Ponedjeljak, 10. Siječanj 2022

Potpisan 30 milijuna vrijedan ugovor o izgradnji retencije Glogovica

Ugovor o izgradnji retencije Glogovica, u nazočnosti ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorić i župana Brodsko-posavske županije Danijela Marušića potpisan je danas u Velikoj vijećnici županijske uprave.  Ugovor vrijedan 30 milijuna kuna potpisali su  mr.sc. Zoran Đuroković, generalni direktor „Hrvatskih voda“ Zagreb  u ime naručitelja te Zoran Škorić predsjednik Uprave „Osijek Koteks“d.o.o i Zlatko Zovak, direktor tvrtke JET SET d.o.o. iz Vrbanje u ime Zajednice izvođača.

Sam projekt predstavio je direktor VGO za srednju i donju Savu Davorin Piha kazavši kako je retencija Glogovica smještena u dolini vodotoka Glogovica, između naselja Podcrkavlje i Glogovica, oko 6 km sjeverno od Slavonskog Broda. Vodotok Glogovica prikuplja izvorske i oborinske vode s područja Dilj gore, te se ulijeva u Istočni lateralni kanal Jelas polja. Retencijom Glogovica zapremine 3.800.000 m³ štite se od plavljenja bujičnim vodama sva nizvodna naselja; Podcrkavlje, Grabarje, Rastušje i Tomica u Općini Podcrkavlje, te grad Slavonski Brod. Ovaj projekt bit će, u obliku projektnog prijedloga, tijekom veljače prijavljen na poziv za financiranje bespovratnim sredstvima u okviru Mehanizma za otpornost i oporavak NPOO, za financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

U današnjoj prigodi, pozdravljajući sudionike sastanka župan Danijel Marušić je rekao:  "Ovo je prigoda da  riječi zahvale uputim ministru na svoj potpori koju imamo u Brodsko-posavskoj županiji. Mi danas potpisujemo vrlo važan ugovor o izgradnji retencije Glogovica kojom se štite i Podcrkavlje i Slavonski Brod od poplava koje su danas i stvarnost i zbilje. Moram reći da Ministarstvo gospodarstva zajedno s Hrvatskim vodama kroz niz projekata doista puno pomažu Brodsko-posavskoj županiji, pri ćemo moramo istaknuti vodoopskrbu i vodoodvodnju. Upravo smo završili jedan veliki sustav navodnjavanja u Orubici, izgrađujemo Centar za gospodarenje otpadom i tu su doista još  brojni projekti u kojima nam Ministarstvo pomaže i daje potporu. Ne smijemo zaboraviti ni našeg "Đuru Đakovića" koji će, zahvaljujući Ministarstvu i Vladi RH uspjeti održati i zadržati proizvodnju te sam siguran da će "Đuro Đaković" biti jedno stabilno poduzeće u Brodsko-posavskoj županiji. Uz potpisivanje ovog 30 milijuna kuna vrijednog Ugovora još jednom iskazujem zahvalu na svoj pomoći i potpori koju Ministarstvo i Vlada RH pruža Brodsko-posavskoj županiji. Vjerujem da će izvođači radova zajedno s Hrvatskim vodama radove završiti u predviđenom roku."- kazao je Marušić

Okupljenima na svečanosti potpisivanja Ugovora obratio se i generalni direktor Hrvatskih voda  mr.sc. Zoran Đuroković: "Prije svega treba reći kako je ovo rezultat napora Vlade RH i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da se putem nacionalnog projekta oporavka i otpornosti osiguraju sredstva. Na ukupnoj razini Hrvatske vode dobile su 5,25 milijardi kuna, od čega gotovo 1, 2 milijarde možemo iskoristiti za potrebe zaštite od štetnog djelovanja voda, odnosno, obrane od poplava kao i restauracije vodotoka. Upravo kroz određenje našeg Ministarstva da treba štititi ljude i prirodu i komunalnu infrastrukturu, došli smo do mogućnosti da konačno zaživimo i gradnju retencije Glogovica. Izvođački radovi vrijedni su 30 milijuna kuna, ali još s projektiranjem, nadzorom i izmještanjem dalekovoda vrijednost se penje na 33 milijuna kuna. Putem Javnog poziva već je odobreno desetak projekata na razini zaštite štetnog djelovanja voda i ovo ćemo uspješno aplicirati u sljedećem mjesecu za ista ta sredstva, gdje zapravo, 85% sredstava povlačimo iz Europske unije, a ostatak nadomještaju Hrvatske vode."- kazao je Đuroković.

