Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod  Tel: 035/216-111 OIB: 27400987949

Četvrtak, 10. Studeni 2022

Potpore poduzetnicima za sajmove

Temeljem provedenog Javnog poziva, župan Brodsko- posavske županije donio je, u skladu s  prijedlogom Povjerenstva i temeljem Programa dodjele  potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2022. godini, Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima i manifestacijama i za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2022. godini.  

Odluku možete preuzeti na poveznici.