljivanja brojčanih oznaka te sadržaj evidencija uredskog poslovanja.

Sukladno članku 6.  stavak 2. i članku 7. Naputka, novoosnovanim pravnim osobama s javnim ovlastima kojima je osnivač  ili suosnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno pravnim osobama koje obavljaju javnu službu,  brojčanu oznaku dodjeljuje nadležno upravno tijelo županije - Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine Brodsko - posavske županije, na temelju Zahtjeva koji se podnosi u elektroničkom obliku. 

Zahtjev za  dodjelu brojčane oznake nalazi se u privitku, a potrebno ga je   elektroničkom poštom uputiti na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Županijsko upravno tijelo nadležno za upis podnositelju zahtjeva elektroničkim putem će dostaviti obavijest o dodijeljenoj brojčanoj oznaci.