Zadovoljstvo početkom realizacije projekta izgradnje retencije Glogovica izrazio je i ministar gospodarstva i održivog razvoja mr.sc. Tomislav Ćorić: "Drago mi je da ćemo u idućih 36 mjeseci imati priliku, uvjeren sam, dočekati uspješan kraj radova na ovom projektu. Čestitam gospodinu Škoriću i gospodinu Zovaku na činjenici da su oni izvođači ovog projekta i molim vas da date sve od sebe da radovi budu obavljeni u rokovima i n najbolji mogući način, a to je ono što Hrvatske vode i mi u Ministarstvu od vas očekujemo. Drago mi je da Brodsko-posavska županija i ovim projektom ide korak dalje, a gospodin Marušić naglasio je čitav niz projekata koji su u realizaciji ili će biti realizirani u narednim godinama. Ono što želim vidjeti u Brodsko-posavskoj županiji je daljnji iskorak u smjeru razvoja poduzetništva, a siguran sam da sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti s jedne strane i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija s druge strane će to i omogućiti.

Tehnički podatci o projektu

Duljina brane u kruni iznosi 490,00 m, širina krune brane 5,0 m. Odabrana širina krune osigurava propisanu sigurnost tijekom građenja i eksploatacije brane. Na kruni brane, na uzvodnoj bermi, te nizvodno od brane, predviđene su prometnice od makadama, koje služe za odvijanje prometa tijekom održavanja brane. Potrebna količina glinovitog materijala za izvedbu tijela brane je 97.213,00 m³. Za izvedbu drenažnih filtera potrebno je 35.125,00 m³ kamenog materijala različitih granulacija, te za izvedbu zaštite pokosa 2.736,00 m³ kamenog materijala. Za izvedbu temeljnog ispusta i preljevne građevine potrebno je 2.756,00 m³ betona.

Temeljni ispust je osnovni evakuacijski objekt koji služi za regulaciju vodnih valova 100 g. povratnog perioda kroz retenciju, a njime se ostvaruje kontinuitet korita vodotoka Glogovica, koji je prekinut izgradnjom nasute brane. Temeljni ispust se sastoji od ulazne građevine, galerije sa cijevi temeljnog ispusta i izlazne građevine sa slapištem. Maksimalni kapacitet temeljnog ispusta za potpuno otvoreni zatvarač pri transformaciji 1000 g. vodnog vala iznosi 11,19 m3/s, pri čemu je maksimalni vodostaj u retenciji na koti 133,15 m n. m.

Za evakuaciju velikih voda povratnog razdoblja većeg od 100 godina projektiran je sustav na lijevom boku pregradnog profila, a sastoji se od preljeva, odvodnog kanala, brzotoka i slapišta. Svi objekti su dimenzionirani na maksimalni protok Q=5,4 m3/s, što je protok koji se javlja kod transformacije 1000 godišnjeg vodnog vala. Kruna preljeva je na koti 132,8 m n. m., što je uvjetovano maksimalnim vodostajem u retenciji kod nailaska vodnog vala 100 godišnjeg povratnog perioda uz zatvoreni temeljni ispust. Kruna preljeva je duljine 12 m.

Od slapišta preljeva do spoja s koritom Glogovice izvest će se odvodni kanal duljine 315,0 m koji protoke transformiranih vodnih valova odvodi u korito Glogovice. Na udaljenosti od 196,4 m od slapišta preljeva na odvodni kanal spajat će se odvodni kanal temeljnog ispusta. Korito kanala će biti širine 3,0 m s pokosima u nagibu 1:2.

U sklopu izgradnje objekata na retenciji Glogovica potrebno je izgraditi i pristupnu cestu kruni brane, kao i pristupne ceste objektima retencije. Ceste će služiti za pristup vozilima u svrhu redovitog održavanja objekata. Pristupna cesta kruni brane se priključuje na državnu cestu DC53 (GP Donji Miholjac - Našice - Slavonski Brod – GP Slavonski Brod) i vodi do krune brane gdje formira plato na koti 134,5 m n. m. Cesta je duljine 570,9 m, širine kolnika 4,0 m.